Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende STR-modeller:

 • STR-DN1030

Om denne download

Opdateringen er enkel, og med den nyeste firmwareversion, kan du få endnu større glæde af din audio-/videomodtager.

 • Navn: Audio-/videomodtagerfirmware til version 1.095
 • Frigivelsesdato: 11/11/2014
 • Fordele og forbedringer:
  • Afhjælper problemet med lydforvrængning på Netflix og DD+
 • Begrænsninger: Kun til brug sammen med audio-/videomodtagere, der sælges i Europa. Ikke alle modeller markedsføres i alle lande.

Systemkrav

Din firmware er måske allerede opdateret, særligt hvis din audio-/videomodtager er en ny model.

Hvis du ikke er sikker, er det nemt at kontrollere, hvilken firmwareversion du har:

 1. Tænd for dit tv og kontroller, at det er indstillet til den samme indgang som din audio-/videomodtager, så hvis modtageren er sluttet til HDMI 2-indgangen, skal du vælge HDMI 2 som indgang.
 2. Tænd audio-/videomodtageren.
 3. Tryk på HOME - Menuen Home vises på tv-skærmen.
 4. Vælg "Settings" (Indstillinger), og tryk derefter på Enter. Indstillingsmenulisten vises på tv-skærmen.
 5. I menuen Settings (Indstillinger) skal du vælge Network Update (Netværksopdateringer) og derefter vælge ENTER ved hjælp af piletasterne på fjernbetjeningen.
 6. Vælg Software-opdatering, og tryk derefter på Enter.
 7. Vælg Version, og tryk derefter på Enter.
 8. Den firmwareversion, der aktuelt er installeret på AV-modtageren, vil blive vist på fjernsynsskærmen. - Hvis versionsnummeret er 1,084 eller højere, har du allerede den seneste firmwareversion.

Installer

Du skal bruge:

 • et ethernetkabel til at slutte din audio-/videomodtager til internettet
 • en aktiv internetforbindelse
 • et kompatibelt tv

Hvordan du sikrer problemfri opdatering

Opdateringen er som regel helt enkel. Sådan kan du sikre dig, at det virker første gang:

 • Læs instruktionerne omhyggeligt, ellers risikerer du at beskadige din audio-/videomodtager
 • Sluk ikke for audio-/videomodtageren - og afbryd ikke strømmen til den - mens den opdaterer.
 • Tryk ikke på nogen knapper, bortset fra dem der nævnes i instruktionerne.

Opsætning af udstyret:

 1. Tænd for dit tv og kontroller, at det er indstillet til den samme indgang som din audio-/videomodtager, så hvis modtageren er sluttet til HDMI 2-indgangen, skal du vælge HDMI 2 som indgang.
 2. Slut LAN-terminalen på audio-/videomodtageren til dit internet vha. et ethernetkabel.
 3. Tænd audio-/videomodtageren.

Hent opdateringen:

 1. Tryk på knappen HOME på AV-modtagerens fjernbetjening, og vent, indtil menuen Home vises på fjernsynet, før du fortsætter.
 2. Vælg Settings (Indstillinger) fra home-menuen, og tryk derefter på Enter.- Indstillingsmenulisten vises på tv-skærmen.
 3. Vælg Netværk, og tryk derefter på Enter.
 4. Vælg Software-opdatering, og tryk derefter på Enter.
 5. Vælg Opdatering, og tryk derefter på Enter.
 6. Når meddelelsen "Fandt sidste opdatering" vises på tv-skærmen, skal du trykke på Enter.
 7. Vælg OK og tryk derefter på Enter.Bekræft meddelelsen, og læs også "SLUTBRUGER-LICENSAFTALEN FOR SONY SOFTWARE", og tryk derefter på Enter.
 8. Vælg Accepterer, og tryk derefter på Enter.
 9. "Færdig!" vises på displayet, når software-opdateringen er afsluttet. Efter gennemførelse af opgraderingen, genstarter audio-/videomodtageren automatisk.
 10. Kontroller den nuværende firmware-version for at bekræfte, at opgraderingen lykkedes.- Hvis versionsnummeret er 1,084, er det lykkedes at opgradere firmwaren.

Spørgsmål og svar

Hvad du skal gøre, hvis du har problemer med at opdatere audio-/videomodtageren via internettet.

Meddelelsen "Kan ikke tilslutte" vises på tv'et.
Dette problem kan skyldes netværksforbindelsen.

 1. Kontroller, at LAN-kablet er tilsluttet.
 2. Under netværksindstillinger skal du kontrollere, om du har bekræftet, at din audio-/videomodtager har sin egen IP-adresse.
 3. Prøv at opdatere igen.

Strømmen blev afbrudt under opdateringen.
Tænd for modtageren, og prøv at opdatere igen.

Opdateringen har været i gang i 40 minutter og er ikke gennemført endnu

 1. Tag stikket ud af kontakten, vent et par minutter, og sæt det så i igen.
 2. Modtageren opdaterer softwaren automatisk.
  Virker fortsat ikke? Kontakt Sony kundeserviceafdeling