Om denne download

09/02/2010

Om denne opdatering:

RDR-HXD770 / 870 / 970 / 1070, som markedsføres i alle lande, har problemer med, at de digitale kanaler forsvinder. For at løse dette problem har vi udgivet en opdatering af firmwaren, nemlig version 1.70.

Vi hos Sony vil gerne undskylde, hvis du har været genereret af dette problem. Ved at opdatere firmwaren bliver funktionen af din optager optimeret, og dette er et led i vores løbende kvalitetsforbedringer af Sonys produkter.

Advarsel:

Kontroller navnet på din optagermodel på frontpanelet.

 • Følg opdateringsvejledningen som beskrevet. Hvis vejledningen ikke følges, kan opdateringen blive afbrudt med det resultat, at optageren måske ikke reagerer efterfølgende eller må sendes til reparation.
 • Der må ikke slukkes for optageren, og stikket må ikke tages ud af stikkontakten. Hvis strømmen til optageren afbrydes under installationen af firmwareopdateringen, kan det resultere i, at optageren enten ikke reagerer efterfølgende eller må sendes til reparation.

Filoplysninger

Filnavn

 • sr07S170.mem

Filstørrelse

 • 14.16 Mb

Installer

Før du går i gang:

 • Brug en tom cd-r-disk i god kvalitet, eller slet alle data på en cd-rw-disk og brug den til at brænde firmwareopdateringen på.
 • Hvis disken er tilsmudset eller ridset, vil optageren eventuelt ikke kunne læse den.
 • Du skal bruge en computer med en cd-r- eller cd-rw-brænder med tilhørende brændersoftware.


 • Kontroller firmwareversionen i optageren:  • Tænd for tv'et, og indstil det på indgangen, som dvd-optageren er tilsluttet.
  • Tænd for dvd-optageren.
  • Tryk på knappen SYSTEM MENU på fjernbetjeningen.
  • Vælg Initial Setup (Startopsætning).
  • Tryk på knappen ENTER.
  • Vælg Audio Out (Audio ud).
  • Tryk på knappen ENTER.
  • Vælg Dolby Digital Output (Dolby Digital-udgang).
  • Tryk på knappen ENTER.
  • Marker Dolby Digital og tryk på knappen ANGLE.
  • Den aktuelle firmwareversion i dvd-optageren bliver vist på tv-skærmen ud for VERSION:. Hvis versionen er nr. 1.70 eller derover, er det ikke nødvendigt at opdatere dvd-optageren.
  • Tryk på knappen SYSTEM MENU for at lukke skærmbilledet.

Sådan downloader du:

 1. Du skal acceptere ansvarsfraskrivelsen nedenfor, før du kan downloade filen.
  Læs alle oplysningerne, før du downloader og installerer filen. Hvis vejledningen ikke følges, kan det resultere i, at dvd-optageren enten ikke reagerer efterfølgende eller må sendes til reparation.
 2. Når du har accepteret ansvarsfraskrivelsen, skal du gemme opdateringsfilen på skrivebordet på din computer.
  Når opdateringsfilen er downloadet, skal du kontrollere, at filstørrelsen er 14.845.952 byte.
  Det gør du ved at højreklikke på filen, vælge "Egenskaber" og kontrollere, at der står følgende på fanen "Generelt":  Hvis den viste filstørrelse afviger herfra, skal du slette den downloadede fil, slette internetbrowserens data og downloade filen igen.

 3. Brænd opdateringsfilen på en ny, tom cd-r-disk eller på en cd-rw-disk, hvor du først har slettet alle data, ved hjælp af Disc-At-Once brændemetoden og ISO 9660-filsystemformatet til cd-rom'er.

  Vigtigt:
  • Sørg for at lukke disksessionen/afslutte disken.
  • Kontroller, at disken er brændt rigtigt uden fejl. Hvis du er i tvivl, skal du brænde en ny opdateringsdisk.
  • Brænding af opdateringsdisken ved hjælp af packet writing-software understøttes ikke ("packet writing" er en optisk diskbrænderteknologi, der gør det muligt at anvende skrivbare cd'er og dvd'er på samme måde som en diskette).
  • Opdateringsdisken må ikke brændes på andre måder end som beskrevet ovenfor.

Sådan opdaterer du firmwaren

 • Dvd-optageren må ikke slukkes, og strømmen må ikke afbrydes under opdateringen.
  Ellers kan optageren blive beskadiget, så den skal sendes til reparation.
 • Du må ikke trykke på andre knapper end som beskrevet, før opdateringen er fuldført.
  Ellers kan optageren blive beskadiget, så den skal sendes til reparation.
 • Opdateringen af firmwaren kan tage op til 8 minutter. Læs først hele fremgangsmåden, før du går i gang med at opdatere firmwaren i optageren.
 • Diskskuffen åbner automatisk under opdateringen. Sørg for, at diskskuffen kan åbne uden problemer, før du går i gang med opdateringen.
 • Dvd-optageren bliver tilbagestillet til standardindstillingerne fra fabrikken. Når du har installeret opdateringen, skal du konfigurere optageren igen forfra.
 1. Kontroller, at tv'et er korrekt tilsluttet til dvd-optageren.
 2. Tænd for dvd-optageren ved at trykke på knappen POWER.
 3. Tryk på knappen OPEN / CLOSE for at åbne diskskuffen.
 4. Læg opdateringensdisken i diskskuffen.
 5. På DVD-optageren skal du først trykke på knappen REC-STOP og holde den nede, mens du trykker på knappen (Afspil). Diskskuffen lukker automatisk.
 6. Du må ikke foretage yderligere betjening, før opdateringen er fuldført. Når opdateringen går i gang, bliver tv-skærmen sort.
 7. Opdateringen går i gang automatisk. "DISC-DWLD" bliver vist på frontpanelets display.

  (tager ca. 2 minutter)

 8. Diskskuffen åbner automatisk.


 9. Tag disken ud. Skub ikke diskskuffen ind.
  Lad dvd-optageren stå, som den er.
  Dvd-optageren må ikke slukkes, og strømmen må ikke afbrydes.
 10. Der bliver vist forskellige meddelelser på frontpanelets display. Der er helt normalt. Optageren må ikke betjenes, mens det sker.

  (tager ca. 6 minutter)

 11. Diskskuffen lukker, og apparatet slukker automatisk.
 12. Nu er opdateringen fuldført.

  Bemærk: Hvis der bliver vist en fejlmeddelelse, skal du slukke for dvd-optageren og udføre opdateringen helt forfra som beskrevet ovenfor.

 13. Kontroller firmwareversionen i optageren:
  • Tænd for tv'et, og indstil det på indgangen, som dvd-optageren er tilsluttet.
  • Tænd for dvd-optageren.
  • Tryk på knappen SYSTEM MENU på fjernbetjeningen.
  • Vælg Initial Setup (Startopsætning).
  • Tryk på knappen ENTER.
  • Vælg Audio Out (Audio ud).
  • Tryk på knappen ENTER.
  • Vælg Dolby Digital Output (Dolby Digital-udgang).
  • Tryk på knappen ENTER.
  • Marker Dolby Digital og tryk på knappen ANGLE.
  • Den aktuelle firmwareversion i dvd-optageren bliver vist på tv-skærmen ud for VERSION:. Hvis versionsnummeret ikke er 1.70, skal du udføre opdateringen igen forfra som beskrevet ovenfor.
  • Tryk på knappen SYSTEM MENU for at lukke skærmbilledet.