Om denne download

Opdateringen er enkel, og med den nyeste firmwareversion, kan du få endnu større glæde af din audio-/videomodtager.

 • Frigivelsesdato: 14/01/2015
 • Navn: Audio-/videomodtagerfirmware til version 981
 • Gældende modeller: STR-DA3700ES
 • Fordele og forbedringer:
  • Improves the encryption security
  • Improved BRAVIA Internet Video service connectivity
  • Improved WAV file playback quality
  • Improved Dolby Digital Plus playback quality
 • Begrænsninger: Kun til brug sammen med audio-/videomodtagere, der sælges i Europa. Ikke alle modeller markedsføres i alle lande

Systemkrav

Din firmware er måske allerede opdateret, særligt hvis din audio-/videomodtager er en ny model. Hvis versionsnummeret er 981 eller højere, behøver du ikke en opdatering.

Hvis du ikke er sikker, er det nemt at kontrollere, hvilken firmwareversion du har:

 1. Tænd for dit tv og kontroller, at det er indstillet til den samme indgang som din audio-/videomodtager, så hvis modtageren er sluttet til HDMI 2-indgangen, skal du vælge HDMI 2 som indgang
 2. Tænd audio-/videomodtageren
 3. Tryk på AMP og derefter HOME (HJEM) på fjernbetjeningen og vent, indtil startmenuen vises på fjernsynet, før du fortsætter
 4. I Home menu (Startmenuen) skal du markere Settings (Indstillinger) og derefter vælge ENTER ved hjælp af piletasterne på fjernbetjeningen
 5. I menuen Settings (Indstillinger) skal du markere System Settings (Systemindstillinger) og derefter vælge ENTER ved hjælp af piletasterne på fjernbetjeningen
 6. Fremhæv System Information (Systeminformation) og vælg ENTER.
 7. På TV-skærmen ser firmwareversionsnummeret ud som følger:
  "Softwareversion 981" - hvis versionsnummeret er 981 eller højere, har du allerede den seneste firmwareversion.

Installer

Du skal bruge:

 • et ethernetkabel til at slutte din audio-/videomodtager til internettet
 • en aktiv internetforbindelse
 • et kompatibelt tv

Hvordan du sikrer problemfri opdatering

Opdateringen er som regel helt enkel. Sådan kan du sikre dig, at det virker første gang:

 • Læs instruktionerne omhyggeligt, ellers risikerer du at beskadige din audio-/videomodtager
 • Sluk ikke for audio-/videomodtageren - og afbryd ikke strømmen til den - mens den opdaterer
 • Tryk ikke på nogen knapper, bortset fra dem der nævnes i instruktionerne

Opsætning af udstyret:

 1. Tænd for dit tv og kontroller, at det er indstillet til den samme indgang som din audio-/videomodtager, så hvis modtageren er sluttet til HDMI 2-indgangen, skal du vælge HDMI 2 som indgang
 2. Slut LAN-terminalen på audio-/videomodtageren til dit internet vha. et ethernetkabel.
 3. Tænd audio-/videomodtageren.

Hent opdateringen:

 1. Tryk på AMP og derefter HOME (HJEM) på fjernbetjeningen og vent, indtil startmenuen vises på fjernsynet, før du fortsætter
 2. I startmenuen skal du markere Settings (Indstillinger) og derefter vælge ENTER ved hjælp af piletasterne på fjernbetjeningen
 3. I menuen Settings (Indstillinger) skal du markere Network Update (Netværksopdateringer) og derefter vælge ENTER ved hjælp af piletasterne på fjernbetjeningen
 4. Meddelelsen Perform version update? (Skal versionsopdateringen udføres?) vises på tv'et
 5. Vælg OK via fjernbetjeningen og tryk derefter på ENTER
 6. Downloadprocessen starter, og du ser downloadskærmen på tv'et
 7. Under overførslen ser du meddelelsen "*/9"på tv'et. * skifter til 0 og går op til 9 under overførselsprocessen
 8. Efter overførslen er gennemført, begynder opgraderingen, og Multi Channel Decoding-lampen på frontpanelet begynder at blinke
 9. Efter gennemførelse af opgraderingen, genstarter audio-/videomodtageren automatisk. . Undlad at bruge eller slukke modtageren, indtil opdateringen er gennemført
 10. Kontroller firmwareversionen. Hvis versionsnummeret er 981, er firmwareopdateringen gennemført korrekt

Spørgsmål og svar

Hvad du skal gøre, hvis du har problemer med at opdatere audio-/videomodtageren via internettet.

Meddelelsen "Connection status cannot be confirmed" (Forbindelsesstatus kan ikke bekræftes) vises på tv'et.
Dette problem kan skyldes netværksforbindelsen.

 1. Kontroller, at LAN-kablet er tilsluttet
 2. Under netværksindstillinger skal du kontrollere, om du har bekræftet, at din audio-/videomodtager har sin egen IP-adresse. (Hvis du bruger en proxyserver, skal du skrive IP-adressen på den proxy, du bruger - i stedet for proxyværtsnavnet - i Proxy Server-indtastningsfeltet.)
 3. Prøv at opdatere igen

Strømmen blev afbrudt under opdateringen.
Tænd for modtageren, og prøv at opdatere igen.

Opdateringsprocessen har allerede varet over 50 minutter, og den er stadig ikke gennemført

 1. Tag stikket ud af kontakten, vent et par minutter, og sæt det så i igen
 2. Tænd audio-/videomodtageren
 3. Prøv opdateringsproceduren igen.
  Virker fortsat ikke? Kontakt Sony kundeserviceafdeling