Om denne download

Om denne opgradering (25/12/2014):

Dette program opgraderer firmwaren SMP-N100 til version M05.R.086, og tilbyder følgende fordele:

 • Improves the encryption security

Fordele fra tidligere opgraderinger og som er inkluderet i version M05.R.086:

 • Ekstra support til funktionen Party Streaming™
 • Ekstra support til funktionen Renderer
 • Forbedret HDMI-konnektivitet


Advarsel:

 • Dette program er kun til brug med SMP-N100, som markedsføres i Europa. Ikke alle modellerne markedsføres i alle lande.
 • Følg firmwarevejledningerne omhyggeligt. Hvis vejledningerne ikke følges, kan firmwareprocessen blive afbrudt med det resultat, at systemet måske ikke reagerer efterfølgende eller må sendes til reparation.
 • Afbryd ikke strømforsyningen til afspilleren, f.eks. ved at trække stikket ud. Mangel på strøm under installationen af firmwaren kan forårsage, at systemet ikke reagerer efterfølgende eller må sendes til reparation.
 • Indstillingerne på din SMP-N100 vil blive tilbagestillet til fabriksstandard. Når du har installeret opgraderingen, skal du konfigurere afspilleren på ny.

Forberedelser

Sådan kontrollerer du firmwareversionen:

 • Tænd for fjernsynet, og kontrollér, at det er indstillet til de indgange, som Network Media Player er tilsluttet.
 • Tænd Network Media Player.
 • Vent til menuen fra xross media bar™ vises på fjernsynet, inden du fortsætter.
 • Brug fjernbetjeningens pileknapper til at vælge "Opsætning" - "Systemindstillinger", og tryk derefter på ENTER.
 • Brug fjernbetjeningens pileknapper til at markere "System Information" [Systemoplysninger], og tryk derefter på ENTER.
 • Den aktuelle firmwareversion, der er installeret på Network Media player, vil blive vist som på fjernsynsskærmen nedenfor:

  SOFTWAREVERSION M.05.R.071

  Hvis versionsnummeret er M.05.R.086 eller højere, er det ikke nødvendigt at installere denne firmwareopgradering.

Firmwaren til SMP-N100 Network Media player kan kun opgraderes ved at udføre en netværksopgradering.

 • For at udføre opgraderingen skal du slutte Network Media player til internettet ved hjælp af et ethernet-kabel.
 • Se afsnittet "Netværksopgraderingsprocedure" nedenfor for at få flere oplysninger.

 • Læs alle oplysningerne omhyggeligt igennem, før du henter og installerer filen. Hvis vejledningen ikke følges, ophører afspilleren muligvis med at reagere eller må sendes til reparation.
 • Afbryd ikke strømforsyningen til Network Media player, f.eks. ved at trække stikket ud. Mangel på strøm under installationen af firmwareopgraderingen kan forårsage, at Network Media player ikke reagerer efterfølgende eller må sendes til reparation.
 • For at kunne bruge denne opgraderingsmetode er det nødvendigt, at afspilleren er koblet til en aktiv internetforbindelse på korrekt vis.
 • For at kunne udføre firmwareopgraderingen er det nødvendigt, at afspilleren er koblet til et kompatibelt fjernsyn på korrekt vis.

Firmwareopgraderingsprocessen varer normalt omkring 15 til 30 minutter afhængig af systemkonfiguration og netværksforbindelse.

 1. Tænd for fjernsynet, og kontrollér, at det er indstillet til de indgange, som Network Media player er tilsluttet.
 2. Slut LAN-terminalen på Network Media player til dit internet vha. et ethernet-kabel.
 3. Tænd Network Media player.
 4. I menuen xross media bar™ skal du bruge fjernbetjeningens pileknapper til at vælge "Opsætning" - "Netværksopdatering", og derefter trykke på ENTER.
 5. Meddelelsen "Skal versionsopdateringen udføres?" vises på fjernsynsskærmen.
 6. Vælg OK, og tryk derefter på ENTER.
 7. Overførselsprocessen begynder, og overførselsskærmen vises på fjernsynet.
 8. Under overførslen vises meddelelsen "DL */9" på fjernsynsskærmen.
  Bemærk: I stedet for symbolet "*" vises 0 til 9, som angiver overførselsprocessen.
 9. Efter overførslen er fuldført, begynder opgraderingen, og meddelelsen "VUP" vises på fjernsynsskærmen.
 10. Under installeringen af opgraderingen vises meddelelsen "VUP */9" på fjernsynsskærmen.
  Bemærk: I stedet for symbolet "*" vises 0 til 9, som angiver opgraderingsprocessen.
 11. Network Media player vil slukke automatisk.
 12. Tænd Network Media player.
 13. Kontrollér den aktuelle firmwareversion for at bekræfte, at opgraderingen er blevet installeret korrekt.

Bemærk:

 • Hvis de sidste tre tal af versionsnummeret er 086, er firmwareopgraderingen fuldført korrekt.

Mulige problemer vedrørende netværksopdateringenNår netværksopgraderingen køres, viser fjernsynet "Connection status cannot be confirmed" ["Forbindelsesstatus kan ikke bekræftes"], og du kan ikke opgradere firmwaren.

Dette problem kan skyldes netværksforbindelsen. Bekræft, at netværksindstillingerne for SMP-N100 er egnede.

 1. Kontrollér ethernet-kablet for at sikre, at det er ordentligt tilsluttet til LAN-terminalen på afspilleren og til internetkilden.
 2. Kontrollér netværksindstillingerne for Network Media player, og bekræft at afspilleren har sin egen IP-adresse. Hvis du bruger en proxyserver, skal du skrive IP-adressen på den proxy, du bruger i stedet for proxyværtsnavnet i Proxy Server-indtastningsfeltet.
 3. Følg vejledningen for netværksopgraderingen igen.


Strømmen blev afbrudt under opgraderingsprocessen.

Tænd for Network Media player, og følg derefter vejledningerne til netværksopgraderingen igen.Netværksopgraderingsprocessen har to dele, først overførslen og dernæst opgraderingen. Hvis firmwareopgraderingsprocessen, efter overførselsdelen er afsluttet, stadigvæk ikke er afsluttet efter at have kørt i mere end 30 minutter.

 1. Træk strømstikket ud ud af stikkontakten, og sæt det til igen efter nogle minutter.
 2. Tænd for strømmen på SMP-N100.
 3. Udfør proceduren til netværksopgraderingen igen.
 4. Hvis genopgraderingen ikke afhjælper problemet, skal du kontakte Sony.