Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende STR-modeller:

 • STR-DN1020

Om denne download

Opdateringen er enkel, og med den nyeste firmwareversion, kan du få endnu større glæde af din audio-/videomodtager.

 • Navn: Audio-/videomodtagerfirmware til version 2.11
 • Frigivelsesdato: 25/09/2013
 • Fordele og forbedringer:
  • Improve the quality of vTuner streaming.
  • Improved connectivity of TV SideView of iPod/iPhone to AV Receiver.
  • Improved connectivity of via DLNA(r) devices
  • Improved quality of Music Unlimited operation from AV Receiver
 • Begrænsninger: Kun til brug sammen med audio-/videomodtagere, der sælges i Europa. Ikke alle modeller markedsføres i alle lande.

Systemkrav

Din firmware er måske allerede opdateret, særligt hvis din audio-/videomodtager er en ny model.

Hvis du ikke er sikker, er det nemt at kontrollere, hvilken firmwareversion du har:

 1. Tænd for dit tv og kontroller, at det er indstillet til den samme indgang som din audio-/videomodtager, så hvis modtageren er sluttet til HDMI 2-indgangen, skal du vælge HDMI 2 som indgang.
 2. Tænd audio-/videomodtageren.
 3. Tryk på HJEMMENETVÆRK.
 4. Tryk på MENU. Menuen Home vises på din tv-skærm.
 5. I Home menu (Startmenuen) skal du vælge Settings (Indstillinger) og derefter vælge ENTER ved hjælp af piletasterne på fjernbetjeningen.
 6. I menuen Settings (Indstillinger) skal du vælge Network Update (Netværksopdateringer) og derefter vælge ENTER ved hjælp af piletasterne på fjernbetjeningen.
 7. Vælg Software-opdatering, og tryk derefter på Enter.
 8. Vælg Version, og tryk derefter på Enter.
 9. Den firmwareversion, der aktuelt er installeret på AV-modtageren, vil blive vist på fjernsynsskærmen. - Hvis versionsnummeret er 2.11 eller højere, har du allerede den seneste firmwareversion.

Installer

Du skal bruge:

 • et ethernetkabel til at slutte din audio-/videomodtager til internettet
 • en aktiv internetforbindelse
 • et kompatibelt tv

Hvordan du sikrer problemfri opdatering

Opdateringen er som regel helt enkel. Sådan kan du sikre dig, at det virker første gang:

 • Læs instruktionerne omhyggeligt, ellers risikerer du at beskadige din audio-/videomodtager
 • Sluk ikke for audio-/videomodtageren - og afbryd ikke strømmen til den - mens den opdaterer.
 • Tryk ikke på nogen knapper, bortset fra dem der nævnes i instruktionerne.

Opsætning af udstyret:

 1. Tænd for dit tv og kontroller, at det er indstillet til den samme indgang som din audio-/videomodtager, så hvis modtageren er sluttet til HDMI 2-indgangen, skal du vælge HDMI 2 som indgang.
 2. Slut LAN-terminalen på audio-/videomodtageren til dit internet vha. et ethernetkabel.
 3. Tænd audio-/videomodtageren.

Hent opdateringen:

 1. Tryk på HJEMMENETVÆRK for at vælge funktionen Hjemmenetværk.
 2. Tryk på MENU. Menuen vises på tv-skærmen.
 3. Vælg Settings (Indstillinger), og tryk derefter på Enter.- Indstillingsmenulisten vises på tv-skærmen.
 4. Vælg Netværk, og tryk derefter på Enter.
 5. Vælg Software-opdatering, og tryk derefter på Enter.
 6. Vælg Opdatering, og tryk derefter på Enter.
 7. Når meddelelsen "Fandt sidste opdatering" vises på tv-skærmen, skal du trykke på Enter.
 8. Vælg OK og tryk derefter på Enter.Bekræft meddelelsen, og læs også "SLUTBRUGER-LICENSAFTALEN FOR SONY SOFTWARE", og tryk derefter på Enter.
 9. Vælg Accepterer, og tryk derefter på Enter.
 10. "Færdig!" vises på displayet, når software-opdateringen er afsluttet. Når opgraderingen er udført, skal du trykke på knappen Power for at slukke modtageren. Og modtageren er opdateret til den nye version.
 11. Kontroller den nuværende firmware-version for at bekræfte, at opgraderingen lykkedes.- Hvis versionsnummeret er 2.11, er det lykkedes at opgradere firmwaren.

Spørgsmål og svar

Hvad du skal gøre, hvis du har problemer med at opdatere audio-/videomodtageren via internettet.

Meddelelsen "Kan ikke tilslutte" vises på tv'et.
Dette problem kan skyldes netværksforbindelsen.

 1. Kontroller, at LAN-kablet er tilsluttet.
 2. Under netværksindstillinger skal du kontrollere, om du har bekræftet, at din audio-/videomodtager har sin egen IP-adresse.
 3. Prøv at opdatere igen.

Strømmen blev afbrudt under opdateringen.
Tænd for modtageren, og prøv at opdatere igen.

Opdateringen har været i gang i 20 minutter og er ikke gennemført endnu

 1. Tag stikket ud af kontakten, vent et par minutter, og sæt det så i igen.
 2. Modtageren opdaterer softwaren automatisk.
  Virker fortsat ikke? Kontakt Sony kundeserviceafdeling