Om denne download

Om denne opgradering (15/12/2011)

Tak for din fortsatte interesse for Sonys produkter.

Sony er altid på forkant med kvalitet og kundetilfredshed, og tilbyder derfor en firmwareopgradering til Interchangeable Lens Digital Videokameraer NEX-VG10E. Se afsnittet Download og Installation på denne side om, hvordan firmwareopgraderingen hentes og installeres.

Vigtigt:

Hvis du har problemer med firmwareopgraderingen, er du velkommen til at kontakte SonyBekræft firmware-versionen på dit kamera

Følg nedenstående vejledninger for at kontrollere firmware-versionen på dit kamera.
Hvis firmware-versionen er Ver.03 eller senere, er opgraderingen ikke nødvendig.

 1. Vælg Menu --> Setup --> Version på kameraet.
 2. Firmware-versionen bliver vist som nedenfor.

Relevante modeller:

 • NEX-VG10E med firmware ver.02 eller lavere

Forbedringer

Dette program opdaterer firmwaren NEX-VG10E til version 03 og tilbyder følgende fordele:

 • Kompatibilitet med monteringsadapter "LA-EA2".
 • Tilføjelse til funktionen "Peaking" (toppunktsfunktion) i manuel fokuseringstilstand.

Fordele ved tidligere opgraderet program (ver.02) og inkluderet i version 03.Systemkrav

 • Computer hardware
  • Plads på harddiskdrevet: 200MB eller mere
  • RAM: 512MB eller mere
 • Strømkilde til kameraet
  • Fuldt opladet, genopladelig batteripakke NP-FV70 / NP-FV100 (sælges separat)
   eller
   Vekselstrømsadapter AC-PW10AM

   Bemærk: Opgraderingen kan kun udføres, når batteriniveauet er på (tre mærker) eller mere. Vi anbefaler at du bruger et fuldt opladet batteri eller vekselstrømsadapteren AC-PW10AM.
 • Medfølgende USB-ledning til kameraet

Installer

Vigtigt:

 • Ved opdateringen af firmwaren skal du bruge en fuldt opladet genopladelig batteripakke NP-FV70 / NP-FV100 (sælges separat) eller AC-adapteren AC-PW10AM.
 • Fjern ikke batteriet eller AC-adapteren under opdateringen; i modsat fald kan videokameraet blive uanvendeligt som følge af den pludselige strømafbrydelse.
 • Fjern hukommelseskortet fra videokameraet på forhånd.

Trin 1: Hent firmwareopdateringen

 1. Sørg for, at du er logget på med computeradministratorrettigheder.
 2. Efter at have læst ansvarsfraskrivelsen, skal du klikke på knappen [Download] nedenfor.
 3. Overførsel af filen [NEX-VG10V3_Update1112a.exe] (55 MB (57.749.776 bytes)) starter.
 4. Gem filen på skrivebordet (anbefales) på din computer.

Trin 2: Opdater firmwaren til dit videokamera

 1. Luk alle åbne programmer på din computer.
 2. Dobbeltklik på den overførte fil [NEX-VG10V3_Update1112a.exe] for at starte firmwareopdateringen.


  Firmwareopdateringsvinduet vises.

 3. Hvis det ikke allerede er sket, fjernes hukommelseskortet fra videokameraet.
 4. Slut videokameraet til computeren ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.
  Bemærk: Når videokameraet er tilsluttet computeren, slukker videokameraets LCD-skærm. Gå videre til næste trin.
  Hvis LCD-skærmen på videokameraet ikke slukker, skal du prøve en af følgende metoder:
  • Afbryd USB-kablet fra videokameraet, og slut så USB-kablet til igen.
  • Hvis der er en anden ledig USB-terminal på computeren, skal USB-kablet sluttes til denne terminal.
 5. Bekræftelsesikonet "Safely Remove Hardware" (Sikker fjernelse af hardware) vises på proceslinjen i nederste højre hjørne på computerskærmen.
  Bemærk: Hvis ikke vises på proceslinjen, skal du fortsætte til næste trin.
 6. Når du har bekræftet ovenstående, skal du klikke på Next (Næste) i firmwareopdateringsvinduet. Figur 1 vises i firmwareopdateringsvinduet, og figur 2 vises på videokameraets LCD-skærm.
  Bemærk: Herefter må du aldrig slukke videokameraet, før firmwareopdateringen er gennemført.

  Figur 1


  Figur 2


 7. Efter bekræftelse af skærmene på figur 1 og 2 skal du klikke på Next (Næste). Den nuværende version og versionen efter opdateringen vises i nederste venstre side af skærmen. (Figur 3)
 8. Efter bekræftelse af at Gældende version er ver.1 eller ver.2, skal du klikke på Next (Næste).

  Hvis skærmen på figur 4 vises, er det ikke nødvendigt at opdatere. Følg indholdet i meddelelsen, afbryd USB-forbindelsen, og klik på Finish(Afslut). Sluk videokameraet, tag batteripakken og/eller AC-adapteren ud, sæt batteriet i igen, eller slut AC-adapteren til igen, og tænd videokameraet.

  Figur 3: Opdatering er påkrævet


  Figur 4: Opdatering er ikke påkrævet


 9. Klik på ikonet "Safely Remove Hardware" (Sikker fjernelse af software) på proceslinjen i nederste højre hjørne af computerskærmen for at afbryde USB-tilslutningen som vist på figur 5.
  Bemærk: Sørg for, at USB-kablet fortsat er tilsluttet efter afbrydelse af USB-tilslutningsprocessen på computeren med ovenstående handling.
  Bemærk: Hvis ikke vises på proceslinjen, skal du fortsætte til næste trin.

  Figur 5


 10. Tryk midt på kontrolhjulet for at tilbagestille videokameraet.


  Bemærk: Skærmen slukker, når du trykker midt på kontrolhjulet. Gå videre til næste trin.

 11. Klik på Next (Næste) i firmwareopdateringsvinduet.
 12. Efter nulstilling verificeres gentilslutningen af videokameraet, og skærmen på figur 6 vises.
 13. Klik på Run (Kør) for at starte opdateringen. Fremskridtsbjælken vises under overførslen (ca. 5 minutter).
  Bemærk: Man må aldrig slukke videokameraet eller fjerne USB-kablet under opdateringen.

  Figur 6


 14. Når overførslen er gennemført, vises skærmen på figur 7. Klik på Udfør.

  Figur 7


 15. Klik på på proceslinjen nederst til højre på computerskærmen for at stoppe USB-tilslutningen.
  Bemærk: Hvis ikke vises på proceslinjen, skal du fortsætte til næste trin.
 16. Afbryd USB-kablet.
 17. Sluk videokameraet, tag batteripakken og/eller AC-adapteren ud, sæt batteriet i igen, eller slut AC-adapteren til igen, og tænd videokameraet.

Trin 3: Kontroller, at firmwareversionen på dit videokamera er ver.03.

 1. Vælg Menu --> Setup (Opsætning) --> Version på videokameraet.
 2. Firmwareversionen bliver vist som nedenfor.

Trin 4: Hent betjeningsvejledningerne, der beskriver de nye tilgængelige funktioner, samt hvordan de skal bruges.

Alle nye funktioner, der vises i nedenstående betjeningsvejledninger, er inkluderet i denne opdatering af firmwaren (ver.03.).

Filoplysninger

Filnavn

 • NEX-VG10V3_Update1112a.exe

Filstørrelse

 • -