VENT – læs afsnittet Nødvendige filer, før du downloader denne fil.

Påkrævede downloads

Medmindre andet er angivet skal nedenstående fil installeres, FØR Systemsoftwareopdatering ver.02 til SEL30M35 objektiv (procedure ved Mac-computere) for at kunne fungere korrekt. Hvis mere end én nødvendig fil er angivet, kan du installere dem i den angivne rækkefølge på denne side.

Om denne download


Vigtigt

 • Husk at sætte objektivet på kameraet, før softwaren opdateres.- Før du sætter objektivet på kameraet, skal du huske at slukke for kameraet.


 • Frigivelsesdato: 30/08/2013
 • Anvendelige modeller og navn på download-filen:
  ModelFilnavn
  SEL30M35Update_SEL30M35_V2.dmg
 • Fordele og forbedringer:
  • Aktiverer funktionen "Fast Hybrid AF".- Uden denne objektivopdatering, bruger kameraet den normale kontrastidentificering AF, selv om der er valgt Fast Hybrid AF.
   Bemærk: Ud over denne systemsoftwareopdatering skal firmwaren til NEX-5R eller NEX-6-kameraet også opdateres.

Systemkrav

 • Mac OS X v.10.10 - 10.11 / macOS 10.12-10.13*

  *Vigtigt:
  For macOS 10.13 skal du sikre, at "DriverLoader_1013" er installeret, før du opdaterer din software.
 • CPU: Intel-processor*
  * Core Solo- og Core Duo-processorer understøttes ikke længere.
 • Plads på harddiskdrevet: 200MB eller mere
 • RAM: 512MB eller mere
  Bemærk: Luk al anden applikationssoftware før opdatering af systemsoftwaren.
 • Strømkilde til kameraet: Fuldt opladet genopladelig batteripakke NP-FW50 eller AC-adapter AC-PW20 (sælges separat) - Opdateringen kan kun udføres, hvis batteriniveauet er på tre mærker eller mere. Vi anbefaler, at du bruger et fuldt opladet batteri eller AC-adapteren AC-PW20 (sælges separat).
 • USB-kabel, der leveres med kameraet- Der er ingen garanti for, at opdateringen fungerer som den skal, hvis der bruges et andet USB-kabel.

Installer

Vigtige bemærkninger:
 • Ved opdateringen af systemsoftwaren skal du bruge en fuldt opladet, genopladelig batteripakke NP-FW50 eller AC-adapteren AC-PW20 (sælges separat).
 • Tag ikke batteripakken eller AC-adapteren ud under opdateringen, da kameraet ellers kan fejle pga. den pludselige strømafbrydelse.
 • Fjern hukommelseskortet fra kameraet på forhånd.
 • Husk at sætte objektivet på kameraet, før systemsoftwaren opdateres.- Før du sætter objektivet på kameraet, skal du huske at slukke for kameraet.

Følg anvisningerne nedenfor for at kontrollere systemsoftwareversionen.

 1. Vælg [Menu] -> [Setup] (Opsætning) -> [Version] på kameraet.
 2. Systemsoftwareversionen vises.- Hvis objektivets systemsoftwareversion er ver.02 eller senere, er det ikke nødvendigt at opdatere.

1. Sådan overføres opdateringsfilen

2. Start System software Updater

 1. Luk alle åbne programmer på din computer.
 2. Dobbeltklik på den downloadede fil for at starte System software Updater.

3. Kontroller USB-forbindelsens tilstand på kameraet

 1. Tænd kameraet. - Hvis kameraet allerede er tændt, skal du slukke for det og derefter tænde det igen.
 2. I henhold til anvisningerne på System software Updater skal du vælge [Menu] -> [Setup] (Opsætning) -> [USB Connection] (USB-forbindelse) på kameraet og derefter kontrollere, om der er valgt [Mass Storage] (Masselager).
  Hvis der er valgt en anden tilstand end [Mass Storage], skal du vælge [Mass Storage].

4. Slut kameraet til computeren.

Fjern hukommelseskortet fra kameraet på forhånd.

 1. Efter bekræftelse slukkes kameraets LCD-skærm ikke, slut kameraet til computeren med det medfølgende USB-kabel.
  Afhængig af indstillingen af "Starttidspunkt for strømbesparelse" går kameraet i strømbesparelsestilstand. Hvis kameraet går i strømbesparelsestilstand, og kameraets LCD-skærm er slukket, tryk lukkerknappen halvvejs ned for at forlade strømbesparelsestilstand og slutte kameraet til computeren med det medfølgende USB-kabel.

  Hvis der vises en fejlmeddelelse på computerskærmen, skal du prøve følgende metoder:
  • Afbryd USB-kablet fra videokameraet, og slut så USB-kablet til igen.
  • Hvis der er en anden ledig USB-terminal på computeren, skal USB-kablet sluttes til denne terminal.
 2. Bekræft vises på proceslinjen i nederst til højre på computerskærmen. - Hvis dette ikon ikke vises på proceslinjen, skal du fortsætte til næste trin.
 3. Når du har bekræftet ovenstående, skal du klikke på [Next] (Næste) i System software Updater. Figur 4 vises på System software Updater, og figur 5 vises på kameraets LCD-skærm. - Herefter må du ikke slukke kameraet, før systemsoftwareopdateringen er gennemført.

  Figur 4


  Figur 5

  • Hvis meddelelsen "Opdatering af din model findes ikke." vises på skærmen, skal du kontrollere, om System software Updater er den korrekte fil til objektivet på kameraet.
  • Hvis ovenstående meddelelse vises, selv om det er den korrekte System software Updater, der bruges, skal du slukke for System software Updater, frakoble USB-kablet, slukke for kameraet og derefter gå tilbage til trin 2 "Start System software Updater".
  • Hvis meddelelsen "Kunne ikke finde kameraet med objektivet sat på til denne opdatering." vises på skærmen, skal du kontrollere, om kameraet har "Fast Hybrid AF", og om kameraet er tilsluttet computeren med et USB-kabel.

5. Kontroller, om der kræves opdatering

 1. Efter bekræftelse af skærmene på figur 4 og 5 skal du klikke på [Next] (Næste). Den nuværende version og versionen efter opdateringen vises nederst til venstre på skærmen. (Figur 6).
 2. Når du har bekræftet skærmen på fig. 6, skal du klikke på [Next] (Næste) (Nuværende version] er [ver.01]).- Hvis skærmen på fig. 7 vises, er det ikke nødvendigt at opdatere. Afbryd USB-forbindelsen iht. meddelelsen, og klik på [Finish] (Udfør). Sluk kameraet, fjern batteripakken eller AC-adapteren, og tænd kameraet igen.


  Figur 6: Opdatering er påkrævet


  Figur 7: Opdatering er ikke påkrævet

6. Start opdateringen

 1. Klik på [Run] (Kør) for at starte opdateringen.- Fremskridtsbjælken vises, mens dataene overføres (ca. 5 sekunder).

  Bemærk: Sluk ikke for kameraet, og afbryd ikke USB-kablet under opdateringen
 2. Når dataene er blevet overført, vises følgende skærm. Klik på [Udfør].
 3. Opdateringsprocessen begynder, og fremskridtsbjælken vises på kameraskærmen (ca. 30 sekunder).

7. Afslut opdateringen

 1. Opdateringsprocessen er afsluttet, når meddelelsen "Opdatering af objektiv udført" vises på kameraskærmen.
 2. Klik på på proceslinjen nederst til højre på computerskærmen for at stoppe USB-forbindelsen.- Fortsæt til næste trin, hvis dette ikon ikke vises på proceslinjen
 3. Frakobl USB-kablet. - Når opdateringen er afsluttet, skal du slukke kameraet, fjerne batteripakken eller AC-adapteren og derefter tænde for kameraet igen.

8. Kontroller systemsoftwareversionen igen, og bekræft, at objektivets firmwareversion er ver.02