Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:
 • NWZ-ZX1

Om denne download

 • Navn: Firmwareopdatering 1.13 til NWZ-ZX1
 • Frigivelsesdato: 29-10-2014
 • Er det nødvendigt at downloade den?Denne opdateringsfunktion er ikke nødvendig, hvis din Walkman allerede er blevet opdateret til firmwareversion 1.13 via den automatiske firmwareopdateringsfunktion.
  Hvis du ikke er sikker, er det nemt at kontrollere, hvilken firmwareversion du har:
  1. På startskærmen skal du trykke på og derefter på [Settings] (Indstillinger)
  2. Bekræft modelnummer og firmwareversion
 • Fordele og forbedringer:
  • Forbedrer afspilning af WAV-filer

Systemkrav

Operativsystemer

Den nyeste version af firmwareopdateringen kan bruges med følgende Macintosh-versioner:

 • Mac OS X 10.6, 10.7, OS X 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, macOS 10.12
Computerhardware

Den nyeste version af firmwareopdateringen kan bruges med følgende hardware:

 • CPU:
  • 1 GHz eller mere
 • Hukommelse:
  • 1 GB eller mere (32bit) / 2 GB eller mere (64bit)

Download

Før du opdaterer

Enheden skal bruge ca. 350 MB ledig plads til opgraderingen. Bekræft størrelsen via nedenstående trin.

 1. På startskærmen skal du trykke på
 2. og derefter på [Settings] (Indstillinger)
 3. Bekræft tilgængeligt USB-LAGER

Overfør alle numre og data fra enheden til computeren, da numrene og dataene kan gå tabt under opgraderingen, hvis de bliver på enheden.
Vi kan ikke gøres ansvarlige for beskadigede eller slettede numre eller data pga. denne opdatering.

Installer

 1. Kobl din Walkman fra pc'en
 2. Gør klar til denne opdatering ved hjælp af følgende trin
  1. På startskærmen skal du trykke på og derefter på [Settings ] (Indstillinger)
  2. Tryk på , og tryk derefter på [USB-computer connection] (USB-computertilslutning)
  3. Tryk på [USB storage] (USB-lager), der skal afkrydses
  4. Tryk på [Connection settings] (Indstillinger for tilslutning), tryk derefter på [USB auto connection] (automatisk USB-tilslutning) for at fjerne afkrydsningen
 3. Overførsel af opdateringsprogrammet påbegyndes ved at klikke på knappen Download nederst på denne bekendtgørelse.
  Følg den viste dialogboks og gem NWZ-ZX1_V1_13_002.dmg på din pc
 4. Luk alle åbne programmer på din pc
 5. Dobbeltklik på den gemte fil NWZ-ZX1_V1_13_002.dmg, og følg de viste meddelelser
  • Slut din Walkman til pc'en, når "Connect the device to update the software (Tilslut enheden for at opdatere softwaren)" vises
  • Tryk derefter på [Turn on USB Storage] (Tænd for USB-lagring) (*1) på Walkman-skærmen. Meddelelsen vises, tryk derefter på [OK]
   Bemærk: Hvis (*1) ikke vises, skal du køre hen over statusbjælken, trykke på "USB connected" (USB tilsluttet) på meddelelsespanelet, trykke på "Turn on USB storage" (Tænd for USB-lagring) og derefter trykke på "OK"
   • Kobl ikke enheden fra computeren under opgraderingen
   • Under opgraderingen kontrolleres USB-forbindelsen automatisk, og visningen af "Connecting USB" slukkes i forbindelse med kontrollen. Derudover vises meddelelsen om frakobling af USB-forbindelsen muligvis på nogle computere
 6. Når meddelelsen om at fuldføre opgraderingen vises, skal du klikke på knappen Finish (Udfør)
 7. Når låseskærmen vises på din Walkman, skal du trække (nøgletasten) fra venstre mod højre
 8. Genaktiver [USB auto connection] (Automatisk USB-tilslutning) ved at udføre følgende trin
  1. På startskærmen skal du trykke på og derefter på [Settings ] (Indstillinger)
  2. Tryk på , og tryk derefter på [USB-computer connection] (USB-computertilslutning)
  3. Tryk på [Connection settings] (Indstillinger for tilslutning) og tryk på [USB auto connection] (Automatisk USB-tilslutning), der skal afkrydses
Efter opdateringen

Bekræft versionen, når opdateringsprogrammet er installeret korrekt. Installation af opdateringsprogrammet er gennemført, når 1.13 vises på skærmen.