Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • KD-65XE7005
 • KD-55XE7005
 • KD-49XE7005
 • KD-43XE7005
 • KD-55XE7003
 • KD-49XE7003
 • KD-43XE7003
 • KD-55XE7000
 • KD-49XE7000
 • KD-43XE7000
 • KD-55XE7077
 • KD-49XE7077
 • KD-43XE7077
 • KD-65XE7096
 • KD-55XE7096
 • KD-49XE7096
 • KD-43XE7096
 • KD-65XE7004
 • KD-55XE7004
 • KD-49XE7004
 • KD-43XE7004
 • KD-65XE7003
 • KD-55XE7073
 • KD-49XE7073
 • KD-43XE7073
 • KD-65XE7093
 • KD-55XE7093
 • KD-49XE7093
 • KD-43XE7093
 • KD-65XE7002
 • KD-55XE7002
 • KD-49XE7002
 • KD-43XE7002

Om denne download

Fordele og forbedringer i forhold til den seneste opdatering

 • Løser et problem, hvor TV'et ikke kan oprette forbindelse til internettet via Wi-Fi
 • Løser et problem, hvor en af USB-portene ikke fungerer
 • Løser et problem, hvor apps ikke virker, eller hvor apps ikke vises på TV'et
 • Løser et problem, hvor TV'et kan ikke afspille videoer i Amazons video-app og viser følgende meddelelse: "Utilstrækkelig båndbredde"
 • Løser et problem, hvor TV'et tændes igen, efter at TV'et er blevet slukket via Amazons video-app

Tidligere fordele og forbedringer

Følgende fordele og forbedringer er også inkluderet i denne opdatering.

 • Introducerer Freeview Play EPG (kun Storbritannien)
 • Forbedrer inputforsinkelsen i "Spiltilstand", efter at du har tændt TV'et fra standbytilstand
 • Løser et problem, hvor TV'et ikke kan oprette forbindelse til Wi-Fi®-adgangspunktet fra standbytilstand
 • Løser et problem, hvor YouTube-grænsefladesproget ikke svarer til det sprog, der er valgt på TV'et
 • Løser et problem (for Kabel Deutschland-kunder), hvor TV- og radiotjenester blandes i EPG, når TV'et slukkes og tændes (kun Tyskland)
 • Løser et problem, hvor TV'et bliver ved med at genstarte, når det er indstillet på en PMC-satellitkanal
 • Løser problemer med afspilning af Netflix efter at have set TV på All4-appen
 • Løser et problem med eftersynkronisering, når du ser kabel-TV
 • Løser et problem, hvor der vises en vandret linje, når du ser 4K-indhold på USB-medier
 • Løser et problem, hvor TV'et ikke kunne vise fotos ved overførsel af fotos fra Sony ILCE-6300 kamera via Wi-Fi Direct
 • Løser et problem, hvor privatlivspolitikmeddelelsen vises, når der startes internettjenester
 • Løser et problem, hvor YouTube-videoer ikke kan indlæses
 • Løser et problem, hvor fjernbetjeningen holder op med at fungere efter aktivering/deaktivering af Wi-Fi-funktionen
 • Løser et problem, hvor TV'et fryser efter tilslutning af en USB-enhed, der bruger MTP (Media Transfer Protocol)
 • Løser et problem, hvor YouTube-grænsefladesproget ikke svarer til det sprog, der er valgt på TV'et
 • Forbedrer ydeevnen og stabiliteten i handlingsmenuens funktioner
 • Forbedrer TV'ets generelle ydeevne
 • Løser et problem, hvor farven blev vist unøjagtigt for 4K-billeder efter skift af kanal
 • Forbedrer ydeevnen og stabiliteten af den overordnede betjening

Begrænsninger

Kun til brug sammen med TV, der sælges i Europa. Ikke alle modeller sælges i alle lande.

Forberedelser

Kontroller softwareversionen

Din software er muligvis allerede opdateret. Hvis du er usikker, er der nemt at kontrollere, hvilken softwareversion du har, ved at følge disseanvisninger:

 1. Tænd for TV'et, og tryk på knappen [HOME] på fjernbetjeningen for at få vist startmenuen.
 2. Naviger til [Settings] (Indstillinger), og tryk på [Enter].
 3. Naviger til [Customer Support] (Kundesupport), og tryk på [Enter].
 4. Model- og softwareversion vises i øverste højre hjørne af skærmen: "v8.535" - hvis versionsnummeret er "v8.535" eller højere, har du allerede den nyeste firmwareversion.
  VIGTIGT: Kunder, der allerede har installeret v8.533, kan ikke installere denne opdatering, som ikke tilfører nogen ekstra fordele.

Der er 2 måder at opdatere firmwaren på dit BRAVIA-TV på:

 • Med funktionen "Automatisk download af software" (anbefales)
 • Med en USB-lagerenhed
Med funktionen "Automatisk download af software" (anbefales):
Sony leverer softwareopdateringer for at kunne forbedre funktioner og give brugere den nyeste TV-oplevelse. Den nemmeste måde at modtage softwareopdateringer på er ved at downloade dem direkte fra dit TV via internettet.
BEMÆRK: Sørg for, at funktionen "Automatisk download af software" er aktiveret. (Denne indstilling er som standard aktiveret).

 1. Tryk på knappen [HOME] på fjernbetjeningen.
 2. Vælg [Settings] (Indstillinger), og tryk på [Enter].
 3. Vælg [Customer Support] (Kundesupport), og tryk på [Enter].
 4. Vælg [Automatic Software download] (Automatisk download af software).
 5. Vælg [On] (Til) for at downloade softwaren automatisk. Vælg [Off] (Fra) for at deaktivere funktionen.

VIGTIGT: De følgende afsnit – "Systemkrav", "Filoplysninger", "Download" og "Installer" – handler om opdateringsprocessen ved hjælp af en USB-lagerenhed. Du kan ignorere dem, hvis du har fuldført opdateringen ved hjælp af funktionen "Automatisk download af software".

Du kan finde andre ofte stillede spørgsmål om fejlfinding under "Spørgsmål og svar" på supportwebstedet for Sony.


Med en USB-lagerenhed:

Du kan også opdatere softwaren ved hjælp af en USB-lagerenhed. Hvis du ikke har internetforbindelse, eller hvis funktionen "Automatisk download af software" ikke fungerer, kan du prøve at downloade og opdatere ved hjælp af en USB-lagerenhed som beskrevet herunder.

Systemkrav

Du skal bruge

 • en computer med adgang til internettet
 • en USB-lagerenhed

Filoplysninger

Filnavn

 • Firmwareopdatering til v8.535 for TV

Navn på zip-fil

 • sony_tvupdate_2017_8535_eff_auth.zip

Filversion

 • 8.535

Filstørrelse

 • 220 065 723 byte

Udgivelsesdato

 • 19-02-2018

Download

Vigtig bemærkning

 • Læs anvisningerne omhyggeligt, ellers er der fare for, at TV'et ikke længere reagerer eller skal repareres.
 • Sluk ikke for TV'et - og afbryd ikke strømmen til det - mens det opdaterer.
 • Tryk ikke på nogen knapper, bortset fra dem der er nævnt i instruktionerne.
 • Stop al optagelse, før du starter med at opdatere firmwaren. (kun modeller med USB-harddiskoptager)

Sådan downloader du opdateringsprogrammet

Før du installerer opdateringen, skal du downloade den fra internettet og gemme den på en USB-lagerenhed.

 1. Download opdateringsfilen til din PC.
  1. Klik på knappen [Download] øverst på denne side, og læs og accepter vilkår og betingelser.
  2. Klik på knappen [Download] nederst på siden for at downloade opdateringsfilen til din PC.
 2. Kontroller den downloadede fils navn og størrelse.
  1. Gå til den mappe, som filen blev downloadet til.
  2. Kontroller, at størrelsen på filen "sony_tvupdate_2017_8535_eff_auth.zip" er "220 065 723" byte.
   BEMÆRK: Til Windows PC skal du kontrollere "Størrelse" og ikke "Størrelse på disk" på skærmen med egenskaber.
 3. Udpak den downloadede fil.
  Når du har pakket den downloadede fil ud, kan du finde mappen "sony_dtv02B40B09B4B9_00200100".
 4. Sæt USB-lagerenheden i din PC.
 5. Kopier eller træk og slip mappen "sony_dtv02B40B09B4B9_00200100" til rodmappen på din USB-enhed.
  BEMÆRK: "Rodmappen" er det første eller øverste bibliotek på enheden, som indeholder alle andre mapper.
 6. Fjern USB-lagerenheden fra din computer, og fortsæt til næste afsnit.

Installer

Trin 1: Installer opdateringen

Når du har downloadet opdateringsfilen, kan du installere den på dit TV. Processen kan vare op til 15-30 minutter, og under installationen slukker TV'et og tænder derefter af sig selv igen. Følg nedenstående enkle trin:

 1. Tænd TV'et.
 2. Sørg for, at ingen USB-enheder er indsat i dit TV.
 3. Sæt din USB-lagerenhed med mappen "sony_dtv02B40B09B4B9_00200100" i en USB-port på TV'et.
  BEMÆRK: En hvilken som helst USB-port kan bruges, hvis TV'et har flere USB-porte.
 4. Tryk på [HOME] på fjernbetjeningen for at åbne startmenuen.
 5. Naviger til kategorien [Settings] (Indstillinger), og tryk på [Enter] for at vælge den.
 6. Naviger til og vælg [Customer Support] (Kundesupport).
 7. Naviger til og vælg [Software Update] (Softwareopdatering), og vælg [USB].
 8. Der vises en række meddelelser på TV-skærmen - følg anvisningerne på skærmen.
 9. Opdateringen starter, og et orange LED-lys begynder at blinke på TV'ets frontpanel.
  FORSIGTIG: Under softwareinstallationsprocessen skal du undlade at:
  • Fjerne USB-enheden
  • Slukke for dit TV
  • Tage strømstikket til TV'et ud af stikkontakten
 10. Når skærmbilledet "Firmware update complete" (Firmwareopdatering fuldført) vises, vil TV'et slukke og derefter tænde igen for at fuldføre opdateringen. - Du må ikke fjerne USB-enheden eller slukke for TV'et.
 11. Tag USB-lagerenheden ud af USB-porten, når TV'et igen er tændt.

Trin 2: Tjek, at opdateringen lykkedes

Kontroller den aktuelle softwareversion for at bekræfte, at opdateringen er blevet installeret.

 • Hvis versionsnummeret er "v8.535" eller højere, er softwareopdateringen gennemført.
 • Hvis versionsnummeret ikke er "v8.535" eller højere, skal du downloade og installere opdateringen igen.

Spørgsmål og svar

Muligt problem under opdateringen

Har du brug for flere oplysninger? Se vores ofte stillede spørgsmål om opdatering af software via internettet:

 • Bliver mine personlige indstillinger slettet ved opdateringen?
  Nej, alle dine personlige indstillinger bevares.

 • Kan jeg installere en ældre softwareversion?
  Nej. For at sikre at billedkvaliteten på dit TV er optimal, er det ikke muligt at installere ældre softwareversion: Den nyeste softwareversion indeholder alle fordele og forbedringer fra tidligere versioner.

 • Er det normalt, at TV'et genstarter under opdateringen?
  TV'et bliver normalt genstartet under opdateringen. Det tager længere tid for TV'et at genstarte, mens den nye software installeres.

Sådan skal du gøre, hvis du har problemer med at opdatere TV-firmwaren via internettet

Hvis en af meddelelserne "Der opstod en fejl under opdatering af software" eller "Software kan ikke opdateres vha. denne USB-enhed" vises på TV-skærmen, kan du gå videre til følgende procedurer for en mulig løsning:

 1. Kontroller, at din USB-lagerenhed fungerer, som den skal. Gør den det, kan du prøve at downloade opdateringsfilen igen.
 2. Sluk for TV'et ved at trykke på [POWER]-knappen på TV'et.
 3. Tryk på [POWER]-knappen igen, og udfør installationen igen.

Hvis meddelelsen "Der blev ikke fundet en nyere version af TV-softwaren" vises på TV-frontpanelets display, har dit TV muligvis allerede den nyeste softwareversion installeret, så du ikke behøver at opdatere den.

Du kan finde andre ofte stillede spørgsmål om fejlfinding under "Spørgsmål og svar" på supportwebstedet for Sony.