Når du opdaterer til denne version, initialiseres kameraindstillingerne igen. Derfor anbefaler vi, at du gemmer de aktuelle indstillinger, før du opdaterer. Du kan bruge funktionen Gem/indlæs indstil. til at gemme de aktuelle indstillinger på et hukommelseskort og skrive dem tilbage efter opdateringen.

BEMÆRK: Du kan finde oplysninger om, hvordan du gemmer indstillingerne og de elementer, der kan gemmes, i Gem/indlæs indstil. i hjælpevejledningen.

Windows

Mac