Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:
 • NEX-5R

Om denne download

 • Navn:NEX-5R-firmwareopdatering ver.1.03 (Mac)
 • Frigivelsesdato:19/03/2014
 • Fordele og forbedringer:
  • Understøtter "Fast Hybrid AF"-kompatible objektiver: SELP18105G, SEL35F28Z *, SEL55F18Z *, SEL2470Z *, SEL2870 *, SEL70200G * og fremtidige kompatible E-monteringsobjektiver *
   * Fast Hybrid AF er kun effektiv i midt i fotorammen.
  • Tilføjelse til AF-drevsystem til film: AF-drevsystem til film er blevet tilføjet for at øge skalerbarheden for et fremtidigt E-monteringssystem. Denne funktion sikrer en højere grad af fleksibilitet i designet for fremtidige E-monteringsobjektiver.
  • Understøtter følgende "Fast Hybrid AF"-funktionskompatible objektiver: SEL1018, SEL35F18, SELP18200, SEL30M35, SEL50F18, SEL18200LE, SEL20F28, SEL1670Z
   *Firmwareopgradering af objektiver skal ske i tillæg til denne kameraopdatering.
   Der henvises til firmewareopdateringssiden for E-monteringsobjektiver.

Kontrol af firmwareversionen på dit kamera

Følg nedenstående vejledninger for at kontrollere firmwareversionen på dit kamera.
Hvis firmwareversionen er ver. 1,03 eller nyere, er opdateringen ikke nødvendig.

 1. Vælg Menu --> Setup (Opsætning) --> Version på kameraet.
 2. Firmwareversionen bliver vist som nedenfor.

Systemkrav

Operativsystem
Operativsystem

Den nyeste version af firmwareopdateringen kan bruges med følgende Mac-versioner:
 • Mac OS X v.10.6 ~ 10.10

Computerhardware

Den nyeste version af firmwareopdateringen kan bruges med følgende Mac-hardware:
 • CPU: Intel processor*
  * Core Solo- og Core Duo-processorer understøttes ikke længere.
 • Plads på harddiskdrevet: 200MB eller mere
 • RAM: 512MB eller mere
  Bemærk: Luk al anden applikationssoftware før opdatering af firmwaren.
 • Strømkilde til kameraet
  • Fuldt opladet genopladelig batteripakke NP-FW50
   eller
   AC-adapter AC-PW20 (sælges separat)
   Bemærk: Opdateringen kan kun udføres, når det resterende batteriniveau er (tre mærker) eller mere. Vi anbefaler, at du bruger et fuldt opladet batteri eller AC-adapter AC-PW20 (sælges separat).
 • USB-kabel følger med kameraet
  Bemærk: Opdateringsfunktionaliteten garanteres ikke med andre USB-kabler.

Download

 • Ved opdatering af firmwaren skal du bruge et fuldt genopladeligt batteri NP-FW50 eller AC-adapteren AC-PW20 (sælges separat).
 • Fjern ikke batteriet eller AC-adapteren under opdateringen; i modsat fald kan kameraet blive uanvendeligt som følge af den pludselige strømafbrydelse.
 • Fjern hukommelseskortet fra kameraet på forhånd.
 • Når der bruges en A-monteringslinse sammen med LA-EA2-monteringsadapteren (sælges separat), og der er foretaget indstilling med henblik på at bruge [AF Micro Adj.]-funktionen, nulstilles den registrerede værdi.

Download firmwareopdateringen

 1. Sørg for, at du er logget på med computeradministratorrettigheder.
 2. Efter at have læst ansvarsfraskrivelsen skal du klikke på knappen [Download] nedenfor.
 3. Overførslen af filen [Update_NEX5RV103.dmg] (192 MB (202.258.760 bytes)) starter.
 4. Gem filen på din computer.

Installer

 1. Luk alle åbne programmer på din computer.
 2. Dobbeltklik på filen [Update_NEX5RV103.dmg], som du overførte. - Tilslut ikke kameraet på dette tidspunkt.
 3. Dobbeltklik på ikonet [Update_NEX5RV103], der vises på skrivebordet.
 4. Dobbeltklik på ikonet [FirmwareUpdater].
 5. For at indlæse en kerneudvidelse bliver du i meddelelsen bedt om at tillade applikationen at foretage ændringer. Indtast adgangskoden til den administrative konto. 6. Firmwareopdateringen starter.


  Klik for at forstørre


 7. Tænd kameraet.
 8. Følg anvisningerne i firmwareopdateringsvinduet ved at vælge Menu --> Setup (Opsætning) --> USB Connection (USB-tilslutning) på kameraet, og kontroller, at Mass Storage (Masselager) er valgt.
  Hvis der er valgt en anden tilstand end Mass Storage (Masselager), skal du vælge Mass Storage. 9. Slut kameraet til computeren med vedlagte USB-kabel, kameraets LCD-skærm slukkes. Gå videre til næste trin.
  Bemærk: Hvis LCD-skærmen på kameraet ikke slukker, skal du prøve en af følgende metoder:
  • Afbryd USB-kablet fra videokameraet, og slut så USB-kablet til igen.
  • Hvis der er en anden ledig USB-terminal på computeren, skal USB-kablet sluttes til denne terminal.
 10. Klik på Næste i firmwareopdateringsvinduet. Følgende vindue vises på computerskærmen:


  Klik for at forstørre


  Samtidigt vises meddelelsen "Følg computerinstruktioner" på kameraets LCD-skærm. -Herefter må du ikke slukke kameraet, før firmwareopdateringen er gennemført.
 11. Klik på Næste. Den nuværende version og versionen efter opdateringen vises i nederste venstre side af Firmware Opdater (firmwareopdateringen).


  Klik for at forstørre


  Hvis den nuværende firmwareversion er ver. 1.03 eller nyere, er opdateringen ikke nødvendig. Afbryd i dette tilfælde USB-forbindelsen, og klik på Udfør, sluk for kameraet, fjern batteriet og/eller AC-adapteren, sæt batteriet i igen, eller tilslut AC-adapteren på ny, og tænd for kameraet.
 12. Klik på Næste, og følgende vindue vises:


  Klik for at forstørre


 13. Klik på Næste igen.
 14. Når meddelelsen Nulstil kamera vises på kameraets LCD-skærm, skal du trykke midt på kameraets kontrolhjul for at nulstille. - LCD-skærmen slukker. 15. Klik på Næste i firmwareopdateringsvinduet.
 16. Efter nulstilling verificeres det, at kameraet er blevet gentilsluttet, og følgende vindue vises:


  Klik for at forstørre


 17. Klik på Run (Kør) for at starte opdateringen. Fremskridtsbjælken vises under opdateringen (ca. 15 minutter). -du må ikke slukke kameraet eller afbryde USB-kablet under opdateringen.
 18. Når opdateringen er gennemført, vises følgende vindue. Klik på Udfør, og fjern USB-kablet.
  Note: after clicking [Finish], be sure to wait for the camera to turn on again although there may be cases that it takes a few minutes.


  Klik for at forstørre


 19. Sluk kameraet, tag batteripakken og/eller AC-adapteren ud, sæt batteriet i igen, eller slut AC-adapteren til igen, og tænd kameraet.

Kontroller, at firmwareversionen på dit kamera er ver 1.03.

 1. Vælg menuen --> Setup --> Version på dit kamera.
 2. Firmwareversionen bliver vist som nedenfor.