Filoplysninger

Filnavn

 • 1.11-p3-spi.pac

Filstørrelse

 • -

Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende dvd-optagere:

 • RDR-DC90 / 100 / 105 / 200 / 205 / 305 / 500 / 50

Om denne download

 • Navn: Firmware-opdatering til version 1.11 (1.11-p3-spi.pac )
 • Frigivelsesdato: 06/11/2013
 • Behøver jeg at opdatere?: Din firmware er måske allerede opdateret, særligt hvis du har en ny dvd-optager. Hvis du ikke er sikker, er det nemt at kontrollere, hvilken firmware du har, ved at følge disse anvisninger
 • Fordele og forbedringer:
  Denne opdatering retter følgende problemer:
  • Kanalsortering har ændret sig over nat
  • Der optræder problemer med Lip-Sync efter disk-dubbing
  • Der optræder blokstøj under afspilning af optagelser
  • Uret fryser i standby-modus, når det sluttes til et tv eller et audio-system med HDMI
  • Optagerne slukker, når der trykkes på REC-knappen på fjernbetjeningen, når visse kanalprogrammer optages (kun Spanien)
 • Begrænsninger: kun til brug sammen med dvd-optagere, der er blevet solgt i Europe. Ikke alle modeller markedsføres i alle lande

Du skal bruge

 • en computer med adgang til internettet
 • en tom skrivbar cd

Installer

Hvordan du sikrer problemfri opdatering

Opdateringen er som regel helt enkel. Sådan kan du sikre dig, at det virker første gang:

 • Læs anvisningerne omhyggeligt, ellers er der fare for, at dvd-optageren ikke længere reagerer eller skal repareres
 • Sluk ikke for dvd-optageren - og afbryd ikke strømmen til den - mens den opdaterer
 • Tryk ikke på nogen knapper, bortset fra dem der nævnes i instruktionerne
 • Efter opdatering skal du indstille de automatiske opdateringstjenester (Auto Service Update) Til (On) i "kanalindstillingen"

Overfør opdateringen til din computer:

 1. Læs og accepter betingelser og vilkår
 2. Overfør filen 1.11-p3-spi.pac til din computer - husk, hvilket bibliotek du gemmer den i
 3. Find filen på din computer, højreklik på den og klik på Egenskaber. Kontroller, at størrelsen er 8.31 MB (8,723,652 bytes)
 4. Overskriv filerne på en tom skrivbar cd. Brug af cd-brændersoftware? Vælg universaldisk UDF-format (UDF). Brugen af ISO9660-formatet kan resultere i en mangelfuld opdateringsdisk

Overfør opdateringen til din optager

Når du har overført den opdaterede fil, kan du installere den på din dvd-optager. Følg blot nedenstående enkle trin

Klargøring af udstyret:
 1. Tænd dit tv, og kontroller, at det er indstillet til den samme indgang som din dvd-optager. (Så hvis optageren er sluttet til AV 1-stikket, skal du vælge AV 1 som indgang.)
 2. Tænd for dvd-optageren
 3. Sæt disken i optageren, og luk diskskuffen

Installering af opdateringen

 1. Efter indlæsning til disken viser tv-skærmen en meddelelse, hvor du anmodes om at bekræfte opdateringsproceduren.
 2. Vælg OK via fjernbetjeningen og tryk derefter på ENTER
 3. Opdateringen begynder
 4. Under opdateringen viser tv-skærmen en fremskridtsbjælke. Undlad at bruge eller slukke optageren, indtil opdateringen er gennemført
 5. Når diskskuffen åbner, skal du tage den opdaterede disk ud af optageren og tænde for den
  Vigtigt: Hvis skuffen ikke åbner automatisk, og tv-skærmen viser en opdateringsmeddelelse, skal du vælge Nej med fjernbetjeningen og derefter tage disken ud.
 6. Sluk for din dvd-optager. Nu er opdateringen fuldført
Tjek, at opdateringen lykkedes:
 1. Tænd for dit tv, og kontroller, at det er indstillet til den samme indgang som din dvd-optager, så hvis optageren er sluttet til AV1-indgangen, skal du vælge AV1 som indgang
 2. Tænd for din dvd-optager, og tryk på knappen SYSTEM MENU på fjernbetjeningen
 3. Vælg Initial Setup > System1, og tryk på Enter på fjernbetjeningen
 4. Vælg Version , og tryk på Enter
  På tv-skærmen bør firmwareversionsnummeret se ud som følger: SOFTWARE VERSION 1.11 - hvis versionsnummeret er 1.11 eller højere, har du allerede den nyeste firmware

Spørgsmål og svar

Der blev vist en fejlmeddelelse.
Hvis der bliver vist en fejlmeddelelse, skal du genstarte din dvd-optager gentage proceduren helt forfra.