Om denne download

Om denne opgradering (15/12/2011)

Tak for din fortsatte interesse for Sonys produkter.

Sony er altid på forkant med kvalitet og kundetilfredshed, og tilbyder derfor en firmwareopgradering til Interchangeable Lens Digital Videokameraer NEX-VG10E. Se afsnittet Download og Installation på denne side om, hvordan firmwareopgraderingen hentes og installeres.

Vigtigt:

Hvis du har problemer med firmwareopgraderingen, er du velkommen til at kontakte SonyBekræft firmware-versionen på dit kamera

Følg nedenstående vejledninger for at kontrollere firmware-versionen på dit kamera.
Hvis firmware-versionen er Ver.03 eller senere, er opgraderingen ikke nødvendig.

 1. Vælg Menu --> Setup --> Version på kameraet.
 2. Firmware-versionen bliver vist som nedenfor.

Relevante modeller:

 • NEX-VG10E med firmware ver.02 eller lavere

Forbedringer

Dette program opdaterer firmwaren NEX-VG10E til version 03 og tilbyder følgende fordele:

 • Kompatibilitet med monteringsadapter "LA-EA2".
 • Tilføjelse til funktionen "Peaking" (toppunktsfunktion) i manuel fokuseringstilstand.

Fordele ved tidligere opgraderet program (ver.02) og inkluderet i version 03.Systemkrav

 • Computer hardware
  • CPU: Intel processor
  • Plads på harddiskdrevet: 200MB eller mere
  • RAM: 256MB eller mere
 • Strømkilde til kameraet
  • Fuldt opladet, genopladelig batteripakke NP-FV70 / NP-FV100 (sælges separat)
   eller
   Vekselstrømsadapter AC-PW10AM

   Bemærk: Opgraderingen kan kun udføres, når batteriniveauet er på (tre mærker) eller mere. Vi anbefaler at du bruger et fuldt opladet batteri eller vekselstrømsadapteren AC-PW10AM.
 • Medfølgende USB-ledning til kameraet

Installer

Vigtigt:

 • Ved opdateringen af firmwaren skal du bruge en fuldt opladet genopladelig batteripakke NP-FV70 / NP-FV100 (sælges separat) eller AC-adapteren AC-PW10AM.
 • Fjern ikke batteriet eller AC-adapteren under opdateringen; i modsat fald kan videokameraet blive uanvendeligt som følge af den pludselige strømafbrydelse.
 • Fjern hukommelseskortet fra videokameraet på forhånd.

Trin 1: Hent firmwareopdateringen

 1. Sørg for, at du er logget på med computeradministratorrettigheder.
 2. Efter at have læst ansvarsfraskrivelsen, skal du klikke på knappen [Download] nedenfor.
 3. Overførslen af filen [NEX-VG10V3_Update1112a.dmg] (57,2 MB (57.196.000 bytes)) starter.
 4. Gem filen på skrivebordet (anbefales) på din computer.

Trin 2: Opdater firmwaren til dit videokamera

 1. Luk alle åbne programmer på din computer.
 2. Dobbeltklik på den overførte til [NEX-VG10V3_Update1112a.dmg]. Tilslut ikke videokameraet på dette tidspunkt.
 3. Dobbeltklik på symbolet [NEX-VG10V3_Update1112a] på skrivebordet.
 4. Dobbeltklik på ikonet [FirmwareUpdater].
 5. For at indlæse en kerneudvidelse bliver du i meddelelsen bedt om at tillade applikationen at foretage ændringer. Indtast adgangskoden til den administrative konto. 6. Firmwareopdateringen starter. 7. Slut videokameraet til computeren ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.
  Bemærk: Når videokameraet er tilsluttet computeren, slukker videokameraets LCD-skærm. Gå videre til næste trin.
  Hvis LCD-skærmen på videokameraet ikke slukker, skal du prøve en af følgende metoder:
  • Afbryd USB-kablet fra videokameraet, og slut så USB-kablet til igen.
  • Hvis der er en anden ledig USB-terminal på computeren, skal USB-kablet sluttes til denne terminal.
 8. Når du har bekræftet ovenstående, skal du klikke på Next (Næste) i firmwareopdateringsvinduet. Figur 1 vises i firmwareopdateringsvinduet, og figur 2 vises på videokameraets LCD-skærm.
  Bemærk: Herefter må du aldrig slukke videokameraet, før firmwareopdateringen er gennemført.

  Figur 1


  Figur 2


 9. Efter bekræftelse af skærmene på figur 1 og 2 skal du klikke på Next (Næste). Den nuværende version og versionen efter opdateringen vises i nederste venstre side af skærmen. (Figur 3)
 10. Efter bekræftelse af at den Gældende version er ver.1 eller ver.2, skal du klikke på Next (Næste).

  Hvis Gældende version er ver.3, er det ikke nødvendigt at opdatere. Følg indholdet i meddelelsen, afbryd USB-forbindelsen, og klik på Finish (Afslut). Sluk videokameraet, tag batteripakken og/eller AC-adapteren ud, sæt batteriet i igen, eller slut AC-adapteren til igen, og tænd videokameraet.

  Figur 3


 11. Skærmen på figur 4 vises.

  Figur 4


 12. Tryk midt på kontrolhjulet for at tilbagestille videokameraet.


  Bemærk: Skærmen slukker, når du trykker midt på kontrolhjulet. Gå videre til næste trin.

 13. Klik på Next (Næste) i firmwareopdateringsvinduet.
 14. Efter nulstilling verificeres gentilslutningen af videokameraet, og skærmen på figur 5 vises.
 15. Klik på Run (Kør) for at starte opdateringen. Fremskridtsbjælken vises under overførslen (ca. 5 minutter).
  Bemærk: Man må aldrig slukke videokameraet eller fjerne USB-kablet under opdateringen.

  Figur 5


 16. Når overførslen er gennemført, vises skærmen på figur 6. Klik på Finish (Afslut) og fjern USB-kablet.

  Figur 6


 17. Sluk videokameraet, tag batteripakken og/eller AC-adapteren ud, sæt batteriet i igen, eller slut AC-adapteren til igen, og tænd videokameraet.

Trin 3: Kontroller, at firmwareversionen på dit videokamera er ver.03.

 1. Vælg Menu --> Setup (Opsætning) --> Version på videokameraet.
 2. Firmwareversionen bliver vist som nedenfor.

Trin 4: Hent betjeningsvejledningerne, der beskriver de nye tilgængelige funktioner, samt hvordan de skal bruges.

Alle nye funktioner, der vises i nedenstående betjeningsvejledninger, er inkluderet i denne opdatering af firmwaren (ver.03.).

Filoplysninger

Filnavn

 • NEX-VG10V3_Update1112a.dmg

Filstørrelse

 • -