Om denne download

 • Udgivelsesdato: 13/02/2012
 • Gældende modeller og filnavn:
  • STR-DA6400ES: A64E_1069.zip
 • Fordele og forbedringer: Understøttelse af indholdsdistributionsmetode for SHOUTcast-internetradio.

  Bemærk: Det er måske ikke muligt at lytte til indholdet, hvis leveringstjenesten lukker, eller hvis systemet til indholdstransmission ændres.

Installer

Hvad du skal bruge

 • Windows-pc med adgang til internettet
 • LAN-kabel, så du kan tilslutte receiveren til internettet
 • Medfølgende CD-ROM
  • ES Utility 1.0 eller 2.0
  Hvis du ikke har ES Utility-CD'en, kan du downloade programmet på din computer. Du kan se installationsprocedurer til ES Utility, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

 • Operativsystem
  • For ES Utility 1.0 eller 2.0: Windows Vista Home Basic/ Home Premium/ Business/Ultimate (SP1 32 bit/64 bit) Windows XP Home Edition/ Professional/ Media Center Edition 2005 (SP3 32 bit)
 • Mindstekrav til computer:
  • CPU: Celeron
  • Clock-frekvens: 1 GHz eller højere
  • Hukommelse (RAM) (Windows XP): 512 MB eller mere
  • Harddisk: 20 MB eller yderligere ledig plads.
   Der kræves 280 MB yderligere diskplads, når .NET Framework 2.0 ikke er installeret.
  • Skærm: 1024 × 768, mange faver (65536 farver) eller højere opløsning
  • Netværk: 100Base-TX eller højere

Sådan sikrer du, at opdateringen sker uden problemer

Opdatering er normalt meget enkel. Her kan du se, hvordan du sikrer, at det går godt første gang:

 • Læs instruktionerne omhyggeligt.
 • Sluk ikke for receiveren, og sluk den heller ikke, mens den opdaterer.
 • Tryk ikke på nogen knapper, bortset fra dem der er omtalt i instruktionerne.
 • Sæt masterlydstyrken til -∞ , før du starter.
 • Opret forbindelse til netværket ved brug af en kablet forbindelse, hvis du ønsker en sikret opdatering

Installation af ES Utility

Der kræves ES Utility-software for at foretage firmwareopdateringen. Følg trinene herunder for at installere ES Utility-softwaren på din computer:

Bemærk: Det er ikke nødvendigt at installere ES Utility, hvis du tidligere har installeret dette program.

 1. Tænd for computeren, og log ind som administrator eller med en konto med administratorrettigheder.
 2. Indsæt den medfølgende ES Utility-CD i dit CD-ROM-drev.
 3. Installationsprogrammet starter automatisk og viser skærmen Software Setup (Softwareopsætning).
  • Hvis installationsprogrammet ikke starter, skal du navigere til CD-ROM-filerne og dobbeltklikke på filen "SetupLauncher.exe".
  • Hvis du ikke har ES Utility-CD'en, kan du her downloade programmet ES Utility på din computer, åbne den downloadede mappe og derefter dobbeltklikke på filen "SetupLauncher.exe".
 4. Installer programmet ES Utility ved at følge de instruktioner, der er givet i meddelelsen på skærmen.
 5. Læs aftalen på skærmen "Welcome to the Software Setup" (Velkommen til programopsætningen), og klik derefter på "Next" (Næste).
 6. Klik til ikonet ES Utility under "Software" (Program) på skærmen "Software Setup" (Programopsætning). 7. Klik på Install (Installer) på skærmen "Software Setup" (Programopsætning) under ES Utility.
 8. Klik på Next (Næste) på skærmen "Welcome to the ES Installer" (Velkommen til ES-installationsprogrammet)
 9. Vælg Custom (Brugerdefineret) på skærmen "Setup Type" (Opsætningstype), og klik derefter på Next (Næste).
 10. Klik på Next (Næste) på skærmen "Choose a Destination Folder" (Vælg en destinationsmappe).
 11. Vælg Add a shortcut to the desktop (Tilføj en genvej på skrivebordet) på skærmen "Add a desktop shortcut" (Tilføj en skrivebordsgenvej), og klik derefter på Next (Næste).
 12. Klik på Install (Installer) på skærmen "Install the program" (Installer programmet).
 13. Klik på Finish (Afslut) på skærmen "ES Utility was successfully installed" (ES Utility blev installeret).

  Programmet er installeret, og ikonet ES Utility er placeret på dit skrivebord.Download og installer opdateringen

 1. Download firmwarefilen på dit skrivebord.
  • Læs og accepter vilkår og betingelser herunder, og klik for at downloade filen
  • Når du bliver bedt om det, skal du gemme filen på dit skrivebord.
 2. Tilslut receiveren til netværket ved brug et LAN-kabel.
 3. Sørg for, at receiveren er tilsluttet til TV'et.
 4. Start receiveren, og vent 30-50 sekunder på U-com-kommunikationen.
 5. Tryk på GUI MODE (GUI TIL) på fjernbetjeningen for at få vist GUI MODE ON (GUI-TILSTAND TIL) i receiverens skærmvindue.
 6. Sørg for, at TV'et er tændt. Menuen vises på fjernsynsskærmen.
  Bemærk: Hvis receiveren allerede er konfigureret til at oprette forbindelse med dit hjemmenetværk, kan du springe frem til trin 11
 7. Brug pileknapperne op/ned på fjernbetjeningen til at vælge Settings (Indstillinger) - Network (Netværk) - Network Setup (Netværksopsætning). 8. Vælg Internet Setup (Internetopsætning) i menuen Network Setup (Netværksopsætning). 9. Vælg Connect Automatically (DHCP) (Tilslut automatisk (DHCP)) på skærmen Internet Setup (Internetopsætning).
  Meddelelsen "Connecting... Please wait" (Tilslutter... Vent et øjeblik) kan blive vist. 10. Når receiveren har oprettet forbindelse til netværket, skal du vælge Finish (Afslut) og trykke på knappen Enter.
 11. Vælg Settings (Indstillinger) - System - System Update (Systemopdatering) ved brug af knapperne med op-/ned-pilene og Enter i menuvinduet.
 12. Vælg PC update (PC-opdatering), vælg Start, og tryk på Enter.
 13. Vinduet PC update (PC-opdatering) vises.
 14. Dobbeltklik på ES Utility på computeren.
 15. Dobbeltklik på receiveren for at oprette forbindelse til netværket.
 16. Flyt rullepanelet til venstre for at vælge System på skærmen "ES Utility".
 17. Klik på Browse (Gennemse) på skærmen "System Settings" (Systemindstillinger) til højre for "File Path" (Filsti) for at finde den fil, du downloadede.
 18. Klik på Start Update (Start opdatering).
 19. Klik på Yes (Ja) på skærmen "Start Update" (Start opdatering) for at starte opdateringsprocessen. Denne opdatering tager ca. 15-30 minutter.
  Bemærk: Lampen MULTI CHANNEL på frontpanelet blinker under opdateringen. Når opdateringen er udført, blinker den ikke længere.
 20. Klik på Exit (Afslut), når opdateringen er udført.
 21. Sluk for receiveren, og kobl fra computeren.

Opdateringen af firmwaresoftwaren er udført.

Spørgsmål og svar

Har du brug for flere oplysninger?

Se vores ofte stillede spørgsmål om opdatering af firmware

Hvordan kan du kontrollere softwareversionen i receiveren?

 1. Tryk på GUI MODE (GUI TIL) på fjernbetjeningen for at få vist GUI MODE OFF (GUI-TILSTAND FRA) i receiverens skærmvindue.
 2. Tryk på MENU-knappen på fjernbetjeningen, tryk derefter på piletasterne op/ned for at vælge System Settings (Systemindstillinger), og tryk derefter på knappen Enter.
 3. Brug pileknapperne op/ned til at vælge VERSION x.xxx. Dette viser oplysninger om den aktuelle version af receiveren.

Fejlfinding

I tilfælde af at opdateringen ikke blev udført korrekt, skal du gøre følgende:

 • Bekræft, at du har downloadet den redigerede fil på receiveren.
 • Bekræft dine firewallindstillinger:
  • Når du bruger firewall i Windows: Føj ES Utility til firewall'ens undtagelsesindstillinger. (se i computervejledningen eller på Windows-webstedet, hvis du ønsker yderligere oplysninger).
  • Når du bruger en generisk firewall: Deaktiver firewall'en, eller registrer ES Utility under tilladte programmer. Se i betjeningsvejledningen eller Hjælp, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Filoplysninger

Filnavn

 • A64E_1069.zip