Relevant model

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • KD-55A1
 • KD-65A1
 • KD-77A1
 • KD-55AF8
 • KD-65AF8
 • KD-55AG8
 • KD-65AG8
 • KD-50SD8005
 • KDL-43WF804
 • KDL-43WF805
 • KDL-49WF804
 • KDL-49WF805

Om denne download

Fordele og forbedringer

 • Løser et problem med, at TV'et ikke slukker, når du slukker for HDMI-enheder, der er tilsluttet via BRAVIA Sync (HDMI CEC)
 • Løser et problem med, at et informationsbanner vises tilfældigt, mens du ser indhold via HDMI-tilsluttede enheder
 • Løser et problem, hvor TV'et ikke kan oprette forbindelse til bestemte trådløse subwoofere

Tidligere fordele og forbedringer

Få vist tidligere fordele og forbedringer

Begrænsninger

 • Kun til brug sammen med TV, der sælges i Europa. Ikke alle modeller sælges i alle lande/områder.

Forberedelse

Videovejledning: Sådan opdaterer du dit TV

Kontroller softwareversionen

Din software er muligvis allerede opdateret. Hvis du er usikker, er det nemt at kontrollere, hvilken softwareversion du har, ved at følge disse anvisninger:

 1. Tryk på knappen HELP på fjernbetjeningen.
 2. Nummeret på softwareversionen vises på TV-skærmen under modelnavnet.
  • Model: KD-/ KE-/XBR-xxxxxxxx
  • Softwareversion: PKG-xxxxxxxx

Hvis versionsnummeret er PKG6.7165.xxxx eller højere, har du allerede den nyeste softwareversion, og opdatering er ikke nødvendig.

Der er 2 måder at opdatere firmwaren på dit BRAVIA-TV på:

 • Brug af funktionen Automatic software download (Automatisk download af software) (nemt)
  BEMÆRK: Dit TV kan vise Software is up to date (Softwaren er opdateret), selvom den nyere version ikke er installeret. Opdateringerne til Automatisk download af software er forskudt i forhold til hinanden og er muligvis ikke tilgængelige med det samme. Prøv igen senere. Hvis du foretrækker at opdatere nu, skal du følge instruktionerne for at downloade og installere softwareopdateringen ved hjælp af metoden USB-flashdrev.
 • Brug af et USB-flashdrev

Brug af funktionen Automatic software download (Automatisk download af software) (nemt):

Sony leverer softwareopdateringer for at kunne forbedre funktioner og give brugere den nyeste TV-oplevelse. Den nemmeste måde at modtage softwareopdateringer på er at bruge Automatic software download (Automatisk download af software). Denne indstilling er aktiveret som standard.
Hvis du har aktiveret Automatic software download (Automatisk download af software) nedenfor, vil du automatisk modtage en besked om at opdatere dit TV.

 1. Tryk på knappen HELP på fjernbetjeningen.
 2. Vælg System software update (Systemsoftwareopdatering).
 3. Væl Automatic software download (Automatisk download af software).

Den nye firmwareopdatering vil blive implementeret gradvist til alle internetforbundne TV i ugerne efter udgivelsen.

VIGTIGT: Følgende afsnit "Systemkrav," " Filoplysninger" og "Download og installer" vedrører opdateringsproceduren for USB-flashdrevet. Du kan ignorere dem, hvis du har fuldført opdateringen ved hjælp af funktionen "Automatic Software Download" (Automatisk download af software).

Du kan finde andre ofte stillede spørgsmål om fejlfinding under Spørgsmål og svarsupportwebstedet for Sony.

Brug af et USB-flashdrev:

Du kan også opdatere softwaren ved hjælp af et USB-flashdrev. Hvis der ikke er konfigureret en internetforbindelse på dit TV, eller du ikke vil vente på opdateringen via funktionen Automatic software download (Automatisk download af software), så prøv at downloade og opdatere ved hjælp af et USB-flashdrev, som beskrevet herunder.

Systemkrav

Du skal bruge

 • en computer med adgang til internettet
 • et USB-flashdrev
  * Du kan opdatere dit TV, selvom der er andre filer på USB-flashdrevet.

Filoplysninger

Filnavn

 • Firmwareopdatering til version 6.7165 til TV

Navn på zip-fil

 • sony_dtvota_2016_1607165100_eua_auth.zip

Filversion

 • 6.7165

Filstørrelse

 • 1 698 428 491 byte

Udgivelsesdato

 • 26-05-2021

Download og installer

Vigtig bemærkning

 • Læs anvisningerne omhyggeligt, ellers er der fare for, at TV'et ikke længere reagerer eller skal repareres.
 • Sluk ikke for TV'et, og afbryd ikke strømmen, mens det opdateres.
 • Tryk ikke på nogen knapper, bortset fra dem der er omtalt i instruktionerne.
 • Stop alle optagelser, før du starter firmwareopdateringen (kun modeller med USB HDD-optagelse).

Sådan downloader du opdateringsprogrammet:

Før du installerer opdateringen, skal du downloade den fra internettet og gemme den på et USB-flashdrev.

 1. Download opdateringsfilen til din PC.
  1. Klik på knappen Download øverst på denne side, og læs og accepter vilkår og betingelser.
  2. Klik på knappen Download nederst på siden for at downloade opdateringsfilen til din PC.
 2. Kontroller navnet og størrelsen på den downloadede fil (se afsnittet Filoplysninger ).
 3. Udpak den downloadede fil.
  BEMÆRK: Når du har pakket den downloadede fil ud, finder du filen (sony_dtvxxxxx_xxxx_xxxxxx.pkg).
 4. Sæt USB-flashdrevet i PC'en.
 5. Kopier, eller træk-og-slip den udpakkede fil til rodmappen på din USB-enhed.
  BEMÆRK: Rodmappen er det første eller øverste bibliotek på enheden, som indeholder alle andre mapper.
 6. Fjern USB-flashdrevet fra din computer, og fortsæt til næste afsnit.

Trin 1: Installer opdateringen

Når du har downloadet opdateringsfilen og klargjort din USB-enhed, kan du installere den på dit TV. Processen kan vare op til 30 minutter, og under installationen slukker TV'et, før det tænder for sig selv igen. Følg nedenstående enkle trin:

 1. Tænd TV'et.
 2. Sørg for, at ingen USB-enheder er indsat i dit TV.
 3. Indsæt dit USB-flashdrev med den udpakkede fil (sony_dtvxxxxx_xxxx_xxxxxx.pkg) i en USB-port på TV'et.
  BEMÆRK: En hvilken som helst USB-port kan bruges, hvis TV'et har flere USB-porte.
 4. Når USB-flashdrevet er blevet registreret, vises en række forskellige meddelelser på TV'et. Følg anvisningerne på skærmen.
  BEMÆRK: Hvis meddelelserne ikke vises automatisk, skal du prøve at slukke TV'et og tænde det igen med fjernbetjeningen.
 5. Når filen er kopieret fra USB-flashdrevet, starter opdateringsprocessen, POWER-indikatoren på TV'et begynder at blinke hvidt, og statusskærmen for opdateringen vises på TV'et.
 6. Efter nogle minutter slukker TV'et, hvorefter det tænder igen for at fuldføre opdateringen.
  ADVARSEL: Under softwareinstallationen skal du ikke:
  • Fjerne USB-enheden
  • Slukke for TV'et
  • Afbryde TV'et fra strømforsyningen
 7. Når softwareopdateringen er færdig, vises en meddelelse på TV'et for at vise, at softwareopdateringen er fuldført.
 8. Fjern forsigtigt USB-enheden fra USB-stikket.

Trin 2: Kontrollér, at opdateringen lykkedes

Kontrollér den aktuelle softwareversion for at bekræfte, at opdateringen er blevet installeret.

 • Hvis versionsnummeret er PKG6.7165.xxxx, er softwareopdateringen gennemført.
 • Hvis versionsnummeret ikke er PKG6.7165.xxxx, skal du downloade og installere opdateringen igen.

Spørgsmål og svar

Ofte stillede spørgsmål

 • Bliver mine personlige indstillinger slettet ved opdateringen?
  Nej, alle dine personlige indstillinger bevares.
 • Kan jeg installere en ældre softwareversion?
  Nej. For at sikre at billedkvaliteten på dit TV er optimal, er det ikke muligt at installere ældre softwareversion. Den nyeste softwareversion indeholder alle fordele og forbedringer fra tidligere versioner.
 • Er det normalt, at TV'et genstarter under opdateringen?
  Ja, det er normalt, at TV'et genstarter under opdateringsprocessen. Det tager længere tid for TV'et at genstarte, mens den nye software installeres.

Sådan skal du gøre, hvis du har problemer med at opdatere TV-firmwaren

Hvis en af meddelelserne An error occurred during the software update (Der opstod en fejl under opdatering af software) eller Software cannot be updated using this USB device (Software kan ikke opdateres vha. denne USB-enhed) vises på TV-skærmen, kan du gå videre til følgende procedurer for en mulig løsning:

 1. Sluk for TV'et ved at trykke på knappen POWER på TV'et.
 2. Tryk på knappen POWER igen, og udfør installationen igen.

Hvis meddelelsen No newer version of the TV software was found (Der blev ikke fundet en nyere version af TV-softwaren) vises på TV-skærmen, har dit TV muligvis allerede den nyeste softwareversion installeret, så du ikke behøver at opdatere den.

BEMÆRK: Hvis du forsøger at opdatere softwaren ved hjælp af et USB-flashdrev, skal du kontrollere følgende.

 • Sørg for, at dit USB-flashdrev fungerer korrekt.
 • Drevet skal være formateret med FAT16, FAT32, exFAT eller NTFS.
 • Opdateringen kan mislykkes, selv når du bruger et USB-flashdrev, der opfylder ovenstående betingelser, afhængigt af størrelsen og mappestrukturen for andre filer på drevet. Hvis opdateringen mislykkes, skal du slette andre filer og prøve igen med kun den opdateringsfil, der er gemt på USB-flashdrevet. Hvis opdateringen stadig mislykkes, skal du formatere USB-flashdrevet til FAT32 og prøve igen.

Du kan finde andre ofte stillede spørgsmål om fejlfinding under Spørgsmål og svarsupportwebstedet for Sony.