Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:
 • NEX-6

Om denne download

 • Navn:NEX-6-firmwareopdatering ver.1.03 (Windows)
 • Frigivelsesdato:19/03/2014
 • Fordele og forbedringer:
  • Understøtter "Fast Hybrid AF"-kompatible objektiver: SELP18105G, SEL35F28Z *, SEL55F18Z *, SEL2470Z *, SEL2870 *, SEL70200G * og fremtidige kompatible E-monteringsobjektiver *
   * Fast Hybrid AF er kun effektiv i midt i fotorammen.
  • Tilføjelse til AF-drevsystem til film: AF-drevsystem til film er blevet tilføjet for at øge skalerbarheden for et fremtidigt E-monteringssystem. Denne funktion sikrer en højere grad af fleksibilitet i designet for fremtidige E-monteringsobjektiver.
  • Understøtter følgende "Fast Hybrid AF"-funktionskompatible objektiver: SEL1018, SEL35F18, SELP18200, SEL30M35, SEL50F18, SEL18200LE, SEL20F28, SEL1670Z
   *Firmwareopgradering af objektiver skal ske i tillæg til denne kameraopdatering.
   Der henvises til firmewareopdateringssiden for E-monteringsobjektiver.

Kontrol af firmwareversionen på dit kamera

Følg nedenstående vejledninger for at kontrollere firmwareversionen på dit kamera.
Hvis firmwareversionen er ver. 1,03 eller nyere, er opdateringen ikke nødvendig.

 1. Vælg Menu --> Setup (Opsætning) --> Version på kameraet.
 2. Firmwareversionen bliver vist som nedenfor.

Systemkrav

Operativsystem

Den nyeste version af firmwareopdateringen kan bruges med følgende Microsoft Windows-versioner:
 • Windows® Vista* SP2
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® 8
 • Windows® 8.1
  Bemærk:
  * Starter-udgave understøttes ikke.

Computerhardware

Den nyeste version af firmwareopdateringen kan bruges med følgende hardware:
 • Festplattenspeicher: min. 200 MB
 • RAM: min. 512 MB
  Hinweis: Schließen Sie alle anderen Softwareanwendungen, bevor Sie das Update ausführen.
 • Stromversorgung der Kamera
  • voll aufgeladener Akku NP-FW50
   oder
   Netzteil AC-PW20 (separat erhältlich)
   Hinweis: Das Update kann nur durchgeführt werden, wenn die Ladezustandsanzeige mindestens (drei Segmente) zeigt. Wir empfehlen, einen voll aufgeladenen Akku oder das Netzteil AC-PW20 (separat erhältlich) zu verwenden.
 • USB-Kabel, das mit der Kamera geliefert wurde
  Hinweis: Bei Verwendung eines anderen USB-Kabels kann das Update möglicherweise nicht korrekt durchgeführt werden.

Download

 • Ved opdatering af firmwaren skal du bruge et fuldt genopladeligt batteri NP-FW50 eller AC-adapteren AC-PW20 (sælges separat).
 • Fjern ikke batteriet eller AC-adapteren under opdateringen; i modsat fald kan kameraet blive uanvendeligt som følge af den pludselige strømafbrydelse.
 • Fjern hukommelseskortet fra kameraet på forhånd.
 • Når der bruges en A-monteringslinse sammen med LA-EA2-monteringsadapteren (sælges separat), og der er foretaget indstilling med henblik på at bruge [AF Micro Adj.]-funktionen, nulstilles den registrerede værdi.

Download firmwareopdateringen

 1. Sørg for, at du er logget på med computeradministratorrettigheder.
 2. Efter at have læst ansvarsfraskrivelsen skal du klikke på knappen [Download] nedenfor.
 3. Overførslen af filen [Update_NEX6V103.exe] (179 MB (188.538.968 bytes)) starter.
 4. Gem filen på din computer.

 5. Bemærkning til windows 8 / 8.1-brugere:

  Opdateringsfilen bliver gemt i mappen [Downloads] under de oprindelige indstillinger for Internet Explorer. Klik på flisen [Desktop] på Start-skærmen og find den overførte fil i mappen [Downloads] ved hjælp af Explorer.

Installer

 1. Luk alle åbne programmer på din computer.
 2. Dobbeltklik på filen [Update_NEX6V103.exe], som du downloadede, for at starte Firmware Updater (firmwareopdateringen). Firmwareopdateringsvinduet vises.


  Klik for at forstørre


 3. Følg anvisningerne i firmwareopdateringsvinduet ved at vælge Menu --> Setup (Opsætning) --> USB Connection (USB-tilslutning) på kameraet, og kontroller, at Mass Storage (Masselager) er valgt.
  Hvis der er valgt en anden tilstand end Mass Storage (Masselager), skal du vælge Mass Storage. 4. Slut kameraet til computeren med vedlagte USB-kabel, kameraets LCD-skærm slukkes. Gå videre til næste trin.
  Bemærk: Hvis LCD-skærmen på kameraet ikke slukker, skal du prøve en af følgende metoder:
  • Afbryd USB-kablet fra videokameraet, og slut så USB-kablet til igen.
  • Hvis der er en anden ledig USB-terminal på computeren, skal USB-kablet sluttes til denne terminal.
 5. Bekræft, at ikonet "Safely Remove Hardware" (Sikker fjernelse af hardware) vises på proceslinjen i nederste højre hjørne på computerskærmen. - Hvis dette ikon ikke vises på proceslinjen, skal du fortsætte til næste trin.
 6. Klik på Næste i firmwareopdateringsvinduet. Følgende vindue vises på computerskærmen:


  Klik for at forstørre


  Samtidigt vises meddelelsen "Følg computerinstruktioner" på kameraets LCD-skærm. -Herefter må du ikke slukke kameraet, før firmwareopdateringen er gennemført.
 7. Klik på Næste. Den nuværende version og versionen efter opdateringen vises i nederste venstre side af Firmware Opdater (firmwareopdateringen).


  Klik for at forstørre


  Hvis den nuværende firmwareversion er ver. 1.03 eller nyere, er opdateringen ikke nødvendig. Afbryd i dette tilfælde USB-forbindelsen, og klik på Udfør, sluk for kameraet, fjern batteriet og/eller AC-adapteren, sæt batteriet i igen, eller tilslut AC-adapteren på ny, og tænd for kameraet.
 8. Klik på Næste
 9. Når følgende vindue vises, skal USB-forbindelsen afbrydes ved at klikke på ikonet "Safely Remove Hardware" ( ) på proceslinjen i nederste højre hjørne på computeren. Husk imidlertid at opretholde USB-kabelforbindelsen mellem kameraet og computeren.


  Klik for at forstørre


  Bemærk: Hvis ikonet "Safely remove Hardware" ikke vises på proceslinjen, skal du fortsætte til næste trin.
 10. Klik på Næste
 11. Når meddelelsen Nulstil kamera vises på kameraets LCD-skærm, skal du trykke midt på kameraets kontrolhjul for at nulstille. - LCD-skærmen slukker. 12. Klik på Næste i firmwareopdateringsvinduet.
 13. Efter nulstilling verificeres det, at kameraet er blevet gentilsluttet, og følgende vindue vises:


  Klik for at forstørre


 14. Klik på Run (Kør) for at starte opdateringen. Fremskridtsbjælken vises under opdateringen (ca. 15 minutter). -du må ikke slukke kameraet eller afbryde USB-kablet under opdateringen.
 15. Når opdateringen er gennemført, vises følgende vindue. Klik på Udfør, og fjern USB-kablet.
  Note: after clicking [Finish], be sure to wait for the camera to turn on again although there may be cases that it takes a few minutes.


  Klik for at forstørre


 16. Sluk kameraet, tag batteripakken og/eller AC-adapteren ud, sæt batteriet i igen, eller slut AC-adapteren til igen, og tænd kameraet.

Kontroller, at firmwareversionen på dit kamera er ver 1.03.

 1. Vælg menuen --> Setup --> Version på dit kamera.
 2. Firmwareversionen bliver vist som nedenfor.