Relevant model

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • ILME-FX3

Om denne download

Fordele og forbedringer

 • Retter et problem med, at en billedprofil kan anvendes, selv om funktionen Picture Profile (Billedprofil) er indstillet til OFF (FRA)
 • Forbedrer kameraets driftsstabilitet ved brug af appen Imaging Edge Desktop (Remote) eller Imaging Edge Mobile
 • Retter et problem med, at der kan blive vist en fejlmeddelelse under optagelse med høj lukkerhastighed
 • Forbedrer kameraets generelle stabilitet

Filoplysninger

Filnavn

 • Update_ILMEFX3V101.exe

Filversion

 • 1.01

Filstørrelse

 • 593 MB (662 435 696 byte)

Udgivelsesdato

 • 22-04-2021

Forberedelse

Kontroller systemsoftwareversionen

Følg nedenstående instruktioner for at kontrollere systemsoftwareversionen. Hvis systemsoftwareversionen er 1.00, er opdateringen påkrævet.
BEMÆRK: Hvis indstillingsskærmen Date/Time (Dato/tid) vises, når du tænder kameraet, skal du indstille dato og tid til de korrekte værdier.

 1. På kameraet skal du vælge Menu Setup (Opsætning) → Setup Option (Opsætningsvalg) → Version.
 2. Systemsoftwareversionen vises som illustreret nedenfor.
  Billede, der angiver den aktuelle systemsoftwareversion

Systemkrav

Operativsystemer

Den nyeste version af systemsoftwareopdateringen er kompatibel med følgende versioner af Microsoft Windows:

 • Windows 10
 • Windows 8.1

Computerhardware

Denne systemsoftwareopdatering kræver følgende hardware:

 • Harddiskplads: 600 MB eller mere
 • RAM: 600 MB eller mere
  BEMÆRK: Luk al anden programsoftware før opdatering af systemsoftwaren.

Anden hardware

 • Strømkilde til kameraet
  Fuldt opladet genopladelig batteripakke NP-FZ100
  BEMÆRK: Opdateringen kan kun udføres, når batteriniveauet er (tre søjler) eller mere. Vi anbefaler, at du bruger et fuldt opladet batteri. Frakobl det lodrette greb, før du opdaterer systemsoftwaren.
 • USB-kabel følger med kameraet.
  BEMÆRK: Der gives ikke garanti for opdateringsfunktionaliteten med andre USB-kabler.

Download og installer

Vigtig bemærkning

 • Luk al anden programsoftware før opdatering af systemsoftwaren.
 • Brug en fuldt opladet genopladelig batteripakke (NP-FZ100).
 • Tag ikke batteriet ud under opdateringen, da det pludselige tab af strøm kan gøre det umuligt at betjene kameraet.
 • Fjern hukommelseskortet fra kameraet, før du påbegynder opdateringsprocessen.
 • Opdateringen af systemsoftwaren tager ca. 10 minutter. Sørg for, at din computer ikke skifter til dvaletilstand i denne periode.
  BEMÆRK: Hvis computeren går i dvaletilstand, og opdateringen afbrydes, skal hele opdateringsprocessen genstartes.
 • Undlad at åbne About This System Software Updater (Om denne System Software Updater) i menuen System Software Updater, da det kan medføre, at opdateringssoftwaren går ned.
 • Tilslut ikke kameraet til andre enheder end din computer.
 • Tilslut ikke kameraet og computeren endnu.
 • Sørg for, at din computer har forbindelse til internettet.
 • Følg instruktionerne i vinduet System Software Updater på kameraet, vælg Menu Setup (Opsætning) → USB USB Connection (USB-forbindelse), og kontrollér, om Mass Storage (Masselager) er valgt. Hvis der er valgt en anden tilstand end Mass Storage (Masselager), skal du vælge Mass Storage (Masselager).

Sådan downloader du opdateringsprogrammet:

 1. Klik på knappen Download ovenfor.
 2. Når du har læst ansvarsfraskrivelsen, skal du klikke på Download.
 3. Download af filen Update_ILMEFX3V101.exe starter.
  BEMÆRK: Filstørrelse: 593 MB (662 435 696 byte)
 4. Gem filen på skrivebordet på din computer (anbefales).
  BEMÆRK: Opdateringsfilen bliver gemt i mappen Downloads med standardindstillingerne for Microsoft Edge. Klik på feltet SkrivebordStartskærmen, og find den downloadede fil i mappen Downloads ved hjælp af Stifinder.

Trin 1: Start opdateringsprogrammet

 1. Luk alle programmer, der kører i øjeblikket på din computer.
 2. Dobbeltklik på filen Update_ILMEFX3V101.exe, som du har downloadet. Tilslut ikke kameraet til computeren endnu.
 3. System Software Updater starter.
 4. Tænd for kameraet, og slut det til computeren med det medfølgende USB-kabel. Når du gør det, vises USB Mode (USB-tilstand) på kameraets LCD-skærm.
 5. Klik på Next (Næste). Det aktuelle versionsnummer og det opdaterede versionsnummer vises nederst i venstre side af skærmen.
  BEMÆRK: Hvis computeren ikke kan finde enheden, vises meddelelsen Could not find the camera for this update (Kunne ikke finde kameraet til denne opdatering) på computerskærmen. Prøv følgende:
  • Tag USB-kablet ud, og sæt det i igen.
  • Hvis computeren har flere USB-terminaler, kan du forsøge med andre terminaler.
  VIGTIGT: Sluk ikke for kameraet, og tag ikke USB-kablet ud under opdateringen.
 6. Når du har kontrolleret, at den aktuelle softwareversion er version1.00, skal du klikke på Next (Næste). Hvis den aktuelle systemsoftwareversion er version1.01, er opdateringen ikke nødvendig. Hvis det er tilfældet, skal du frakoble kameraet fra computeren, klikke på Finish (Afslut), slukke kameraet, fjerne batteripakken, sætte batteriet i igen og tænde kameraet igen.
  • Opdatering er påkrævet
   Billede, der angiver den aktuelle systemsoftwareversion på System Software Updater
  • Opdatering er ikke påkrævet
   Billede, der angiver den seneste softwareversion på System Software Updater
 7. Kameraet nulstilles automatisk.
 8. Start opdateringen. Efter automatisk nulstilling starter opdateringen, og der vises en statuslinje. Det tager ca. 10 minutter at gennemføre opdateringen.
  VIGTIGT: Sluk ikke for kameraet, og tag ikke USB-kablet ud under opdateringen.
 9. Når opdateringen er gennemført, genstarter kameraet automatisk. Når LCD-skærmen vises igen, skal du klikke på Finish (Afslut) og frakoble USB-kablet.

  BEMÆRK: Efter genstart vises der muligvis en advarsel om datagendannelse. Dette er normalt. Vent, indtil denne advarsel forsvinder.

Trin 2: Bekræft systemsoftwareversionen for din enhed

 1. På kameraet skal du vælge Menu Setup (Opsætning) → Setup Option (Opsætningsvalg) → Version.
 2. Systemsoftwareversionen vises som illustreret nedenfor.
  Billede, der angiver den opdaterede softwareversion

Spørgsmål og svar

Opdateringen er ikke fuldført

Hvis skærmen forbliver sort i mere end 10 minutter, skal du følge disse trin for at foretage fejlfinding af problemet:

 1. Fjern USB-kablet fra computeren.
 2. Fjern batteriet og tag AC-adapteren ud af kameraet, lad det være et par minutter, og sæt derefter batteriet i igen, eller tilslut AC-adapteren.
 3. Genstart computeren.
 4. Tænd for kameraet, og udfør installationen igen.