Relevant model

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • WF-SP800N

Om denne download

Fordele og forbedringer

 • Forbedrer Bluetooth-forbindelsens stabilitet

Systemkrav

 • En Android-enhed (V5.0 eller nyere) eller en iOS-enhed (iOS 11.0 eller nyere)
  BEMÆRK: Hvis du bruger iOS 13.1, skal du opdatere til iOS 13.2 eller nyere og derefter udføre opdateringen.
 • En aktiv internetforbindelse
 • Den nyeste version af appen Sony | Headphones Connect skal være installeret
 • Hovedtelefonerne skal være forbundet med din Android- eller iOS-enhed.

Filoplysninger

Filnavn

 • Firmwareopdatering 1.1.0 til WF-SP800N

Filversion

 • Version 1.1.0

Udgivelsesdato

 • 15-04-2021

Forberedelser

Kontroller firmwareversionen

Hvis firmwaren er version 1.1.0, behøver du ikke at udføre opdateringen.
Hvis du ikke er sikker, er det nemt at kontrollere, hvilken version af firmwaren du har:

 1. Start appen Sony | Headphones Connect.
 2. Tilslut dine hovedtelefoner til appen Sony | Headphones Connect.
 3. Tryk på de tre prikker (menuknappen) i øverste højre hjørne.
 4. Vælg den version af din enhed, der vises i menuen. Dette punkt vises kun, hvis enheden er tilsluttet.
 5. Bekræft hovedtelefonernes firmwareversion.

Vigtig bemærkning

 • UNDLAD at sætte hovedenheden i batteriopladeren eller slukke under download/overførsel af data/opdatering, ellers kan hovedtelefonerne blive ubrugelige. 
 • Den funktion, der er tildelt touch-sensoren, kan ændre sig, når du udfører softwareopdateringen.
  I sådanne tilfælde skal du bruge appen Sony | Headphones Connect til at tildele funktionen til berøringssensoren igen.
 • UNDLAD at slukke for enheden.
  TRYK IKKE på (tænd/sluk-knap).
 • Når du opdaterer hovedtelefonerne, når du ikke har dem på, skal du indstille Automatic power off function (Automatisk slukning) (slukker for funktionen, når du ikke bruger hovedtelefonerne) til Do not turn off (Sluk ikke).
  Hvis Off when headphones are taken off (Sluk, når hovedtelefonerne tages af) er aktiveret, slukker hovedtelefonerne automatisk efter ca. 5 minutter, og overførslen af opdateringsfilen stopper. Derefter genstarter den afbrudte dataoverførsel, når du tænder for hovedtelefonerne og tilslutter dem igen ved hjælp af Bluetooth.
  BEMÆRK: Hvis du har ændret indstillingen, skal du ændre den tilbage til Off when headphones are taken off (Sluk, når hovedtelefonerne tages af), når opdateringen er fuldført.
 • UNDLAD at udføre opdateringen på et sted, hvor Wi-Fi -signalet ikke er konstant, f.eks. i følgende situationer:
  • i et tog/på et sted, hvor mange bruger samme Wi-Fi-signal
  • i nærheden af en mikrobølgeovn, trådløs telefon eller andre enheder, der benytter radiobølger på frekvensbåndet 2,4 GHz
 • Frakobl alle andre Bluetooth-enheder som f.eks. bærbare enheder eller smart-ure fra din Android-/iOS-enhed, før du starter opdateringen.
 • Sørg for, at begge enheder (Android/iOS-enhed og hovedtelefoner) er fuldt opladet.

Før du opgraderer

 • Når den er opdateret, kan firmwaren ikke konverteres til en tidligere version.
 • For Android/iOS-enheder tager denne opdatering ca. 40 minutter. (Filstørrelsen er ca. 1.03 MB)
 • Det kan afhængigt af radiobølger i omgivelserne og din Android-/iOS-enhed tage længere tid at gennemføre.
 • For at opdatere disse hovedtelefoner skal du følge nedenstående fremgangsmåde: Men når indstillingen Automatic download of software (Automatisk download af software) er aktiveret (standardindstilling) i Sony | Headphones Connect, starter download og overførsel af opdateringssoftware automatisk.
  • Download data fra serveren til iOS-enheden eller Android-enheden.
  • Overfør data fra iOS-enheden eller Android-enheden til hovedtelefonerne. (Du kan bruge hovedtelefonerne normalt, mens overførslen foregår i baggrunden, men Google Assistant kan ikke bruges under overførslen).
  • Udfør opdateringen med hovedtelefonerne.

Download og installer

Opdater hovedtelefonerne ved hjælp af nedenstående fremgangsmåde:

 • Download data fra serveren til iOS-enheden eller Android-enheden.
 • Overfør data fra iOS-enheden eller Android-enheden til hovedtelefonerne.
 • Udfør opdateringen med hovedtelefonerne.

Trin 1: Installer opdateringen

 1. Start appen Sony | Headphones Connect.
 2. Tilslut dine hovedtelefoner til appen Sony | Headphones Connect
  • Hvis du aldrig har oprettet forbindelse til appen Sony | Headphones Connect før, skal du følge instruktionerne på skærmen og slutte hovedtelefonerne til din Android-enhed.
  • Hvis du har oprettet forbindelse til appen Sony | Headphones Connect før, skal du vælge dine hovedtelefoner. 
   BEMÆRK: Kontroller, at både højre og venstre side af hovedtelefonerne vises som tilsluttet.
  • Når indstillingen Automatic download of software (Automatisk download af software) er aktiveret i Sony | Headphones Connect (standardindstilling), sker download og overførsel af opdateringssoftwaren automatisk.
   Gå til trin 6.
  • Hvis du deaktiverer indstillingen til automatisk download af software, starter download og overførsel af opdateret software ikke automatisk.
   Gå til trin 4 for at fuldføre processen.
    
 3. Når der er etableret forbindelse, og en opdatering er tilgængelig på beskedskærmen The latest headphones software is available (Den nyeste software til hovedtelefoner er tilgængelig), skal du trykke på More info (Mere info).
 4. På skærmen Update Software (Opdater software), skal du sikre dig, at Version 1.1.0 vises, og derefter trykke på START.

  BEMÆRK: Hvis Switching software transfer destination… (Skifter softwareoverførselsdestination) vises, skal du ikke gøre noget. Efter et par sekunder vises det foregående skærmbillede igen.
 5. På skærmen Update the headphones software (Opdater software til hovedtelefonerne) skal du trykke på More info (Mere info).

  BEMÆRK: Hvis skærmbilledet ikke vises, er Auto Power Off Function (Automatisk slukning) slået fra. 
  Skift indstillingen Auto Power Off Function (Automatisk slukning) til Do not turn off (Sluk ikke).
 6. På skærmen Update Software (Opdater software) skal du trykke på START.
 7. Opdateringen starter og tager et par minutter at gennemføre.
  Du må IKKE sætte hovedenheden i batteriopladeren under opdateringen, ellers kan hovedtelefonerne blive uanvendelige.

  BEMÆRK: Under opdateringen vil hovedtelefonerne slukke og derefter tænde igen automatisk og automatisk genoprette forbindelsen til Android- eller iOS-enheden via Bluetooth for at gennemføre opdateringen. 
 8. Når softwareopdateringen er færdig, skal du trykke på OK.

  BEMÆRK: Hvis skærmen ikke vises, skal du kontrollere, om versionen vises som 1.1.0. Er dette tilfældet, er firmwareopdateringen lykkedes. Hvis ikke, kan du prøve at opdatere firmwaren igen.

Trin 2: Kontrollér, at opdateringen er gennemført

Efter opdateringen skal du kontrollere, at den nye version er installeret korrekt, ved at følge trinene i afsnittet Check the firmware version (Tjek firmwareversionen).

Hvis den viste firmwareversion er 1.1.0, er opgraderingen gennemført.

Spørgsmål og svar

Der vises en opdateringsfejlmeddelelse.

 1. Tryk på OK.
 2. Genstart hovedtelefonerne (sæt hovedtelefonerne i etuiet, og fjern dem fra etuiet).
 3. Når det er gjort, skal du genstarte Sony | Headphones Connect og opdatere igen.

Selvom opdateringen mislykkedes under processen, skal du kontrollere firmwareversionen. Hvis versionen vises som 1.1.0, er firmwareopdateringen gennemført. Hvis ikke, kan du prøve at opdatere firmwaren igen. Du kan tjekke versionen fra indstillingen i appen Sony | Headphones Connect. Du tjekker versionen ved at gå til Check the firmware version (Kontroller firmwareversionen) på denne side.