Om denne download

Vigtigt: Et bestemt antal NW-HD5 Network WALKMAN-enheder kan i sjældne tilfælde og under bestemte omstændigheder holde op med at reagere ved opstart. For at løse problemet tilbyder vi en firmwareopdatering til version 1.2 af harddisk Network WALKMAN NW HD5.

Omfattet produkt

 • Harddisk Network WALKMAN NW HD5 kun med firmwareversion 1.1 eller tidligere.

Installer

Læs nedenstående vejledninger omhyggeligt igennem, og opdater firmwaren korrekt.

For at finde frem til den firmwareversion, der er installeret på din NW HD5, skal du følge nedenstående fremgangsmåde:
 1. Slut din NW HD5 til en stikkontakt.
 2. Tryk på og hold SØG MENU-knappen nede, indtil menuen vises.
 3. Find frem til Indstillinger, og tryk på
 4. Find frem til Initialiser Systemet, og tryk på
 5. Find frem til Opdater firmware, og tryk på
 6. Hvis firmwareversionen er 1.2:
  BEHØVER DU IKKE AT OPDATERE FIRMWAREN PÅ DIN NW-HD5.
 7. Hvis firmwareversionen er 1.1 eller tidligere:

  • Opret følgende mappe på din computers C:\ drev: HDFWUPG
  • Læs ansvarsfraskrivelsen nederst på siden, og klik på knappen Download for at hente programmet NW_HD5.BIN - 1584Kb.
  • Følg vejledningerne, og gem programmet på C:\HDFWUPG
  • Kontrollér, at den hentede fil er 1584Kb. Hvis ikke, skal du slette filen og gentage trin b.

  Før du fortsætter, skal du lave en sikkerhedskopi af alle data på din NW-HD5 til din computer.

  For at lave en sikkerhedskopi af dataene skal du læse nedenstående oplysninger. 8. Luk alle åbne programmer på din computer.
 9. Slut din NW-HD5 til din computer ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.
 10. Kopier filen NW_HD5.BIN i C:\HDFWUPG på din computer til din NW-HD5 med Windows Explorer.
 11. Luk Windows Explorer og kobl USB-kablet fra din NW-HD5.
 12. Tryk på og hold SØG MENU-knappen nede, indtil menuen vises.
 13. Find frem til Indstillinger, og tryk på
 14. Find frem til Initialiser Systemet, og tryk på
 15. Find frem til Opdater firmware, og tryk på
 16. Når følgende spørgsmål Er du sikker på, at du vil opdatere firmwaren? vises, skal du vælge JA.
 17. Følgende meddelelse vises: Firmware opdateres. Du må ikke foretage yderligere handlinger under opdateringen. Enheden genstartes automatisk, når opdateringen er gennemført (ca. 30 sek.).
 18. Firmwareopgraderingen er gennemført. Kontrollér, at firmwareversionen nu er 1.2 som beskrevet i trin 1.
 19. Slut din NW-HD5 til din computer igen ved hjælp af det medfølgende USB-kabel. Slet C:\HDFWUPG fra din computer, og slet NW_HD5.BIN fra din NW-HD5.
 20. Firmwareopdateringen er gennemført.

Du skal acceptere ansvarsfraskrivelsen nedenfor for at starte overførslen (1584Kb)

Filoplysninger

Filnavn

 • NW_HD5.BIN

Filstørrelse

 • 1.55 Mb