Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:
 • NW-E393 / NW-E394 / NW-E395

Om denne download

 • Navn: Firmwareopdatering 1.01 til NW-E393 / NW-E394 / NW-E395 (Windows)
 • Frigivelsesdato: 21-10-2016
 • Behøver jeg at downloade den? Denne opdatering er ikke nødvendig, hvis din Walkman allerede er blevet opdateret til firmwareversion 1.01 via den automatiske firmwareopdateringsfunktion.
  Hvis du ikke er sikker, er det nemt at kontrollere, hvilken firmwareversion du har:
  1. Tryk på og hold BACK/HOME-knappen inde, indtil menuen Home (Start) vises.
  2. Vælg [Settings] (Indstillinger), [Common Settings] (Generelle indstillinger) og [Unit Information] (Oplysninger om enheden).
  3. Bekræft modelnummeret og firmwareversionen
 • Fordele og forbedringer:
  • Funktion til vilkårlig afspilning er forbedret
  • Andre funktioner, der er forbedret

Systemkrav

Operativsystemer

Den nyeste version af firmwareopdateringen kan bruges med følgende versioner af Microsoft Windows:

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Windows 7 (Service Pack 1 eller senere)
 • Windows Vista (Service Pack 2 eller senere)

Bemærk: [Compatibility mode] (Kompatibilitetstilstand) til Windows XP (følger med Windows Vista og Windows 7) understøttes ikke.

Computerhardware

Den nyeste version af firmwareopdateringen kan bruges med følgende hardware:

 • CPU:
  • 1 GHz eller mere
 • Hukommelse:
  • 1 GB eller mere (32bit)/2 GB eller mere (64bit)

Download

Før du opgraderer

Efter opdatering kan firmwaren ikke vendes tilbage til en tidligere version.

Overfør alle data fra enheden til computeren, da data, der forbliver på enheden kan gå tabt under opgradering.
Vi kan ikke garantere, at numre og data ikke beskadiges eller slettes under denne opdatering.

Enheden skal bruge ca. 30 MB ledig plads til opgraderingen. Kontroller, at mængden af ledig plads er tilstrækkelig.

Der er ikke er tilstrækkelig ledig plads i den indbyggede flashhukommelse, kan du overføreunødvendige data tilbage til computeren for at forøge den tilgængelige plads.

Installer

Du skal være logget på som administrator på computeren.

Hvis du er Windows 10-, Windows 8-, Windows 7- eller Windows Vista-bruger, vises meddelelsen "Windows needs your permission to continue" (Windows beder om din tilladelse til at fortsætte) i dialogboksen User Account Control (Brugerkontokontrol). Klik på [Continue] (Fortsæt) for at fortsætte, og følg vejledningerne.

 1. Download af opdateringsprogrammet startes, når du klikker på knappen "Download" nederst i denne meddelelse.
 2. Når downloaden er gennemført, skal du tilslutte din Walkman® til din computer via det medfølgende USB-kabel.
 3. Luk alle åbne programmer på din computer
 4. Dobbeltklik på den gemte fil, og følg vejledningerne på skærmen.
   Kobl ikke enheden fra computeren under opgraderingen.
 5. Når meddelelsen om, at opgraderingen er fuldført, vises, skal du klikke på knappen [Finish] (Afslut).

Efter opdateringen, skal du kontrollere, at den nye version er installeret korrekt ved at følge trinene i afsnittet [Behøver jeg at downloade den?] øverst på denne side.

Hvis den viste firmwareversion er "1.01", er opgraderingen gennemført korrekt.