Relevant model

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • KD-55AF9
 • KD-65AF9
 • KD-65ZF9
 • KD-75ZF9

Om denne download

Fordele og forbedringer

 • Løser et problem med, at der ikke var noget billede og/eller lyd, da der blev skiftet til jordbaseret indgang

Tidligere fordele og forbedringer

Se tidligere fordele og forbedringer

Begrænsninger

 • Kun til brug sammen med TV'er, der sælges i Europa. Ikke alle modeller sælges i alle lande/områder.

Forberedelse

Videovejledning: Sådan opdaterer du dit TV

Kontroller softwareversionen

Din software er muligvis allerede opdateret. Hvis du ikke er sikker, er det nemt at kontrollere, hvilken softwareversion du har, ved at følge disse anvisninger:

 1. Tryk på knappen HELP på fjernbetjeningen.
 2. Nummeret på softwareversionen vises på TV-skærmen under modelnavnet.
  • Model: KD- / KE- / XBR- / XR-xxxxxxxx
  • Softwareversion: PKG-xxxxxxxx

Hvis versionsnummeret er PKG6.5076.xxxx eller højere, har du allerede den nyeste softwareversion, og opdatering er ikke nødvendig.

Der er 2 måder at opdatere firmwaren på dit BRAVIA TV på:

 • Ved hjælp af funktionen Automatisk søgning efter opdatering (nem)
  Bemærk: TV'et kan angive, at softwaren er opdateret , selvom den nyere version ikke er installeret. Opdateringerne til Automatisk softwaredownload er forskudt i forhold til hinanden og er muligvis ikke tilgængelige med det samme. Prøv igen senere. Hvis du foretrækker at opdatere nu, skal du følge instruktionerne for at downloade og installere softwareopdateringen ved hjælp af et USB-flashdrev.
 • Ved hjælp af et USB-flashdrev

Ved hjælp af funktionen Automatisk søgning efter opdatering (nem):

Sony leverer softwareopdateringer for at kunne forbedre funktioner og give brugere den nyeste TV-oplevelse. Den letteste metode til at modtage softwareopdateringer er at anvende Automatisk søgning efter opdatering. Denne indstilling er aktiveret som standard.
Hvis du har aktiveret Automatisk søgning efter opdatering nedenfor, vil du automatisk modtage en besked om at opdatere dit TV.

 1. Tryk på knappen HELP på fjernbetjeningen.
 2. Vælg Opdatering til systemsoftware.
 3. Vælg Automatisk søgning efter opdatering.

Den nye firmwareopdatering vil blive implementeret gradvist til alle internetforbundne TV'er i ugerne efter udgivelsen.

VIGTIGT: Følgende afsnit om "Systemkrav", "Filoplysninger" og "Download og installer" vedrører opdateringsproceduren for USB-flashdrevet. Du kan ignorere dem, hvis du har fuldført opdateringen ved hjælp af funktionen "Automatisk søgning efter opdatering".

Du kan finde andre ofte stillede spørgsmål om fejlfinding under Spørgsmål og svarsupportwebstedet for Sony.

Ved hjælp af et USB-flashdrev:

Du kan også opdatere softwaren ved hjælp af et USB-flashdrev. Hvis der ikke er konfigureret en internetforbindelse på dit TV, eller du ikke vil vente på opdateringen via funktionen Automatisk søgning efter opdatering , så prøv at downloade og opdatere ved hjælp af et USB-flashdrev, som beskrevet herunder.

Systemkrav

Du skal bruge

 • en computer med adgang til internettet
 • et USB-flashdrev
  * Du kan opdatere dit TV, selvom der er andre filer på USB-flashdrevet.

Filoplysninger

Filnavn

 • Firmwareopdatering til version 6.5076 til TV

Navn på zip-fil

 • sony_atvotafull_2018_1605076100_eua_auth.zip

Filversion

 • 6.5076

Filstørrelse

 • 1 413 817 776 byte

Udgivelsesdato

 • 03-09-2021

Download og installer

Vigtig bemærkning

 • Læs anvisningerne omhyggeligt. Ellers er der risiko for, at TV'et ikke længere reagerer eller skal repareres.
 • Sluk ikke for TV'et, og afbryd ikke strømmen, mens det opdateres.
 • Tryk ikke på nogen knapper, bortset fra dem der er omtalt i instruktionerne.
 • Stop alle optagelser, før du starter firmwareopdateringen (kun modeller med USB HDD-optagelse).

Sådan downloader du opdateringsprogrammet:

Før du installerer opdateringen, skal du downloade den fra internettet og gemme den på et USB-flashdrev.

 1. Klik på knappen Download øverst på denne side, og læs og accepter vilkår og betingelser.
 2. Når du har accepteret vilkårene og betingelserne, skal du klikke på knappen Download nederst på siden for at downloade opdateringsfilen til din computer.
 3. Kontroller navnet og størrelsen på den downloadede fil (se afsnittet Filoplysninger ).
 4. Udpak den downloadede fil til en placering på din computer, som du nemt kan finde.
  Bemærk: Når du har udpakket den downloadede fil, finder du en anden zip-fil (sony_dtvxxxxx_xxxx_xxxxxx.zip).
 5. Sæt USB-flashdrevet i din computer.
 6. Gå til den placering, hvor du gemte den udpakkede fil, og kopier, eller træk-og-slip filen til rodmappen på din USB-enhed.
  Bemærk: Rodmappen er det første eller øverste bibliotek på enheden, som indeholder alle andre mapper.
 7. Fjern USB-flashdrevet fra din computer, og fortsæt til næste afsnit.

Trin 1: Installer opdateringen

Når du har downloadet opdateringsfilen og klargjort din USB-enhed, kan du installere den på dit TV. Processen kan vare op til 10 minutter, og under installationen slukker TV'et, før det tænder igen. Følg disse trin:

 1. Tænd TV'et.
 2. Sørg for, at der ikke er tilsluttet andre USB-enheder til dit TV.
 3. Indsæt USB-flashdrevet med den udpakkede fil (sony_dtvxxxxx_xxxx_xxxxxx.zip) i en USB-port på TV'et.
  Bemærk: Hvis TV'et har flere USB-porte, kan alle USB-stik bruges.
 4. Når USB-flashdrevet er blevet registreret, vises en række forskellige meddelelser på TV'et. Følg vejledningen på skærmen.
  Bemærk: Hvis meddelelserne ikke vises automatisk, skal du bruge fjernbetjeningen til at slukke for TV'et og tænde det igen.
 5. Opdateringsprocessen begynder, POWER -indikatoren på TV'et begynder at blinke hvidt, og skærmbilledet med status for opdatering vises på TV'et.
 6. Efter nogle minutter slukker TV'et, hvorefter det tænder igen for at fuldføre opdateringen.

  ADVARSEL! Under softwareinstallationen må du ikke:

  • Fjerne USB-enheden
  • Slukke for TV'et
  • Afbryde TV'et fra strømforsyningen

 7. Dit TV genstarter automatisk, når opdateringen er udført.
 8. Fjern forsigtigt USB-enheden fra USB-stikket.

Trin 2: Kontroller, at opdateringen lykkedes

Kontrollér den aktuelle softwareversion for at bekræfte, at opdateringen er blevet installeret.

 • Hvis versionsnummeret er PKG6.5076.xxxx, er softwareopdateringen gennemført.
 • Hvis versionsnummeret ikke er PKG6.5076.xxxx, skal du downloade og installere opdateringen igen.

Spørgsmål og svar

Ofte stillede spørgsmål

 • Bliver mine personlige indstillinger slettet ved opdateringen?
  Nej, alle dine personlige indstillinger bevares.
 • Kan jeg installere en ældre softwareversion?
  Nej. For at sikre, at dit TV fungerer optimalt, er det ikke muligt at installere en ældre softwareversion. Den nyeste softwareversion indeholder alle fordele og forbedringer fra tidligere versioner.
 • Er det normalt, at TV'et genstarter under opdateringen?
  Ja, det er normalt, at TV'et genstarter under opdateringen. Det tager længere tid for TV'et at genstarte, mens den nye software installeres.

Sådan skal du gøre, hvis du har problemer med at opdatere TV-firmwaren

Hvis en af meddelelserne Der opstod en fejl under opdatering af software eller Software kan ikke opdateres vha. denne USB-enhed vises på TV-skærmen, kan du gå videre til følgende procedurer for en mulig løsning:

 1. Sluk for TV'et ved at trykke på knappen POWER på TV'et.
 2. Tryk på knappen POWER igen, og udfør installationen igen.

Hvis meddelelsen Der blev ikke fundet en nyere version af TV-softwaren vises på TV-skærmen, har dit TV muligvis allerede den nyeste softwareversion installeret, så du ikke behøver at opdatere den.

Bemærk: Hvis du forsøger at opdatere softwaren ved hjælp af et USB-flashdrev, skal du kontrollere følgende.

 • Kontrollér, at dit USB-flashdrev fungerer korrekt.
 • Drevet skal være formateret med FAT16, FAT32, exFAT eller NTFS.
 • Opdateringen kan mislykkes, selv når du bruger et USB-flashdrev, der opfylder ovenstående betingelser, afhængigt af størrelsen og mappestrukturen for andre filer på drevet. Hvis opdateringen mislykkes, skal du slette andre filer og prøve igen med kun opdateringsfilen gemt på USB-flashdrevet. Hvis opdateringen stadig mislykkes, skal du formatere USB-flashdrevet til FAT32 og prøve igen.

Du kan finde andre ofte stillede spørgsmål om fejlfinding under Spørgsmål og svarsupportwebstedet for Sony.