Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende STR-modeller:

 • STR-DN840

Om denne download

Opdateringen er enkel, og med den nyeste firmwareversion, kan du få endnu større glæde af din audio-/videomodtager.

 • Navn: Audio-/videomodtagerfirmware til version s9327.1108.0
 • Frigivelsesdato: 18/08/2014
 • Fordele og forbedringer:
  • Forbedrer funktionerne i Netflix og Dolby Digital Plus
 • Begrænsninger: Kun til brug sammen med audio-/videomodtagere, der sælges i Europa. Ikke alle modeller markedsføres i alle lande.

Systemkrav

Din firmware er måske allerede opdateret, særligt hvis din audio-/videomodtager er en ny model. Hvis versionsnummeret er s9327.1108.0 eller højere, behøver du ikke en opdatering.

Hvis du ikke er sikker, er det nemt at kontrollere, hvilken firmwareversion du har:

 1. Tænd for dit tv og kontroller, at det er indstillet til den samme indgang som din audio-/videomodtager, så hvis modtageren er sluttet til HDMI 2-indgangen, skal du vælge HDMI 2 som indgang.
 2. Tænd audio-/videomodtageren.
 3. Tryk på HOME (HJEM) på fjernbetjeningen og vent, indtil startmenuen vises på fjernsynet, før du fortsætter.
 4. I Home menu (Startmenuen) skal du vælge Settings (Indstillinger) og derefter vælge Enter ved hjælp af piletasterne på fjernbetjeningen.
 5. I menuen Settings (Indstillinger) skal du vælge System Settings (Systemindstillinger) og derefter trykke på ENTER ved at bruge piletasterne på fjernbetjeningen
 6. Vælg Network Update (Netværksopdatering), og tryk på ENTER
 7. Vælg Version, og tryk på ENTER.
 8. På tv-skærmen ser firmwareversionsnummeret ud som følger:
  "Softwareversion s9327.1108.0" - hvis versionsnummeret er s9327.1108.0 eller højere, har du allerede den seneste firmwareversion.

Installer

Du skal bruge:

 • et ethernetkabel til at slutte din audio-/videomodtager til internettet
 • en aktiv internetforbindelse
 • et kompatibelt tv

Hvordan du sikrer problemfri opdatering

Opdateringen er som regel helt enkel. Sådan kan du sikre dig, at det virker første gang:

 • Læs instruktionerne omhyggeligt, ellers risikerer du at beskadige din audio-/videomodtager
 • Sluk ikke for audio-/videomodtageren - og afbryd ikke strømmen til den - mens den opdaterer.
 • Tryk ikke på nogen knapper, bortset fra dem der nævnes i instruktionerne.

Opsætning af udstyret:

 1. Tænd for dit tv og kontroller, at det er indstillet til den samme indgang som din audio-/videomodtager, så hvis modtageren er sluttet til HDMI 2-indgangen, skal du vælge HDMI 2 som indgang.
 2. Slut LAN-terminalen på audio-/videomodtageren til dit internet vha. et ethernetkabel.
 3. Tænd audio-/videomodtageren.

Hent opdateringen:

 1. Tryk på HOME (HJEM) på fjernbetjeningen og vent, indtil startmenuen vises på fjernsynet, før du fortsætter.
 2. I Home menu (Startmenuen) skal du vælge Settings (Indstillinger) og derefter vælge Enter ved hjælp af piletasterne på fjernbetjeningen.
 3. I menuen Settings (Indstillinger) skal du vælge System Settings (Systemindstillinger) og derefter trykke på ENTER ved at bruge piletasterne på fjernbetjeningen
 4. I menuen Settings (Indstillinger) skal du vælge Network Update (Netværksopdatering) og derefter trykke på ENTER ved at bruge piletasterne på fjernbetjeningen
 5. Vælg Update (Opdater), og tryk på Enter, hvorefter modtageren kontrollerer, om der er en tilgængelig softwareopdatering
 6. Meddelelsen "A new version of software is found" (Ny version af softwaren fundet") bliver vist på tv-skærmen. Vælg Update now (Opdater nu), og tryk på Enter
 7. Vælg Agree (Jeg accepterer), og tryk på ENTER. Downloadprocessen går i gang, og downloadskærmen bliver vist på tv'et
 8. Når opgraderingen er fuldført, vises meddelelsen COMPLETE (GENNEMFØRT) på frontpanelet.
 9. Efter gennemførelse af opgraderingen, genstarter audio-/videomodtageren automatisk. Undlad at bruge eller slukke modtageren, indtil opdateringen er gennemført
 10. Kontroller firmwareversionen. Hvis versionsnummeret er s9327.1108.0, er firmwareopdateringen fuldført korrekt.

Spørgsmål og svar

Hvad du skal gøre, hvis du har problemer med at opdatere audio-/videomodtageren via internettet.

Modtageren kunne ikke hente opdateringsdataene under softwareopdateringen.
Dette problem kan skyldes netværksforbindelsen.

 1. Kontroller, at LAN-kablet er tilsluttet.
 2. Under netværksindstillinger skal du kontrollere, om du har bekræftet, at din audio-/videomodtager har sin egen IP-adresse.
 3. Prøv at opdatere igen.

Strømmen blev afbrudt under opdateringen.
Når du tænder modtageren, opdaterer den automatisk softwaren.

Opdateringen har været i gang i 40 minutter og er ikke gennemført endnu

 1. Tag stikket ud af kontakten, vent et par minutter, og sæt det så i igen.
 2. Audio-/videomodtageren opdaterer softwaren automatisk.
  Virker fortsat ikke? Kontakt Sony kundeserviceafdeling