Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:
 • NW-A25/A25HN
 • NW-A26/A26HN
 • NW-A27/A27HN

Om denne download

 • Navn: Firmwareopdatering 1.11 til NW-A25(HN)/NW-A26(HN)/NW-A27(HN)
 • Frigivelsesdato: 05-11-2015
 • Er det nødvendigt at downloade den?Denne opdateringsfunktion er ikke nødvendig, hvis din Walkman allerede er blevet opdateret til firmwareversion 1.11 via den automatiske firmwareopdateringsfunktion.
  Hvis du ikke er sikker, er det nemt at kontrollere, hvilken firmwareversion du har:
  1. Tryk på og hold BACK/HOME-knappen inde, indtil menuen Home (Start) vises.
  2. Vælg [Settings] (Indstillinger), [Common Settings], (Generelle indstillinger) og [Unit Information] (Oplysninger om enheden).
  3. Bekræft modelnummer og firmwareversion
 • Fordele og forbedringer:
  • Afhjælper et problem, hvor din WALKMAN® ikke viser albumomslag
  • Afhjælper et problem, hvor din WALKMAN® ikke fungerer korrekt under afspilning, eller den genstarter utilsigtet

Systemkrav

Operativsystemer

 • OS X 10.8-10.11, macOS 10.12-10.13 (*15-03-2018)

Computerhardware

Den nyeste version af firmwareopdateringen kan bruges med følgende hardware:

 • CPU:
  • 1 GHz eller mere
 • Hukommelse:
  • 1 GB eller mere (32bit)/2 GB eller mere (64bit)

Download

Før du opdaterer

Efter opdatering kan firmwaren ikke vendes tilbage til en tidligere version.

Overfør alle data fra enheden til computeren på forhånd, da dataene kan gå tabt under opgraderingen, hvis de bliver på enheden.
Vi kan ikke gøres ansvarlige for beskadigede eller slettede numre eller data pga. denne opdatering.

Enheden skal bruge ca. 85MB ledig plads til opgraderingen. Bekræft størrelsen via nedenstående trin.

 1. Tryk og hold BACK/HOME-knappen inde, indtil menuen Home (Start) vises.
 2. Vælg [Settings] (Indstillinger), [Common Settings], (Generelle indstillinger) og [Unit Information] (Oplysninger om enheden).
 3. Bekræft "Free/Total Memory Space" (Ledig/total hukommelsesplads).

Vælg "System Storage" (Systemlager) som placering for USB-overførsel.

 1. Tryk på og hold BACK/HOME-knappen inde, indtil menuen Home (Start) vises.
 2. Vælg (SD-kortindstillinger), [Storage for File Transfer] (Lager til filoverførsel), [Location for USB Transfer] (Placering for USB-overførsel).
 3. Indstil til [System Storage] (Systemlager).

Installer

 1. Download af opdateringsprogrammet startes, når du klikker på knappen "Download" nederst i denne meddelelse.
 2. Efter downloaden er gennemført, skal du tilslutte din Walkman til din computer via USB-tilslutningen.
 3. Luk alle åbne programmer på din computer
 4. Dobbeltklik på den gemte fil (NW-A20_V1_11.dmg, 58.9 MB / 61,852,924 bytes), og følg de viste meddelelser.
   Kobl ikke enheden fra computeren under opgraderingen.
   Under opdatering kontrolleres USB-forbindelsen automatisk, og "Connecting USB" (Tilslutter USB) vises ikke.
   Derudover vises meddelelsen om frakobling af USB-forbindelsen muligvis på nogle computere.
 5. Når meddelelsen om at fuldførelse af opgraderingen vises, skal du klikke på knappen [Finish] (Afslut).