Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:
 • NEX-7

Om denne download

 • Navn:NEX-7-firmwareopdatering ver.1.03 (Macintosh)
 • Frigivelsesdato:27/08/2013
 • Fordele og forbedringer:
  • Tilføjelse til AF drevsystem til film: AF drevsystem til film er blevet tilføjet for at øge skalerbarheden for et fremtidigt E-mount-system. Denne funktion sikrer en højere grad af fleksibilitet i designet for fremtidige E-mount-objektiver.

Følgende fordele og forbedringer i det tidligere opgraderingsprogram er med i version 1.03:

 • Overfører automatisk kompensering til "SELP1650"
 • Får "SELP1650" til straks at trække sig tilbage, når kameraet slukkes
 • Tilføjelse af evne til at aktivere eller deaktivere knappen MOVIE
 • Tilføjelse af eksponeringsindstilling ved bracketing-optagelse (tre fotorammer /1.0EV,2.0EV, 3.0EV)
 • Forbedret respons ved visning af Auto review-billede.
 • Forbedret billedkvalitet, når der bruges en vidvinkellinse
 • Forbedret indikation, når "Flexible spot" indstilles.

Kontrol af firmwareversionen på dit kamera

Følg nedenstående vejledninger for at kontrollere firmwareversionen på dit kamera.
Hvis firmwareversionen er ver. 1.03 eller nyere, er opdateringen ikke nødvendig.

 1. Vælg Menu --> Setup (Opsætning) --> Version på kameraet.
 2. Firmwareversionen bliver vist som nedenfor.

Systemkrav

Operativsystem
Operativsystem

Den nyeste version af firmwareopdateringen kan bruges med følgende Macintosh-versioner:
 • Mac OS X v.10.5 ~ 10.10

Computerhardware

Den nyeste version af firmwareopdateringen kan bruges med følgende Macintosh-hardware:
 • CPU: Intel processor*
  * Core Solo- og Core Duo-processorer understøttes ikke længere.
 • Plads på harddiskdrevet: 200MB eller mere
 • RAM: 512MB eller mere
  Bemærk: Luk al anden applikationssoftware før opdatering af firmwaren.
 • Strømkilde til kameraet
  • Fuldt opladet genopladelig batteripakke NP-FW50
   eller
   AC-adapter AC-PW20 (sælges separat)
   Bemærk: Opdateringen kan kun udføres, når det resterende batteriniveau er (tre mærker) eller mere. Vi anbefaler, at du bruger et fuldt opladet batteri eller AC-adapter AC-PW20 (sælges separat).
 • USB-kabel følger med kameraet
  Bemærk: Opdateringsfunktionaliteten garanteres ikke med andre USB-kabler.

Download

Vigtigt:

 • Ved opdateringen af firmwaren skal du bruge en fuldt opladet genopladelig NP-FW50-batteripakke eller en AC-PW20 AC-adapter (sælges separat).
 • Fjern ikke batteriet eller AC-adapteren under opdateringen; i modsat fald kan kameraet blive uanvendeligt som følge af den pludselige strømafbrydelse.
 • Fjern hukommelseskortet fra kameraet på forhånd.
 • Når der bruges en A-monteringslinse sammen med LA-EA2-monteringsadapteren (sælges separat), og der er foretaget indstilling med henblik på at bruge [AF Micro Adj.]-funktionen, nulstilles den registrerede værdi.
 1. Sørg for, at du er logget på med computeradministratorrettigheder.
 2. Efter at have læst ansvarsfraskrivelsen skal du klikke på knappen [Download] nedenfor.
 3. Overførslen af filen [Update_NEX7NV103.dmg] 60.0 MB (63.000.269 bytes) starter.
 4. Gem filen på din computer.

Installer

Opdater firmwaren til dit kamera

 1. Dobbeltklik på download-filen [Update_NEX7V103.dmg]. Tilslut endnu ikke kameraet på dette tidspunkt.
 2. Dobbeltklik på ikonet [Update_NEX7V103], der vises på skrivebordet.
 3. Dobbeltklik på ikonet [Firmware Updater].
 4. For at indlæse en kerneudvidelse bliver du i meddelelsen bedt om at tillade applikationen at foretage ændringer. Indtast adgangskoden til den administrative konto (figur 2-1)
 5. Firmwareopdateringsvinduet vises.
 6. Følg anvisningerne i firmwareopdateringsvinduet ved at vælge Menu --> Setup (Opsætning) --> USB Connection (USB-tilslutning) på kameraet, og kontroller, at Mass Storage (Masselager) er valgt. (Figur 3)
  Hvis der er valgt en anden tilstand end Mass Storage (Masselager), skal du vælge Mass Storage. 7. Slut kameraet til computeren ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.
  Bemærk: Når kameraet er tilsluttet computeren, slukker kameraets LCD-skærm. Gå videre til næste trin.
 8. Bekræftelsesikonet "Safely Remove Hardware" (Sikker fjernelse af hardware) vises på proceslinjen i nederste højre hjørne på computerskærmen.
  Bemærk: Hvis ikke vises på proceslinjen, skal du fortsætte til næste trin.
 9. Når du har bekræftet ovenstående, skal du klikke på Next (Næste) i firmwareopdateringsvinduet. Figur 4 vises i firmwareopdateringsvinduet, og figur 5 vises på kameraets LCD-skærm.
  Bemærk: Herefter må du aldrig slukke kameraet, før firmwareopdateringen er gennemført.

  Fig. 4


  Fig. 5


 10. Efter bekræftelse af skærmene på figur 4 og 5 skal du klikke på Next (Næste).
  Den nuværende version og versionen efter opdateringen vises i nederste venstre side af skærmen. (Figur 6)
  Efter bekræftelse af skærmen på figur 6 skal du klikke påNæste [Nuværende version] er [Ver.1.xx].
  Bemærk: Hvis skærmen på figur 7 vises, er det ikke nødvendigt at opdatere. Afbryd USB-forbindelsen iht. meddelelsen, og klik på Udfør, sluk for kameraet, fjern batteriet og/eller AC-adapteren, sæt batteriet i igen, eller, tilslut AC-adapteren på ny, og tænd for kameraet igen.

  Figur 6: Opgradering påkrævet


  Figur 7: Opgradering ikke påkrævet


 11. Klik på ikonet "Safely Remove Hardware (Sikker fjernelse af hardware)" på proceslinjen nederst til højre på computerskærmen for at stoppe USB-tilslutningen.
  Bemærk: Sørg for, at USB-kablet fortsat er tilsluttet efter afbrydelse af USB-tilslutningsprocessen på computeren med ovenstående handling.
  Bemærk: Hvis ikke vises på proceslinjen, skal du fortsætte til næste trin.
  Fig. 8


 12. Tryk midt på kontrolhjulet for at tilbagestille kameraet.
  Bemærk: Skærmen slukker, når du trykker midt på kontrolhjulet. Gå videre til næste trin.

  Fig. 9


  Fig. 10A


 13. Klik på Næste i firmwareopdateringsvinduet.
 14. Fig. 8
 15. Efter nulstilling verificeres gentilslutningen af kameraet, og skærmen på figur 11 vises.
 16. Klik på Run (Kør) for at starte opdateringen. Fremskridtsbjælken vises under overførslen (ca. 5 minutter).
  Fig. 11

  Bemærk: Man må aldrig slukke kameraet eller fjerne USB-kablet under opdateringen.

 17. Når opdateringen er gennemført, vises skærmen på figur 12. Klik på Udfør, og fjern USB-kablet.

  Fig. 12

  Klik på ikonet "Safely Remove Hardware"
  på proceslinjen nederst til højre på computerskærmen for at stoppe USB-tilslutningen.

  Bemærk: Hvis ikke vises på proceslinjen, skal du fortsætte til næste trin.

 18. Afbryd USB-kablet.
 19. Bemærk: Når opdateringen er afsluttet, skal du slukke kameraet, fjerne batteripakken eller AC-adapteren og derefter tænde for kameraet igen.

Kontroller, at firmwareversionen på dit kamera er ver.1.03

 1. Vælg Menu --> Setup (Opsætning) --> Version på kameraet.
 2. Firmwareversionen bliver vist som nedenfor.