Relevant model

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • ILCE-9M2

Om denne download

Fordele og forbedringer

VIGTIGT: Hvis du opdaterer til denne version fra version 2.00 eller tidligere, initialiseres kameraindstillingerne igen. Derfor anbefaler vi, at du gemmer de aktuelle indstillinger, før du opdaterer. Du kan bruge funktionen Save/Load Settings (Gem/indlæs indstillinger) til at gemme de aktuelle indstillinger på et hukommelseskort og skrive dem tilbage efter opdateringen.

Bemærk: Du kan finde oplysninger om, hvordan du gemmer indstillingerne og de elementer, der kan gemmes, i Save/Load Settings (Gem/indlæs indstillinger) i hjælpevejledningen.

 • Tilføjer understøttelse af FTP-overførsel i Active-tilstand
 • Forbedrer kameraets driftsstabilitet

Tidligere fordele og forbedringer

Se tidligere fordele og forbedringer

Filoplysninger

Filnavn

 • Update_ILCE9M2V320.exe

Filversion

 • 3.20

Filstørrelse

 • 332 MB (348 642 672 byte)

Udgivelsesdato

 • 02-12-2021

Forberedelse

Kontrollér systemsoftwareversionen

Følg nedenstående instruktioner for at kontrollere systemsoftwareversionen. Hvis systemsoftwareversionen er version 3.10 eller tidligere, er opdateringen påkrævet.
Bemærk: Hvis indstillingsskærmen Date/Time (Dato/tid) vises, når du tænder kameraet, skal du indstille dato og tid til de korrekte værdier.

 1. Vælg MenuSetup6Version.
 2. Systemsoftwareversionen vises.
  Billede, der angiver den aktuelle systemsoftwareversion

Systemkrav

Operativsystemer

Den nyeste version af systemsoftwareopdateringen er kompatibel med følgende versioner af Microsoft Windows:

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1

Computerhardware

Denne systemsoftwareopdatering kræver følgende hardware:

 • Intel-baserede PC'er eller AMD-baserede PC'er (ARM-baserede PC'er understøttes ikke)
 • Plads på harddisken: 600 MB eller mere
 • RAM: 600 MB eller mere

Anden hardware

 • Strømkilde til kameraet: Fuldt opladet genopladelig batteripakke NP-FZ100.
  Bemærk: Opdateringen kan kun udføres, når niveauet for batteristrøm er (tre bjælker) eller mere. Vi anbefaler, at du bruger et fuldt opladet batteri. Frakobl det lodrette greb, før du opdaterer systemsoftwaren.
 • USB-kabel følger med kameraet.
  Bemærk: Der gives ikke garanti for opdateringsfunktionaliteten med andre USB-kabler.

Download og installer

Vigtig bemærkning

 • Luk al anden programsoftware før opdatering af systemsoftwaren.
 • Brug en fuldt opladet genopladelig batteripakke (NP-FZ100).
 • Tag ikke batteriet ud under opdateringen, da det pludselige tab af strøm kan gøre det umuligt at betjene kameraet.
 • Fjern hukommelseskortet fra kameraet, før du påbegynder opdateringsprocessen.
 • Opdateringen af systemsoftwaren tager ca. 10 minutter. Sørg for, at din computer ikke skifter til dvaletilstand i denne periode.
  Bemærk: Hvis computeren går i dvaletilstand, og opdateringen afbrydes, skal hele opdateringsprocessen genstartes.
 • Undlad at åbne About This System Software Updater (Om System Software Updater) i menuen System Software Updater, da det kan medføre, at opdateringssoftwaren går ned.
 • Tilslut ikke kameraet til andre enheder end din computer.
 • Tilslut ikke kameraet og computeren endnu.
 • Sørg for, at din computer har forbindelse til internettet.
 • Følg instruktionerne i vinduet System Software Updater på kameraet, vælg MenuSetup3USB Connection (USB-tilslutning), og kontroller, om Mass Storage (Masselager) er valgt. Hvis der er valgt en anden tilstand end Mass Storage (Masselager), skal du vælge Mass Storage (Masselager).

Sådan downloader du opdateringsprogrammet:

 1. Klik på knappen Download ovenfor.
 2. Når du har læst ansvarsfraskrivelsen, skal du klikke på Download.
 3. Download af filen Update_ILCE9M2V320.exe starter.
  Bemærk: Filstørrelse: 332 MB (348 642 672 byte)
 4. Gem filen på skrivebordet på din computer (anbefales).
  Bemærk: Opdateringsfilen bliver gemt i mappen Downloads med standardindstillingerne for Microsoft Edge. Klik på feltet SkrivebordStartskærmen, og find den downloadede fil i mappen Downloads ved hjælp af Stifinder.

Trin 1: Start opdateringen

 1. Luk alle programmer, der kører på din computer.
 2. Dobbeltklik på filen Update_ILCE9M2V320.exe, som du har downloadet. Tilslut ikke kameraet til computeren endnu.
 3. System Software Updater starter.
 4. Tænd for kameraet, og slut det til computeren med det medfølgende USB-kabel. Når du gør det, vises USB Mode (USB-tilstand) på kameraets LCD-skærm.
 5. Klik på Next (Næste). Det aktuelle versionsnummer og det opdaterede versionsnummer vises nederst i venstre side af skærmen.
  Bemærk: Hvis computeren ikke kan finde enheden, vises meddelelsen Could not find the camera for this update (Kunne ikke finde kameraet til denne opdatering) på computerskærmen. Prøv følgende:
  • Tag USB-kablet ud, og sæt det i igen.
  • Hvis computeren har flere USB-terminaler, kan du forsøge med andre terminaler.
  VIGTIGT: Sluk ikke for kameraet, og tag ikke USB-kablet ud under opdateringen.
 6. Når du har kontrolleret, at den aktuelle softwareversion er version 3.10 eller tidligere, skal du klikke på Next (Næste). Hvis den aktuelle systemsoftwareversion er version 3.20, er opdateringen ikke nødvendig. Hvis det er tilfældet, skal du frakoble kameraet fra computeren, klikke på Finish (Afslut), slukke kameraet, fjerne batteripakken, sætte batteriet i igen og tænde kameraet igen.
  • Opdatering er påkrævet
   Billede, der angiver den aktuelle systemsoftwareversion på System Software Updater
  • Opdatering er ikke påkrævet
   Billede, der angiver den seneste softwareversion på System Software Updater
 7. Kameraet nulstilles automatisk.
 8. Start opdateringen. Efter automatisk nulstilling starter opdateringen, og der vises en statuslinje. Det tager ca. 10 minutter at gennemføre opdateringen.
  VIGTIGT: Sluk ikke for kameraet, og tag ikke USB-kablet ud under opdateringen.
 9. Når opdateringen er gennemført, genstarter kameraet automatisk. Når LCD-skærmen vises igen, skal du klikke på Finish (Afslut) og frakoble USB-kablet.

  Bemærk: Efter genstart vises der muligvis en advarsel om datagendannelse. Dette er normalt. Vent, indtil denne advarsel forsvinder.

Trin 2: Bekræft systemsoftwareversionen på din enhed

 1. På kameraet skal du vælge MenuSetup6Version.
 2. Systemsoftwareversionen vises.
  Billede, der angiver den opdaterede softwareversion

Spørgsmål og svar

Opdateringen fuldføres ikke

Hvis skærmen forbliver sort i mere end 10 minutter, skal du følge disse trin for at foretage fejlfinding af problemet:

 1. Fjern USB-kablet fra computeren.
 2. Fjern batteriet og tag AC-adapteren ud af kameraet, lad det være et par minutter, og sæt derefter batteriet i igen, eller tilslut AC-adapteren.
 3. Genstart computeren.
 4. Tænd for kameraet, og udfør installationen igen.