Om denne download

For et bestemt antal NW-E403/NW-E405/NW-E407/ Network WALKMAN-enheder virker funktionen Søg eller Shuffle/Gentag muligvis ikke korrekt under visse omstændigheder.

For at løse dette problem tilbydes en firmwareopdatering.

Ekstra funktion:

En ny urfunktion er også blevet føjet til denne opdatering (Ur 2). Se billedet nedenfor:

Involverede enheder:

Network WALKMAN NW-E403/NW-E405/NW-E407/ med firmwareversion 1.0

Vigtig bemærkning:

Klik på +-knappen for at læse fremgangsmåden for Overførsel og installation.

Læs ansvarsfraskrivelsen nederst på siden, og klik på knappen Download for at hente programmet.

Installer

Følg nedenstående fremgangsmåde for at kontrollere firmwareversionen, der er installeret på din NW-E403/NW-E405/NW-E407/ Network WALKMAN:

 1. Tryk på og hold SØG MENU-knappen nede, indtil menuen vises.
 2. Find frem til Avanceret menu , og tryk på for at bekræfte.
 3. Find frem til Information, og tryk på
 4. Hvis firmwareversionen er 2.0 BEHØVER DU IKKE AT OPDATERE FIRMWAREN PÅ DIN NW-E403/NW-E405/NW-E407/ Network WALKMAN. Vælg NEJ og AFSLUT.
 5. Tryk på SØG MENU for at gå tilbage og afslutte.
 6. Hvis firmwareversionen er 1.0:

  • Opret fløgende mappe på din computers C:\ drev: : WMFWUPG
  • Læs ansvarsfraskrivelsen nederst på siden, og klik på
   Download for at hente programmet:

   NW-E40X_V2_0C.exe - 2239 Kb (afhængig af den model du har).
  • Følg vejledningerne, og gem programmet på C:\WMFWUPG
  • Kontrollér, at den hentede fil er 2239 Kb. Hvis ikke, skal du slette filen og gentage trin b.

  Inden du fortsætter, skal du lave en sikkerhedskopi af alle data på din NW-E403/NW-E405/NW-E407/ Network WALKMAN til din computer og frigøre mindst 3MB hukommelsesplads på din Network WALKMAN.

  For at lave en sikkerhedskopi af dataene skal du læse nedenstående oplysninger. 7. Luk alle åbne programmer på din computer. (Hvis valgmuligheden Kør SonicStage automatisk, når en ATRAC-lydenhed aktiveres vises, skal du deaktivere den i SonicStage.)
 8. Gå til mappen C:\ WMFWUPG på din computer, og dobbeltklik på NW-E40X_V2_0C.exe, afhængig af den model du har.
 9. Klik på Udpak for at pakke alle filerne ud i mappen C:\ WMFWUPG 10. Klik på Luk for at afslutte og for at tilslutte din Network WALKMAN med henblik på opgradering.
 11. Åbn mappen i mappen C:\ WMFWUPG, dobbeltklik på FWUpdater.exe, og følg vejledningerne på skærmen.
 12. Du må ikke koble USB-kablet fra, selvom USB Connect ikke vises på din Network WALKMAN, eller hvis din computer viser, at der ikke er tilsluttet en USB-enhed.
 13. Klik på Udfør, når opdateringen er gennemført.
 14. Kobl USB-kablet fra din Network WALKMAN, og bekræft firmwareversionen ved at gentage trin 1. Versionen skal være 2.0.
 15. Firmwareopdateringen er gennemført.

Du skal acceptere ansvarsfraskrivelsen nedenfor for at starte overførslen

Filoplysninger

Filnavn

 • NW-E40X_V2_0C.exe

Filstørrelse

 • 2.19 Mb