Relevant model

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • ILME-FX6T
 • ILME-FX6TK
 • ILME-FX6V

Påkrævede downloads

Læs dette afsnit, før du downloader filen.

For at installere denne opdatering skal du først downloade Sony Camera Driver. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Sådan downloader du Sony Camera Driver i denne artikel.

Om denne download

Fordele og forbedringer

 • Tilføjer indstillingerne 100P og 120P til billedhastighedsmenuen Slow & Quick Motion, når codec er indstillet til RAW eller RAW & XAVC-I
 • Forbedrer kameraets generelle stabilitet

Tidligere fordele og forbedringer

 • Retter et problem, hvor EI-værdien ikke afspejles korrekt under afspilning i Cine EI-tilstand
 • Forbedrer kameraets generelle stabilitet

BEMÆRK: Kontakt support for at få oplysninger om tidligere versioner.

Filoplysninger

Filnavn

 • Update_ILMEFX6V110.dmg

Filversion

 • 1.10

Filstørrelse

 • 561.4 MB (561 445 368 byte)

Udgivelsesdato

 • 20-05-2021

Forberedelse

Kontrollér systemsoftwareversionen

Følg nedenstående instruktioner for at kontrollere systemsoftwareversionen. Hvis systemsoftwareversionen er version 1.01 eller tidligere, er opdateringen påkrævet.
BEMÆRK: Hvis indstillingsskærmen Date/Time (Dato/tid) vises, når du tænder kameraet, skal du indstille dato og tid til de korrekte værdier.

 1. På kameraet skal du vælge MenuMaintenance (Vedligeholdelse) → Version.
 2. Systemsoftwareversionen vises.
  Billede, der angiver den aktuelle systemsoftwareversion

Systemkrav

Operativsystemer

Den nyeste version af systemsoftwareopdateringen er kompatibel med følgende Macintosh-versioner:

 • macOS 10.14, 10.15, 11

Computerhardware

Den nyeste version af systemsoftwareopdateringen er kompatibel med følgende hardware:

 • Plads på harddisken: 600 MB eller mere
 • RAM: 600 MB eller mere

Anden hardware

 • Strømkilde til kameraet: AC-adapter
 • USB-kabel følger med kameraet
  BEMÆRK: Der gives ikke garanti for opdateringsfunktionaliteten med andre USB-kabler.

Download og installer

Vigtig bemærkning

 • Luk al anden programsoftware før opdatering af systemsoftwaren.
 • Tilslut altid en medfølgende AC-adapter, når du opgraderer. Hvis der tilsluttes en batteripakke samtidig, fortsætter opgraderingen, hvis AC-adapteren efterfølgende frakobles.
 • Fjern hukommelseskortet fra kameraet, før du påbegynder opdateringsprocessen.
 • Opdateringen af systemsoftwaren tager ca. 24 minutter. Sørg for, at din computer ikke skifter til dvaletilstand i denne periode.
  BEMÆRK: Hvis computeren går i dvaletilstand, og opdateringen afbrydes, skal hele opdateringsprocessen genstartes.
 • Undlad at åbne About This System Software Updater (Om System Software Updater) i menuen System Software Updater, da det kan medføre, at opdateringssoftwaren går ned.
 • Tilslut ikke kameraet til andre enheder end din computer.
 • Tilslut ikke kameraet og computeren, før du bliver bedt om det.
 • Kontrollér, at din computer har forbindelse til internettet.
 • På Mac-computere med en Apple Silicon-processor (Apple M1) skal du ændre sikkerhedspolitikken. Skærmen Om denne Mac viser et element med navnet Chip efterfulgt af navnet på chippen. Se artiklen Sådan ændrer du sikkerhedspolitikken på Mac-computere med Apple Silicon. For Mac-computere med en Intel-processor er dette trin ikke nødvendigt.

Sådan downloader du Sony Camera Driver:

 1. Besøg downloadsiden Sony Camera Driver, og download den relevante driver:
  BEMÆRK: Kameradriverne fra Sony er forskellige til Mac-computere med en Intel-processor og til dem med en Apple Silicon-processor.
 2. Klik på knappen Download.
 3. Når du har læst ansvarsfraskrivelsen, skal du klikke på Download.
 4. Gem filen på skrivebordet på din computer (anbefales).

Sådan downloader du opdateringsprogrammet:

 1. Klik på knappen Download ovenfor.
 2. Når du har læst ansvarsfraskrivelsen, skal du klikke på Download.
  BEMÆRK: Download af filen Update_ILMEFX6V110.dmg starter.
 3. Gem filen på skrivebordet på din computer (anbefales).
  BEMÆRK: Filstørrelse:561.4 MB (561 445 368 byte)

Trin 1: Sådan installerer du Sony Camera Driver

 1. Luk alle programmer, der kører på din computer.
 2. Dobbeltklik på filen Camera_Driver_2102a.dmg, som du downloadede. Tilslut ikke kameraet på dette tidspunkt.
  BEMÆRK: Hvis du har tilsluttet et kamera til en computer, skal du frakoble det, før du følger proceduren.
 3. Sony Camera Driver Installer udvides.
 4. Dobbeltklik på ikonet for SonyCameraDriver.pkg.
 5. Installationsskærmbilledet åbnes. Følg instruktionerne.
 6. Du bliver bedt om at tillade, at systemet starter installationen. Indtast adgangskoden til den administrative konto.

  BEMÆRK:
  • Hvis operativsystemet viser dialogboksen Systemudvidelse blokeret (den faktiske meddelelse varierer afhængigt af operativsystemets version), skal du klikke på knappen Åbn sikkerhedsindstillinger. Skærmen Sikkerhed og anonymitet for macOS åbnes.
  • Hvis operativsystemet ikke viser dialogboksen Systemudvidelse blokeret, skal du gå til Trin 2: Start opdateringen og fremefter.
 7. På skærmen Sikkerhed og anonymitet skal du åbne fanen Generelt og derefter klikke på nøgleikonet. Når du bliver bedt om at indtaste adgangskoden, skal du indtaste den adgangskode, du brugte, da du loggede på med administratorkontoen, og derefter klikke på knappen Lås op.
 8. Klik på knappen Tillad for at lade systemet starte indlæsningen af systemsoftwaren.
 9. Når du har klikket på knappen Tillad, skal du genstarte computeren og vende tilbage til begyndelsen af opdateringsproceduren, hvis du bliver bedt om det.
 10. Hvis skærmen Sikkerhed og anonymitet ikke vises, skal du lukke vinduet.

Trin 2: Start opdateringen

 1. Dobbeltklik på filen Update_ILMEFX6V110.dmg, som du downloadede. Tilslut ikke kameraet på dette tidspunkt.
 2. Update_ILMEFX6V110 udvides.
 3. Dobbeltklik på ikonet SystemSoftwareUpdater.
 4. Meddelelsen beder dig om at tillade, at programmet foretager ændringer. Indtast adgangskoden til den administrative konto.
 5. System Software Updater starter.

  BEMÆRK:
  • Hvis systemet ikke er klar til at starte opdateringen, vises en fejlmeddelelse. Foretag de nødvendige handlinger i henhold til meddelelsen, og dobbeltklik derefter på SystemSoftwareUpdater igen.
  • Hvis meddelelsen You need to restart your computer (Du skal genstarte computeren) vises, skal du genstarte computeren, og derefter dobbeltklikke på SystemSoftwareUpdater igen.
  • Hvis meddelelsen You need to install Sony Camera Driver (Du skal installere Sony Camera Driver) vises, skal du udføre proceduren beskrevet i Trin 1: Sådan installerer du Sony Camera Driver og derefter dobbeltklikke på SystemSoftwareUpdater igen.
  • Hvis meddelelsen Check the Security & Privacy setting. (Kontroller indstillingen sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger.) vises, skal du udføre trin 7 og 8 i afsnittet Trin 1: Sådan installerer du Sony Camera Driver og derefter genstarte computeren og dobbeltklikke på SystemSoftwareUpdater igen.
 6. Tænd for kameraet, og slut kameraet til computeren med det medfølgende USB-kabel. USB Mode (USB-tilstand) vises på kameraets LCD-skærm.
 7. Klik på Next (Næste). Det aktuelle versionsnummer og det opdaterede versionsnummer vises nederst i venstre side af skærmen.
  VIGTIGT: Sluk ikke for kameraet, og tag ikke USB-kablet ud under opdateringen.
  BEMÆRK: Hvis computeren ikke kan finde enheden, vises meddelelsen Could not find the camera for this update (Kunne ikke finde kameraet til denne opdatering) på computerskærmen. Prøv følgende:
  • Tag USB-kablet ud, og sæt det i igen.
  • Hvis computeren har flere USB-terminaler, kan du forsøge med andre terminaler.
 8. Når du har kontrolleret, at den aktuelle softwareversion er version 1.01 eller tidligere, skal du klikke på Next (Næste). Hvis den aktuelle systemsoftwareversion er version 1.10, er opdateringen ikke påkrævet. Hvis det er tilfældet, skal du frakoble kameraet fra computeren, klikke på Finish (Afslut), slukke kameraet, fjerne batteripakken, sætte batteriet i igen og tænde kameraet igen.
  • Opdatering er påkrævet
   Billede, der angiver den aktuelle systemsoftwareversion på System Software Updater
  • Opdatering er ikke påkrævet
   Billede, der angiver den seneste softwareversion på System Software Updater
 9. Kameraet nulstilles automatisk.

  BEMÆRK: Ikonet Loading (Indlæsning) vises muligvis ikke. Dette afhænger af den operativsystemversion, du anvender.
 10. Efter automatisk nulstilling starter opdateringen, og der vises en statuslinje. Det tager ca. 24 minutter at gennemføre opdateringen.
  VIGTIGT: Sluk ikke for kameraet, og tag ikke USB-kablet ud under opdateringen.
 11. Når opdateringen er gennemført, genstarter kameraet automatisk.
 12. Når LCD-skærmen vises igen, skal du klikke på Finish (Afslut) og frakoble USB-kablet.

  BEMÆRK: Efter genstart vises der muligvis en advarsel om datagendannelse. Dette er normalt. Vent, indtil denne advarsel forsvinder.

Trin 3: Bekræft systemsoftwareversionen på din enhed

 1. På kameraet skal du vælge MenuMaintenance (Vedligeholdelse) → Version.
 2. Systemsoftwareversionen vises som illustreret nedenfor.
  Billede, der angiver den opdaterede softwareversion
  BEMÆRK: For Mac-computere, der bruger en Apple Silicon-processor, anbefaler vi, at sikkerhedspolitikken sættes tilbage til den oprindelige indstilling, når opdateringen er fuldført. På Mac-computere med en Intel-processor er dette trin ikke nødvendigt. Se artiklen Sådan ændrer du sikkerhedspolitikken på Mac-computere med Apple Silicon, hvis det er nødvendigt.

Spørgsmål og svar

Opdateringen er ikke fuldført

Hvis skærmen forbliver sort i mere end 25 minutter, skal du følge disse trin for at foretage fejlfinding af problemet:

 1. Fjern USB-kablet fra computeren.
 2. Fjern batteriet og tag AC-adapteren ud af kameraet, lad det være et par minutter, og sæt derefter batteriet i igen, eller tilslut AC-adapteren.
 3. Genstart computeren.
 4. Tænd for kameraet, og udfør installationen igen.

Når System Software Updater er startet, vises skærmen til bekræftelse af versionen ikke, og meddelelsen Failed to update (Kunne ikke opdatere) vises.

Hvis dette sker, er det muligt, at du tidligere har opdateret dit kamera ved hjælp af driveren System Software Update Helper og ikke har afinstalleret denne software:

 1. Download System Software Update Helper igen, og afinstaller driveren ved hjælp af afinstallationsværktøjet i mappen Uninstaller i den downloadede fil.
 2. Når du har afinstalleret driveren System Software Update Helper, skal du dobbeltklikke på Update_ILMEFX6V110.dmg for at starte opdateringen igen.