Om denne download

Tak for din fortsatte interesse for Sonys produkter.

Sony er altid på forkant med kvalitet og kundetilfredshed, og tilbyder derfor en firmwareopgradering til Interchangeable Lens Digital Camera NEX-3. Se afsnittet Download og Installation på denne side om, hvordan firmwareopgraderingen hentes og installeres.

Vigtigt:

Hvis du har problemer med firmwareopgraderingen, er du velkommen til at kontakte SonyBekræft firmware-versionen på dit kamera

Følg nedenstående vejledninger for at kontrollere firmware-versionen på dit kamera.

 • If the firmware version of NEX-3 is Ver.05 or later, the upgrade is not required.
 1. Vælg Menu --> Setup --> Version på kameraet.
 2. Firmware-versionen bliver vist som nedenfor.

Relevante modeller:

 • NEX-3 med firmware ver.04 eller lavere

Forbedringer

Denne enhed opdaterer NEX-3-firmware til version 05 og giver følgende fordele:

 • Kompatibilitet med monteringsadapter "LA-EA2".


Bemærk: "Funktionerne "Ansigtsgenkendelse" og "Smil-udløser" virker ikke, når monteringsadapter "LA-EA2" bruges.

Fordele ved tidligere opgraderet program (ver.04) og inkluderet i version 05.

 • Ud over [billedeffekt] -funktionen.
 • Ud over [peaking] -funktionen (toppunktsfunktion) i manuel fokuseringstilstand.

Fordele ved tidligere opgraderet program (ver.03) og inkluderet i version 04.

 • Ud over funktionsknapper, der kan tilpasses kundespecifikt.
  Nu er det muligt at kundetilpasse funktionen i to knapper på bagsiden af kameraet.
 • Ud over [menustart] -funktionen.
  Når der vælges 'Menu', er der nu mulighed for at vise enten hovedmenuskærmen eller den sidste parameterindstilling.
 • Forbedring af håndteringen af [MF Assist] -funktionen
  Der kan nu vises et forstørret billedudsnit på skærmen, idet varigheden kan vælges af brugeren, mens MF (manuel fokusering) er i Assist-tilstanden. MF Assist-betjeningen er også blevet forbedret.
 • Forbedring af håndteringen ved udvælgelse af menuemner
  Menubetjeningen er blevet forenklet.
 • Opretholder åbningsindstillingen i filmoptagelsestilstand
  Der kan nu optages HD-video, mens der opretholdes en konstant åbningsindstilling.
 • Hjælp til autofokusfunktionen med A-monteringslinser
  Vigtigt! Hvis du bruger α linser på dit kamera ved hjælp af LA-EA1-monteringsadapter, skal du opdatere LA-EA1-monteringsadapteren. Klik her for at komme til siden, hvor du kan downloade LA-EA1-firmware.
 • Forstør billedet, når [frigørelse med/uden linser] er indstillet på [aktivering]

Fordele ved tidligere opgraderet program (ver.02) og inkluderet i version 04.

 • 3D Sweep Panorama-funktionen er blevet tilføjet;
 • Forbedring af den 'normale' 2D Sweep Panorama-optagelse;
 • Mindre energitab, når der er slukket for kameraet;
 • Hurtigere opstart ved forhold med svag belysning.


Systemkrav

 • Computer hardware
  • Plads på harddiskdrevet: 200MB eller mere
  • RAM: 512MB eller mere
 • Strømkilde til kameraet
  • Fuldt opladet, genopladelig batteripakke NP-FW50
   eller
   Vekselstrømsadapter AC-PW20 (sælges separat)

   Bemærk: Opgraderingen kan kun udføres, når batteriniveauet er på (tre mærker) eller mere. Vi anbefaler at du bruger et fuldt opladet batteri eller vekselstrømsadapteren AC-PW20 (sælges separat).
 • USB-kabel leveret med kameraet

  Bemærk: Opdateringen af funktionen garanteres ikke med andre USB-kabler.

Installer

Vigtigt:

 • Ved opdateringen af firmwaren skal du bruge en fuldt opladet genopladelig NP-FW50-batteripakke eller en AC-PW20 AC-adapter (sælges separat).
 • Fjern ikke batteriet eller AC-adapteren under opdateringen; i modsat fald kan kameraet blive uanvendeligt som følge af den pludselige strømafbrydelse.
 • Fjern hukommelseskortet fra kameraet på forhånd.

Trin 1: Hent firmwareopdateringen

 1. Sørg for, at du er logget på med computeradministratorrettigheder.
 2. Efter at have læst ansvarsfraskrivelsen skal du klikke på knappen [Download] nedenfor.
 3. Overførslen af filen [NEX-3V5_Update1112a.exe] (61,9 MB (64.966.928 bytes)) startes.
 4. Gem filen på skrivebordet (anbefales) på din computer.

Trin 2: Opdater firmwaren til dit kamera

 1. Luk alle åbne programmer på din computer.
 2. Dobbeltklik på den overførte fil [NEX-3V5_Update1112a.exe] for at starte firmwareopdateringen.


  Firmwareopdateringsvinduet vises.

 3. Følg anvisningerne i firmwareopdateringsvinduet ved at vælge Menu --> Setup (Opsætning) --> USB Connection (USB-tilslutning) på kameraet, og kontroller, at Mass Storage (Masselager) er valgt.
  Hvis der er valgt en anden tilstand end Mass Storage (Masselager), skal du vælge Mass Storage. 4. Slut kameraet til computeren ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.
  Bemærk: Når kameraet er tilsluttet computeren, slukker kameraets LCD-skærm. Gå videre til næste trin.
 5. Bekræftelsesikonet "Safely Remove Hardware" (Sikker fjernelse af hardware) vises på proceslinjen i nederste højre hjørne på computerskærmen.
  Bemærk: Hvis ikke vises på proceslinjen, skal du fortsætte til næste trin.
 6. Når du har bekræftet ovenstående, skal du klikke på Next (Næste) i firmwareopdateringsvinduet. Figur 1 vises i firmwareopdateringsvinduet, og figur 2 vises på kameraets LCD-skærm.
  Bemærk: Herefter må du aldrig slukke kameraet, før firmwareopdateringen er gennemført.

  Figur 1


  Figur 2


 7. Efter bekræftelse af skærmene på figur 1 og 2 skal du klikke på Next (Næste). Den nuværende version og versionen efter opdateringen vises i nederste venstre side af skærmen. (Figur 3)
 8. Efter bekræftelse af skærmen på figur 3 skal du klikke på Next (Næste).
  Bemærk: Gældende version bør være ver.1 eller ver.2 eller ver.3 eller ver.4.
  Hvis skærmen på figur 4 vises, er det ikke nødvendigt at opdatere. Følg indholdet i meddelelsen, afbryd USB-forbindelsen, og klik på Finish (Afslut). Sluk kameraet, tag batteripakken og/eller AC-adapteren ud, sæt batteriet i igen, eller slut AC-adapteren til igen, og tænd kameraet.

  Figur 3: Opgradering påkrævet


  Figur 4: Opgradering ikke påkrævet


 9. Klik på ikonet "Safely Remove Hardware" (Sikker fjernelse af software) på proceslinjen i nederste højre hjørne af computerskærmen for at afbryde USB-tilslutningen som vist på figur 5.
  Bemærk: Sørg for, at USB-kablet fortsat er tilsluttet efter afbrydelse af USB-tilslutningsprocessen på computeren med ovenstående handling.
  Bemærk: Hvis ikke vises på proceslinjen, skal du fortsætte til næste trin.
  Figur 5


 10. Tryk midt på kontrolhjulet for at tilbagestille kameraet.


  Bemærk: Skærmen slukker, når du trykker midt på kontrolhjulet. Gå videre til næste trin.

 11. Klik på Next (Næste) i firmwareopdateringsvinduet.
 12. Efter nulstilling verificeres gentilslutningen af kameraet, og skærmen på figur 6 vises.
 13. Klik på Run (Kør) for at starte opdateringen. Fremskridtsbjælken vises under overførslen (ca. 5 minutter).
  Bemærk: Man må aldrig slukke kameraet eller fjerne USB-kablet under opdateringen.

  Figur 6


 14. Når overførslen er gennemført, vises skærmen på figur 7. Klik på Finish (Afslut) og fjern USB-kablet.

  Figur 7


 15. Sluk kameraet, tag batteripakken og/eller AC-adapteren ud, sæt batteriet i igen, eller slut AC-adapteren til igen, og tænd kameraet.

Trin 3: Kontroller, at firmwareversionen på dit kamera er ver.05.

 1. Vælg Menu --> Setup (Opsætning) --> Version på kameraet.
 2. Firmwareversionen bliver vist som nedenfor.

Trin 4: Hent betjeningsvejledningerne, der beskriver de nye tilgængelige funktioner, samt hvordan de skal bruges.

Alle nye funktioner, der vises i nedenstående betjeningsvejledninger, er inkluderet i denne opdatering af firmwaren (ver.05.).

Filoplysninger

Filnavn

 • NEX-3V5_Update1112a.exe

Filstørrelse

 • -