Om denne download

Vi anbefaler, at du bruger internettet til opdatering, hvis du har mulighed for det. Hvis ikke, kan du bruge denne metode i stedet. Du overfører opdateringen til din computer, brænder den på en tom disk og overfører den derefter til din Blu-ray-afspiller.

Vi anbefaler følgende operativsystemer: Windows® Vista®, Windows® XP, Windows® 7 eller Windows® 8 / Windows® 8.1.

Hvordan du sikrer problemfri opdatering

Opdateringen er som regel helt enkel. Sådan kan du sikre dig, at den fungerer første gang:

 • Læs instruktionerne grundigt, ellers risikerer du at beskadige din Blu-ray-afspiller
 • Sluk ikke Blu-ray-afspilleren - eller afbryd strømmen til den - mens den opdaterer
 • Tryk ikke på nogen knapper, bortset fra dem der nævnes i instruktionerne

Overfør opdateringen til din computer.

 1. Læs og accepter betingelser og vilkår
 2. Overfør filen UPDATA_M11R0502.ZIP til din computer - og husk, hvilket bibliotek du gemmer den i
 3. Find filen på din computer, højreklik på den og klik på Egenskaber. Kontroller, at størrelsen er 98.2 MB (103,074,603 byte).

  Egenskaber for fil

Opret disken:

 1. Udpak filen på din computer. De udpakkede filer hedder MSB11-FW.BIN og MSB11-FW.ID
 2. Brænd filerne MSB11-FW.BIN og MSB11-FW.ID over på en tom brændbar CD. Brug af CD-brændersoftware? Vælg universaldisk UDF-format (UDF).
  Brugen af ISO9660-formatet kan resultere i en mangelfuld opdateringsdisk

Overfør opdateringen til din afspiller

Gør først udstyret klart, og overfør derefter opdateringen til din afspiller.

Klargøring af udstyret:

 1. Tænd dit tv og kontroller, at det er indstillet til den samme indgang som din Blu-ray-afspiller. (Så hvis afspilleren er sluttet til HDMI 2-indgangen, skal du vælge HDMI 2 som indgang.)
 2. Tænd for Blu-ray-afspilleren
 3. Sæt disken i afspilleren, og luk diskskuffen

Overfør opdateringen:

 1. Når disken er blevet registreret, vises meddelelsen Perform version update? (Skal versionsopdateringen udføres?) på tv'et
 2. Vælg OK via fjernbetjeningen og tryk derefter på ENTER
 3. Opdateringen begynder
 4. Under opdateringen ser du meddelelsen "*/9"på tv'et. * skifter til 0 og går op til 9 under opdateringen
 5. Afspilleren genstarter, og opdateringen fortsætter. - Undlad selv at bruge eller tænde afspilleren på dette trin.
 6. Du ser igen meddelelsen "*/9"på tv'et. * skifter til 0 og går op til 9 under opdateringen
 7. Når diskskuffen åbner og afspilleren slukker automatisk, er overførslen gennemført. Undlad at bruge eller slukke afspilleren, indtil opdateringen er gennemført.
 8. Tag opdateringsdisken ud af afspilleren og tænd for den
 9. Kontroller firmwareversionen. Hvis versionsnummeret er M11.R.0502, er firmwareopdateringen fuldført korrekt

Fejlfinding

Hvad du skal gøre, hvis du har problemer med at opdatere firmwaren til din Blu-ray-afspiller via din pc og en disk.

 • Opdateringsdisken skubbes ikke ud.
  Gennemgå følgende trin:
  1. Sluk for afspilleren, og træk strømstikket ud
  2. Tilslut strømstikket igen, samtidig med at du trykker knappen Open/Close (Åbn/Luk) ned på afspilleren - ikke på fjernbetjeningen
  3. Fortsæt med at trykke ned på knappen Open/Close (Åbn/Luk) på afspilleren, indtil bakken åbnes
  4. Tag disken ud

 • Strømmen blev afbrudt under opdateringen
  Tænd for afspilleren med opdateringsdisken i bakken. Opdateringen genstarter automatisk.

 • Opdateringsfilen UPDATA_M11R0502.ZIP, som jeg har hentet fra opdateringshjemmesiden, kan ikke pakkes ud.
  Har du overført filen? Prøv at slette filen og overføre den igen.

 • Opdateringen har været i gang i 30 minutter og er ikke gennemført endnu
  1. Tag stikket ud af kontakten, vent et par minutter, og sæt det så i igen
  2. Tænd for Blu-ray Disk-afspilleren
  3. Gennemgå diskopdateringsproceduren igen.
   Virker fortsat ikke? Kontakt Sony kundeserviceafdeling