Sådan rengøres og vedligeholdes dit kamera og dine objektiver

Der er pletter/støv på billedet taget med mit kameraDet problem, som fotografer hyppigst støder på, er støv på kameraets sensor.
Dette kan have negativ indflydelse på dine billeder, fordi disse diffuse, mørke pletter kan være synlige på billedets lystonede dele. I de fleste tilfælde ses pletterne på blå himmel som vist i nedenstående eksempel.Pletter på fotos menes nogle gange fejlagtigt at stamme fra støv på det semi-transparente spejl, den elektroniske søger eller objektivet. Støv på det semi-transparente spejl eller den elektroniske søger har ingen betydning for den endelige gengivelse af fotoet. Normalt er støvpartikler på objektivet for små eller for langt væk fra fokuspunktet til, at de vil kunne ses på dine billeder.
Hvilke forholdsregler kan jeg tage for at undgå støv på sensoren eller det semi-transparente spejl?

Det er ikke muligt helt at undgå, at der kommer støv ind i kameraet, men der er mange små tip til effektivt at reducere risikoen.

 1. Sluk kameraet inden udskiftning af objektivet. Dette reducerer statisk elektricitet på sensoren og dermed risikoen for at tiltrække støv.
 2. Kontroller, at den udvendige side på objektivets bagerste del er ren og fri for støv, før du sætter det på kameraet. Brug en raket-blæser til at blæse støv væk og særligt andre partikler, der kan ridse glasset. Derefter kan du bruge en tør mikrofiberklud, hvis det stadig er nødvendigt.
 3. Efterlad ikke kameraet med åben objektivfatning i en længere periode. Når objektivet tages ud, skal dækslet sættes på kameraet eller objektivet udskiftes med det samme.
 4. Udskift om muligt kun objektiver på steder, hvor det er tørt, og hvor der ikke er meget støv eller sand
 5. Ved udskiftning af objektivet skal du pege objektivfatningen nedad for at undgå, at der kommer støv ind i kameraet.
 6. Hold den bagerste objektivhætte og dækslet til kamerahuset rene og fri for støv. Når der er monteret et objektiv på kameraet, kan du fastgøre den bagerste objektivhætte til dækslet til kamerahuset. Dette sikrer, at dæksler/hætter ikke samler støv eller snavs, især når kameraet opbevares i en kamerataske.
 7. Hold din kamerataske ren. Du vil blive overrasket over, hvor meget snavs og støv, der samler sig i din taske, når den har været i brug et stykke tid. Tøm din taske helt og brug en støvsuger til at fjerne støv og snavs. Sørg for at tage alle smådele, såsom hukommelseskort, dæksel til tilbehørssko osv., ud af din taske, før du bruger støvsugeren.
Hvad kan jeg gøre, når jeg opdager støv på mine billeder?

SLT-kameraer indeholder en totrins antistøvfunktion.

 1. Antistatisk belægning på det optiske lavpasfilter
 2. Sensorvibration til at ryste let støvbelægning af, der ligger løst på lavpasfiltret. SLT-modeller, der er blevet lanceret i sommeren 2011 (SLT-A77og senere modeller) indeholder en mere effektiv ultralydsvibration til at ryste støvet af i forhold til tidligere modeller

Denne sensorvibration udføres automatisk, hver gang kameraet slukkes, og kan også aktiveres via menuen, når det er nødvendigt. Eftersom kameraets indvendige antistøvfunktion automatisk udføres, hver gang kameraet slukkes, kan støv, der var synligt på tidligere billeder, allerede være forsvundet. Desuden er støvpartikler normalt meget små og svære at få øje på med det blotte øje ved at kigge på sensoren.

Sådan rengøres kameraets sensor (hhv. det optiske lavpasfilter foran på det)

Sony kan kun godkende, at kunderne udfører den rengøringsmetode, der omfatter brug af en manuel gummi-luftblæser (raket-blæser)*. Brug af andre metoder medfører risiko for at beskadige sensoren, hhv. det optiske lavpasfilter foran sensoren, og dermed ugyldiggøre garantien på kameraet.

For at rengøre det optiske lavpasfilter foran sensoren skal du gøre følgende:

 1. Sluk kameraet, så det automatisk udfører sensorvibration for at ryste løst støv af.
 2. Fjern objektivet. Nu kan du se det "semi-transparente spejl", der blokerer billedsensoren. Brug gummi-luftblæseren til nænsomt at blæse det støv væk, der sidder på det semi-transparente spejl, men sørg for aldrig at berøre det.
 3. For at nå sensoren skal spejlet være vippet op. Tryk forsigtigt med fingerspidsen på låsetappen for at få spejlet til at vippe op.

  Sørg for ikke at røre ved det semi-transparente spejls overflade! Spejlet på dette kamera er fremstillet af semi-transparent film. Berøring af spejlet kan beskadige eller tilsmudse det, hvilket vil påvirke billedkvaliteten eller kameraets egenskaber.
 4. Peg kamerafatningen nedad og placer spidsen af blæseren lige inden for kameraets objektivfatning og blæs et par gange. Dette flytter normalt de almindelige støvpartikler på din sensor og blæser dem ud af kameraet.
 5. Når du er færdig skal du skubbe spejlet forsigtigt tilbage i normal position med fingerspidsen, indtil du hører en "kliklyd". Igen bør du kontrollere, at du kun berører spejlets ramme, ikke overfladen på selve spejlet.

*Manuel gummi-luftblæser/raket-blæser: Der er mange producenter på markedet for manuelle blæsere, der varierer kraftigt i pris og kvalitet. Gode gummiblæsere indeholder udskiftelige luftfiltre, så man undgår at blæse mere støv ind i kamerahuset. En gummi-luftblæser er en vigtig del af det fotografiske udstyr, og vil som regel giver gode resultater i en fart.

Bemærk: Brug aldrig luft under tryk til rengøring af sensoren! Trykket kan være for højt og beskadige sensoren, og desuden kan små dråber aggressive væsker ved en fejl nå lavpasfiltret eller det semi-transparente spejl og beskadige det alvorligt.

Støv på det semi-transparente spejl

Det semi-transparente spejl er en meget følsom del af kameraet.

Spejlet på dette kamera er fremstillet af semi-transparent film. Berøring af spejlet kan beskadige eller tilsmudse det, hvilket vil påvirke billedkvaliteten eller kameraets egenskaber. Desuden ridses den semi-transparente film nemt.

Forsøg aldrig at gnide snavs, støv eller fedt af SLT-spejlet, og anvend aldrig rengøringsmidler. Dette kan beskadige det semi-transparente spejl. Beskadigelse som følge af direkte kontakt med den semi-transparente film er ikke dækket af garantien.

For at holde SLT-spejlet rent og sikre, at kameraet fungerer optimalt, skal du bruge en gummi-luftblæser* med jævne mellemrum for at undgå, at støvet samler sig. Du skal også rengøre den bagerste del af objektivets udvendige side før udskiftning af objektivet. Dette er især nyttigt før brug af kameraet i omgivelser med høj fugtighed eller risiko for kondens. Kombinationen af støv på SLT-spejlet og fugt/kondens kan betyde, at støv sætter sig fast på spejlet

*Manuel gummi-luftblæser/raket-blæser: Der er mange producenter på markedet for manuelle blæsere, der varierer kraftigt i pris og kvalitet. Gode gummiblæsere indeholder udskiftelige luftfiltre, så man undgår at blæse mere støv ind i kamerahuset. En gummi-luftblæser er en vigtig del af det fotografiske udstyr, og vil som regel giver gode resultater i en fart.

Bemærk: Brug aldrig luft under tryk! Trykket kan være for højt og resultere i skader, og desuden kan små dråber aggressive væsker ved en fejl nå objektivspejlet og resultere i alvorlige skader.

Støv inde i objektivet

Det er normalt, at der er støv inde i objektivet, og det betyder ikke noget. I modsætning til støv på sensoren, kan støv inde i objektivet ikke ses på dine billeder. Så hvis der er støv inde i dit objektiv (det er nemmere at få øje på med det blotte øje end støv på sensoren), kan du bare blive ved at knipse!

Objektiver skal give plads til en vis mængde luftgennemstrømning, eftersom objektivdelene konstant bevæger sig inde i objektivet, når du fokuserer og/eller zoomer. Hvis objektivet var helt lufttæt, ville objektivdelene kun kunne bevæge sig en smule og derefter blive skubbet tilbage af lufttrykket.

Selv hvis objektivet er helt nyt, kan der allerede være en smule støv indvendig. Dette betyder ikke, at objektivet er defekt. Objektiver fremstilles med stor præcision i et meget rent miljø, men det er ikke muligt at holde det 100% støvfrit.

Sådan rengøres og vedligeholdes dit kamera og dine objektiver

Det er nødvendigt at rense dit kamera og dine objektiver for at holde udstyret i god stand, men det skal ske med forsigtighed. Derfor er den bedste måde at gøre dette på ved at passe på dit udstyr:

Sæt altid dækslet på objektivet.
Opbevar altid dine objektiver i et beskyttende etui.
Transporter dit kameraudstyr i en passende taske.

Du kan finde tilbehør her.

Desuden kan der opstå kondens under forhold med stor luftfugtighed, eller hvis du bevæger dig fra et koldt til et varmt sted. Kondensen kan resultere i, at nogle af metaldelene i kameraet oxiderer, så der opstår funktionssvigt. Desuden kan det give grobund for svamp og skimmel, så kameraet beskadiges. For at mindske risikoen herfor kan det være en god ide at lægge små puder med kiselgel i transportasken. Kiselgelet hjælper med at absorbere noget af fugten.

Når du håndterer dit kamera, kan der lejres støv eller andre partikler i kameraet og på dine objektiver. Og du kan sætte fingeraftryk på disse. Sådan fjernes fingeraftryk uden at beskadige udstyret.

 1. Kameraet

  Efter f.eks. en dag på stranden kan der sætte sig sandkorn fast i riller i kameraet. Hvis sandet ikke fjernes straks, kan det arbejde sig ind i indstillingshjulene, så kameraet udsættes for slitage, der gør det ubrugeligt. Sandet kan også beskadige fokuseringsringene på objektivet og dermed beskadige det alvorligt.
  Den letteste måde at fjerne partiklerne på er ved at børste kameraet udvendigt med en blød børste. Tryk ikke for hårdt, fordi du så vil ridse kamerahuset eller LCD-skærmen.
  Der kan også bruges en vatpind, hvis der er fastsiddende støv, som ikke kan fjernes med en børste. En blæsebold er ofte effektiv at bruge, hvor det er vanskeligt at nå ind.
  Endelig, hvis kamerahuset er tilsmudset med hårdt fastsiddende snavs (mudder mv.), kan det sagtens fjernes med en mikrofiberklud (købes hos en optiker), der fugtes let med vand. Det anbefales at bruge en mikrofiberklud, fordi den ikke ridser LCD-skærmen.
  Brug ikke kemikalier som f.eks. fortynder, renset benzin, sprit, renseservietter osv.

 2. Objektiver

  Objektiver skal behandles særligt forsigtigt. Glasset i objektiver er meget skrøbeligt og bliver let ridset. Et objektiv bør kun renses som den sidste udvej. Den optiske overflade påvirkes, hver gang objektivet renses. Der efterlades altid mærker, selvom disse ikke umiddelbart er synlig for det menneskelige øje. Det er bedre, at objektivet er lidt støvet, end at det er ridset.
  Vi anbefaler at rense objektivet, hvis der er fingeraftryk på det, fordi fingeraftryk er fedtede og syreholdige og kan beskadige den antireflekterende belægning på objektivet. Indtørrede vanddråber og saltvandssprøjt indeholder saltkrystaller, der også kan beskadige glasset. Derfor skal disse fjernes.
Fjernelse af støv og mikropartikler

Brug først en gummi-luftblæser til at fjerne det meste af støvet. Blæs aldrig med munden. Ellers kommer der spytpartikler på objektivet, hvilket efterlader mærker, der er vanskelige at fjerne.

Brug dernæst en meget blød børste til at fjerne støvet fra objektivet. Rør ikke ved børstehårene med fingrene, fordi de i så fald blive fedtede, hvilket giver udtværinger. Tryk ikke for hårdt. Efter f.eks. en dag på stranden kan der have lejret sig mikropartikler af kvarts på objektivglasset, og ved forkert rensning kan den optiske overflade blive ridset.

Fjernelse af fedtede udtværinger og fingeraftryk

Generelt skal du undgå at berøre glasset med fingrene. Hvis der er fingeraftryk på glasset, må de under ingen omstændigheder fjernes med almindeligt stof eller papirservietter. Fibrene heri er for grove og kan ridse glasset.

Brug en mikrofiberklud og opbevar den i et etui eller din kamerataske, så den ikke bliver støvet.
Hvis det er nødvendigt at bruge væske til at fjerne fedtede udtværinger, må du ikke bruge postevand, fordi saltet heri kan ridse glasset.
Væd i stedet mikrofiberkluden med demineraliseret vand, og dup glasoverfladen med det uden at gnide.