Om denne download

Det er nemt at opdatere, og med den nyeste firmwareversion kan du få endnu mere ud af dit kamera.

 • Frigivelsesdato: 05/02/2013
 • Navn: Update_NEXF3V101.exe
 • Gældende modeller: NEX-F3
 • Fordele og forbedringer:
  • Overfører automatisk kompensering til "SELP1650".
 • Anvendeligt operativsystem (OS)
  • Windows Vista* SP2 / Windows 7 SP1 / Windows 8
   • *Starter-udgave understøttes ikke.
 • Begrænsninger: kun til brug sammen med kameraet, der sælges i Europa. Ikke alle modeller markedsføres i alle lande.

Systemkrav

Din firmware er måske allerede opdateret, særligt hvis dit New NEX-F3-kamera er en ny model. Hvis versionsnummeret er 1.01 eller højere, behøver du ikke en opdatering.

Hvis du ikke er sikker, er det nemt at kontrollere, hvilken firmwareversion du har:

 1. Vælg menuen --> Setup --> Version på dit kamera.
 2. Firmwareversionen bliver vist som nedenfor.

Hvis firmware-versionen til NEX-F3 er 1.01 eller senere, kræves ingen opdatering.

Installer

Du skal bruge...

 • Computerhardware
  • Plads på harddiskdrevet: 200MB eller mere
  • RAM: 512MB eller mere
 • Strømkilde til kameraet
  • Fuldt opladet genopladeligt batteri NP-FW50 eller AC-adapter AC-PW20 (sælges separat)
   Bemærk: Opdateringen kan kun udføres, når det resterende batteriniveau er (tre mærker) eller mere. Vi anbefaler, at du bruger et fuldt opladet batteri eller AC-adapteren AC-PW20 (sælges separat).
 • USB-kabel følger med kameraet
  Bemærk: Opdateringsfunktionaliteten garanteres ikke med andre USB-kabler.

Hvordan du sikrer problemfri opdatering

 • Ved opdatering af firmwaren skal du bruge et fuldt genopladeligt batteri NP-FW50 eller AC-adapteren AC-PW20 (sælges separat).
 • Fjern ikke batteriet eller AC-adapteren under opdateringen; i modsat fald kan kameraet blive uanvendeligt som følge af den pludselige strømafbrydelse.
 • Fjern hukommelseskortet fra kameraet på forhånd.
 • Når der bruges en A-monteringslinse sammen med LA-EA2-monteringsadapteren (sælges separat), og der er foretaget indstilling med henblik på at bruge [AF Micro Adj.]-funktionen, nulstilles den registrerede værdi.

Download og installer opdateringen

Trin 1: Download firmwareopdateringen

 1. Sørg for, at du er logget på med computeradministratorrettigheder.
 2. Efter at have læst ansvarsfraskrivelsen skal du klikke på knappen [Download] nedenfor.
 3. Overførslen af filen [Update_NEXF3V101.exe] (54.6 MB (57.257.632 bytes)) starter.
 4. Gem filen på din computer.

 5. Bemærkning til Windows 8-brugere:

  Opdateringsfilen bliver gemt i mappen [Downloads] under de oprindelige indstillinger for Internet Explorer. Klik på flisen [Desktop] på Start-skærmen og find den overførte fil i mappen [Downloads] ved hjælp af Explorer.

Trin 2: Opdater firmwaren til dit kamera

 1. Luk alle åbne programmer på din computer.
 2. Dobbeltklik på filen [Update_NEXF3V101.exe], som du downloadede, for at starte Firmware Updater (firmwareopdateringen). Firmwareopdateringsvinduet vises.


  Klik for at forstørre


 3. Følg anvisningerne i firmwareopdateringsvinduet ved at vælge Menu --> Setup (Opsætning) --> USB Connection (USB-tilslutning) på kameraet, og kontroller, at Mass Storage (Masselager) er valgt.
  Hvis der er valgt en anden tilstand end Mass Storage (Masselager), skal du vælge Mass Storage. 4. Slut kameraet til computeren med vedlagte USB-kabel, kameraets LCD-skærm slukkes. Gå videre til næste trin.
  Bemærk: Hvis LCD-skærmen på kameraet ikke slukker, skal du prøve en af følgende metoder:
  • Afbryd USB-kablet fra videokameraet, og slut så USB-kablet til igen.
  • Hvis der er en anden ledig USB-terminal på computeren, skal USB-kablet sluttes til denne terminal.
 5. Bekræft, at ikonet "Safely Remove Hardware" (Sikker fjernelse af hardware) vises på proceslinjen i nederste højre hjørne på computerskærmen. - Hvis dette ikon ikke vises på proceslinjen, skal du fortsætte til næste trin.
 6. Klik på Næste i firmwareopdateringsvinduet. Følgende vindue vises på computerskærmen:


  Klik for at forstørre


  Samtidigt vises meddelelsen "Følg computerinstruktioner" på kameraets LCD-skærm. -Herefter må du ikke slukke kameraet, før firmwareopdateringen er gennemført.
 7. Klik på Næste. Den nuværende version og versionen efter opdateringen vises i nederste venstre side af Firmware Opdater (firmwareopdateringen).


  Klik for at forstørre


  Hvis den nuværende firmwareversion er ver. 1.01 eller nyere, er opdateringen ikke nødvendig. Afbryd i dette tilfælde USB-forbindelsen, og klik på Udfør, sluk for kameraet, fjern batteriet og/eller AC-adapteren, sæt batteriet i igen, eller tilslut AC-adapteren på ny, og tænd for kameraet.
 8. Klik på Næste
 9. Når følgende vindue vises, skal USB-forbindelsen afbrydes ved at klikke på ikonet "Safely Remove Hardware" ( ) på proceslinjen i nederste højre hjørne på computeren. Husk imidlertid at opretholde USB-kabelforbindelsen mellem kameraet og computeren.


  Klik for at forstørre


  Bemærk: Hvis ikonet "Safely remove Hardware" ikke vises på proceslinjen, skal du fortsætte til næste trin.
 10. Klik på Næste
 11. Når meddelelsen Nulstil kamera vises på kameraets LCD-skærm, skal du trykke midt på kameraets kontrolhjul for at nulstille. - LCD-skærmen slukker. 12. Klik på Næste i firmwareopdateringsvinduet.
 13. Efter nulstilling verificeres det, at kameraet er blevet gentilsluttet, og følgende vindue vises:


  Klik for at forstørre


 14. Klik på Run (Kør) for at starte opdateringen. Fremskridtsbjælken vises under opdateringen (ca. 15 minutter). -du må ikke slukke kameraet eller afbryde USB-kablet under opdateringen.
 15. Når opdateringen er gennemført, vises følgende vindue. Klik på Udfør, og fjern USB-kablet.


  Klik for at forstørre


 16. Sluk kameraet, tag batteripakken og/eller AC-adapteren ud, sæt batteriet i igen, eller slut AC-adapteren til igen, og tænd kameraet.

Trin 3: Kontroller, at firmwareversionen på dit kamera er ver 1.01.

 1. Vælg menuen --> Setup --> Version på dit kamera.
 2. Firmwareversionen bliver vist som nedenfor.