Relevant model

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • ILME-FX6T
 • ILME-FX6TK
 • ILME-FX6V

Om denne download

Fordele og forbedringer

 • Tilføj AI-based Real-time Tracking AF (AI-baseret AF-sporing i realtid), og hvis Touch Function (Touch-funktion) er indstillet til Tracking AF (AF-sporing), kan du bruge Real-time Tracking (Sporing i realtid) til at spore motivet, selv under manuel fokus
 • Tilføj Breathing Compensation (Vejrtrækningskompensation) for konsekvent synsvinkel ved fokusering
 • Tilføj 16-bit RAW-output via HDMI
 • Tilføj tilstanden bokeh adjustment (bokeh-justering), mens du minimerer ændringer i eksponeringen
 • Tilføj nye funktioner, der understøtter High Dynamic Range (HDR) og Standard Dynamic Range (SDR) dobbelt produktion for SR Live
  • SDR Emulated Preview Display (Emuleret visning af forhåndsvisning) på elektronisk søger
  • SDR Gain Metadata Recording (Gain metadata-optagelse)
 • Tilføj funktionen Picture Cache Recording (Billedcacheoptagelse), som også understøttes ved optagelse med S&Q Motion
 • Viste 4-kanals lydniveaumåleren på skærmdisplayet
 • Tilføj de andre nyttige funktioner

Bemærk: Se hjælpevejledningen for at få oplysninger om alle opdaterede funktioner.

Tidligere fordele og forbedringer

 • Tilføjer indstillingerne 100P og 120P til billedhastighedsmenuen Slow & Quick Motion, når codec er indstillet til RAW eller RAW & XAVC-I
 • Retter et problem, hvor EI-værdien ikke afspejles korrekt under afspilning i Cine EI-tilstand
 • Forbedrer kameraets generelle stabilitet

Bemærk: Kontakt support for at få oplysninger om tidligere versioner.

Filoplysninger

Filnavn

 • Update_ILMEFX6V200.exe

Filversion

 • 2.00

Filstørrelse

 • 536 MB (563 077 640 byte)

Udgivelsesdato

 • 27-01-2022

Forberedelse

Kontrollér systemsoftwareversionen

Følg nedenstående instruktioner for at kontrollere systemsoftwareversionen. Hvis systemsoftwareversionen er version 1.10 eller tidligere, er opdateringen påkrævet.

Bemærk: Hvis indstillingsskærmen Date/Time (Dato/tid) vises, når du tænder kameraet, skal du indstille dato og tid til de korrekte værdier.

 1. Vælg MenuMaintenance (Vedligeholdelse) → Version.
 2. Systemsoftwareversionen vises.
  Billede, der angiver den aktuelle systemsoftwareversion

Systemkrav

Operativsystemer

Den nyeste version af systemsoftwareopdateringen er kompatibel med følgende versioner af Microsoft Windows:

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1

Computerhardware

Denne systemsoftwareopdatering kræver følgende hardware:

 • Intel-baserede PC'er eller AMD-baserede PC'er (ARM-baserede PC'er understøttes ikke)
 • Plads på harddisken: 600 MB eller mere
 • RAM: 600 MB eller mere

Anden hardware

 • Strømkilde til kameraet
  • AC-adapter
 • USB-kabel, der følger med kameraet
  Bemærk: Der gives ikke garanti for opdateringsfunktionaliteten med andre USB-kabler.

Download og installer

Vigtig bemærkning

 • Luk al anden programsoftware før opdatering af systemsoftwaren.
 • Tilslut altid en medfølgende AC-adapter, når du opgraderer. Hvis der tilsluttes en batteripakke samtidig, fortsætter opgraderingen, hvis AC-adapteren efterfølgende frakobles.
 • Fjern hukommelseskortet fra kameraet, før du påbegynder opdateringsprocessen.
 • Opdateringen af systemsoftwaren tager ca. 15 minutter. Sørg for, at din computer ikke skifter til dvaletilstand i denne periode.
  Bemærk: Hvis computeren går i dvaletilstand, og opdateringen afbrydes, skal hele opdateringsprocessen genstartes.
 • Undlad at åbne About This System Software Updater (Om System Software Updater) i menuen System Software Updater, da det kan medføre, at opdateringssoftwaren går ned.
 • Tilslut ikke kameraet til andre enheder end din computer.
 • Tilslut ikke kameraet og computeren endnu.
 • Sørg for, at din computer har forbindelse til internettet.

Sådan downloader du opdateringsprogrammet:

 1. Klik på knappen Download ovenfor.
 2. Når du har læst ansvarsfraskrivelsen, skal du klikke på Download.
 3. Download af filen Update_ILMEFX6V200.exe starter.
  Bemærk: Filstørrelse: 536 MB (563 077 640 byte)
 4. Gem filen på skrivebordet på din computer (anbefales).
  Bemærk: Opdateringsfilen bliver gemt i mappen Downloads med standardindstillingerne for Microsoft Edge. Klik på feltet SkrivebordStartskærmen, og find den downloadede fil i mappen Downloads ved hjælp af Stifinder.

Trin 1: Start opdateringen

 1. Luk alle programmer, der kører på din computer.
 2. Dobbeltklik på filen Update_ILMEFX6V200.exe, som du har downloadet. Tilslut ikke kameraet til computeren endnu.
 3. DeviceLogUploadTool starter.
 4. Tænd for kameraet, og slut det til computeren med det medfølgende USB-kabel, og vælg Execute (Udfør). Når du gør det, vises USB Mode (USB-tilstand) på kameraets LCD-skærm.
 5. Klik på Next (Næste).
  Bemærk: Hvis computeren ikke kan finde enheden, vises meddelelsen Could not find the camera for this update (Kunne ikke finde kameraet til denne opdatering) på computerskærmen. Prøv følgende:
  • Tag USB-kablet ud, og sæt det i igen.
  • Hvis computeren har flere USB-terminaler, kan du forsøge med andre terminaler.
  VIGTIGT: Sluk ikke for kameraet, og tag ikke USB-kablet ud under opdateringen.
 6. Fortrolighedspolitik vises. Læs den omhyggeligt, markér afkrydsningsfeltet, og klik derefter på Next (Næste).

  Hvis data for kameraet indsamles, vises følgende skærm. Klik på Next (Næste).
  Bemærk: Denne skærm vises ikke, hvis du vælger Disagree (Accepter ikke).

  Billede, der angiver, at data om brug af kameraet er blevet indsamlet
 7. System Software Updater starter.
 8. Klik på Next (Næste). Det aktuelle versionsnummer og det opdaterede versionsnummer vises nederst i venstre side af skærmen.
  • Opdatering er påkrævet
   Billede, der angiver den aktuelle systemsoftwareversion på System Software Updater
  • Opdatering er ikke påkrævet
   Billede, der angiver den seneste softwareversion på System Software Updater
 9. Kameraet nulstilles automatisk.
 10. Start opdateringen. Efter automatisk nulstilling starter opdateringen, og der vises en statuslinje. Det tager ca. 15 minutter at gennemføre opdateringen.
  VIGTIGT: Sluk ikke for kameraet, og tag ikke USB-kablet ud under opdateringen.

 11. Når opdateringen er gennemført, genstarter kameraet automatisk. Når LCD-skærmen vises igen, skal du klikke på Finish (Afslut) og frakoble USB-kablet.
  Bemærk: Efter genstart vises der muligvis en advarsel om datagendannelse. Dette er normalt. Vent, indtil denne advarsel forsvinder.

Trin 2: Bekræft systemsoftwareversionen på din enhed

 1. På kameraet skal du vælge MenuMaintenance (Vedligeholdelse) → Version.
 2. Systemsoftwareversionen vises.
  Billede, der angiver den opdaterede softwareversion

Spørgsmål og svar

Opdateringen fuldføres ikke

Hvis skærmen forbliver sort i mere end 15 minutter, skal du følge disse trin for at foretage fejlfinding af problemet:

 1. Fjern USB-kablet fra computeren.
 2. Fjern batteriet og tag AC-adapteren ud af kameraet, lad det være et par minutter, og sæt derefter batteriet i igen, eller tilslut AC-adapteren.
 3. Genstart computeren.
 4. Tænd for kameraet, og udfør installationen igen.