Relevant model

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • ILCE-7SM3

Om denne download

Fordele og forbedringer

 • Tillader proxy-optagelse via en ekstern computerforbindelse
 • Forbedrer nøjagtigheden af Eye AF-funktionen
 • Forbedrer stabiliteten af den tilpassede hvidbalance
 • Forbedrer ydeevnen for øjensensorgenkendelse med stærke lyskilder som f.eks. solskin
 • Forbedrer kameraets driftsstabilitet

Tidligere fordele og forbedringer

Se tidligere fordele og forbedringer

Filoplysninger

Filnavn

 • Update_ILCE7SM3V210.exe

Filversion

 • 2.10

Filstørrelse

 • 601 MB (630 425 392 byte)

Udgivelsesdato

 • 14-06-2022

Forberedelse

Sådan gør du: Opdater din Sony Camera-firmware

Kontrollér systemsoftwareversionen

Følg nedenstående instruktioner for at kontrollere systemsoftwareversionen. Hvis systemsoftwareversionen er version 2.01 eller tidligere, er opdateringen påkrævet.

Bemærk: Hvis indstillingsskærmen Date/Time (Dato/tid) vises, når du tænder kameraet, skal du indstille dato og tid til de korrekte værdier.

 1. På kameraet skal du vælge MenuSetup (Opsætning) → Setup Option (Opsætningsmulighed) → Version.
 2. Systemsoftwareversionen vises.

Systemkrav

Operativsystemer

Den nyeste version af systemsoftwareopdateringen er kompatibel med følgende versioner af Microsoft Windows:

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1

Computerhardware

Denne systemsoftwareopdatering kræver følgende hardware:

 • Intel-baserede PC'er eller AMD-baserede PC'er (ARM-baserede PC'er understøttes ikke)
 • Plads på harddisken: 900 MB eller mere
 • RAM: 900 MB eller mere

Anden hardware

 • Strømkilde til kameraet: Brug en fuldt opladet genopladelig batteripakke NP-FZ100.
  Bemærk: Opdateringen kan kun udføres, når niveauet for batteristrøm er (tre bjælker) eller mere. Vi anbefaler, at du bruger et fuldt opladet batteri. Frakobl det lodrette greb, før du opdaterer systemsoftwaren.
 • Brug det USB-kabel, der fulgte med kameraet.
  Bemærk: Der gives ikke garanti for opdateringsfunktionaliteten med andre USB-kabler.

Download og installer

Vigtig bemærkning

 • Luk al anden programsoftware før opdatering af systemsoftwaren.
 • Brug en fuldt opladet genopladelig batteripakke (NP-FZ100).
 • Tag ikke batteriet ud under opdateringen, da det pludselige tab af strøm kan gøre det umuligt at betjene kameraet.
 • Fjern hukommelseskortet fra kameraet, før du påbegynder opdateringsprocessen.
 • Opdateringen af systemsoftwaren tager ca. 15 minutter. Sørg for, at din computer ikke skifter til dvaletilstand i denne periode.
  Bemærk: Hvis computeren går i dvaletilstand, og opdateringen afbrydes, skal hele opdateringsprocessen genstartes.
 • Undlad at åbne About This System Software Updater (Om System Software Updater) i menuen System Software Updater, da det kan medføre, at opdateringssoftwaren går ned.
 • Tilslut ikke kameraet til andre enheder end din computer.
 • Tilslut ikke kameraet og computeren, før du bliver bedt om det.
 • Sørg for, at din computer har forbindelse til internettet.
 • Følg instruktionerne i vinduet System Software Updater på kameraet, og vælg MenuSetup (Opsætning) → USBUSB Connection (USB-tilslutning), og kontrollér derefter, om Mass Storage (Masselager) er valgt. Hvis der er valgt en anden tilstand end Mass Storage (Masselager), skal du vælge Mass Storage (Masselager).

Sådan downloader du opdateringsprogrammet:

 1. Klik på knappen Download ovenfor.
 2. Når du har læst ansvarsfraskrivelsen, skal du klikke på Download.
 3. Download af filen Update_ILCE7SM3V210.exe starter.
  Bemærk: Filstørrelse: 601 MB (630 425 392 byte)
 4. Gem filen på skrivebordet på din computer (anbefales).
  Bemærk: Opdateringsfilen bliver gemt i mappen Downloads med standardindstillingerne for Microsoft Edge. Klik på feltet SkrivebordStartskærmen, og find den downloadede fil i mappen Downloads ved hjælp af Stifinder.

Trin 1: Start opdateringen

 1. Luk alle programmer, der kører på din computer.
 2. Dobbeltklik på filen Update_ILCE7SM3V210.exe, som du har downloadet. Tilslut ikke kameraet til computeren endnu.
 3. System Software Updater starter.
 4. Tænd for kameraet, og slut det til computeren med det medfølgende USB-kabel. USB Mode (USB-tilstand) vises på kameraets LCD-skærm.
 5. Klik på Next (Næste). De aktuelle og opdaterede versionsnumre vises nederst til venstre på skærmen.
  VIGTIGT: Sluk ikke for kameraet, og tag ikke USB-kablet ud under opdateringen.
  Bemærk: Hvis computeren ikke kan finde enheden, vises meddelelsen Could not find the camera for this update (Kunne ikke finde kameraet til denne opdatering) på computerskærmen. Prøv følgende:
  • Tag USB-kablet ud, og sæt det i igen.
  • Hvis computeren har flere USB-terminaler, kan du forsøge med andre terminaler.
 6. Når du har kontrolleret, at den aktuelle softwareversion er version 2.01 eller tidligere, skal du klikke på Next (Næste). Hvis den nuværende systemsoftwareversion er version 2.10, er opdateringen ikke påkrævet. Hvis det er tilfældet, skal du frakoble kameraet fra computeren, klikke på Finish (Afslut), slukke kameraet, fjerne batteripakken, sætte batteriet i igen og tænde kameraet igen.
  • Opdatering er påkrævet
   Billede, der angiver den aktuelle systemsoftwareversion på System Software Updater
  • Opdatering er ikke påkrævet
   Billede, der angiver den seneste softwareversion på System Software Updater
 7. Kameraet nulstilles automatisk.
 8. Start opdateringen. Efter automatisk nulstilling starter opdateringen, og der vises en statuslinje. Det tager ca. 15 minutter at gennemføre opdateringen.
  VIGTIGT: Sluk ikke for kameraet, og tag ikke USB-kablet ud under opdateringen.

 9. Når opdateringen er gennemført, genstarter kameraet automatisk. Når LCD-skærmen vises igen, skal du klikke på Finish (Afslut) og derefter frakoble USB-kablet.
  Bemærk: Efter genstart vises der muligvis en advarsel om gendannelse af data. Dette er normalt. Vent, indtil denne advarsel forsvinder.

Trin 2: Bekræft systemsoftwareversionen på din enhed

 1. På kameraet skal du vælge Menu Setup (Opsætning) → Setup Option (Opsætningsmulighed) → Version.
 2. Systemsoftwareversionen vises.

Spørgsmål og svar

Opdateringen fuldføres ikke

Hvis skærmen forbliver sort i mere end 15 minutter, skal du følge disse trin for at foretage fejlfinding af problemet:

 1. Fjern USB-kablet fra computeren.
 2. Fjern batteriet og tag AC-adapteren ud af kameraet, lad det være et par minutter, og sæt derefter batteriet i igen, eller tilslut AC-adapteren.
 3. Genstart computeren.
 4. Tænd for kameraet, og udfør installationen igen.