Om denne download

Om denne opdatering (17/12/2010)

Tak for din fortsatte interesse for Sonys produkter.

Sony er altid på forkant med kvalitet og kundetilfredshed og tilbyder derfor en firmwareopdatering til version 1.05 for MHS-TS10 / MHS-TS20 / MHS-TS20K bloggie™ touch Mobile HD snap-kameraer. Se afsnittet "Download og installation" på denne side om, hvordan firmwareopdateringen hentes og installeres.

Vigtigt:

Hvis du har problemer med firmwareopdateringen, bedes du kontakte SonyBekræft firmwareversionen for dit bloggie™ touch Mobile HD snap-kamera

Følg nedenstående anvisninger for at kontrollere firmwareversionen på dit bloggie™ touch Mobile HD snap-kamera.

 1. Kontroller, at dit bloggie™ touch Mobile HD snap-kamera er slukket.
 2. Tryk på knappen "Movie" (Film (*1), og tryk derefter samtidig på knappen "ON/OF" (*2) i ca. 3 sekunder.

 3. Kameraet viser firmwareversionen mellem ikonerne "Self-Timer" (Selvtimer) "Playback" (Afspilning) i ca. 4 sekunder.
  Placeringen af firmwareversionen på skærmen varierer i forhold til retningen på kameraet som vist nedenfor.

 • Hvis firmwareversionen er ver. 1.05 eller nyere, er opdatering ikke nødvendig.
 • Hvis firmwareversionen er ver.1.04 eller ældre, bør du opdatere firmwaren.

Relevante modeller:

 • MHS-TS10 / MHS-TS20 / MHS-TS20K med firmwareversion 1.04 eller ældre

Forbedringer

Dette program opdaterer MHS-TS10 / TS20 /TS20K firmware til version 1.05, og tilbyder følgende fordele:

 • Forbedret brugerflade til formateringsfunktionen;
 • Forbedret brugerflade til berøringspanelfunktionen;
 • Forbedret brugerflade til fokuseringsfunktionen;


Installer

Vigtigt:

 • Før opdatering af firmwaren bør du kontrollere, at dit bloggie™ touch Mobile HD snap-kamera er fuldt opladet.

Trin 1: Hent firmwareopdateringen

 1. Sørg for, at du er logget på med computeradministratorrettigheder.
 2. Når du har læst ansvarsfraskrivelsen, skal du klikke på knappen [Accepter] nederst på siden.
 3. Overførslen af filen [FIRMWARE.BIN] (9,89 MB (10.375.168 bytes)) startes.
 4. Gem filen på skrivebordet (anbefales) på din computer.

Trin 2: Slut bloggie™ touch Mobile HD snap-kameraet til computeren ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.

Til Windows:

 1. Slut kameraet til din computer ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.
  "USB Mode / Mass Storage" (USB-tilstand/Masselager) vises på LCD-skærmen. 2. Computeren registrerer to drev på følgende måde:

  Bemærk: Afhængig af computeren kan drevbogstaverne variere.
  • "BLOGGIE(D:)"
  • "Bloggie Software(E:)" eller "BLOGGIE_SW(E:)"

  Bemærk: Hvis "LUN Settings" (LUN-opsætning), (i bloggie™ touch under (Settings) --> [LUN Settings]) (Indstillinger (LUN-indstillinger)) sættes til "Single" (Enkelt), registrerer computeren kun et drev på følgnde måde:
  • "BLOGGIE(D:)"


På Mac OS:

 1. Slut kameraet til din computer ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.
  "USB Mode / Mass Storage" (USB-tilstand/Masselager) vises på LCD-skærmen. 2. Computeren registrerer to drev på følgende måde:
  • "BLOGGIE"
  • "BLOGGIE_SW"

  Bemærk: Hvis "LUN Settings" (LUN-opsætning), (i bloggie™ touch under (Settings) --> [LUN Settings]) (Indstillinger (LUN-indstillinger)) sættes til "Single" (Enkelt), registrerer computeren kun et drev på følgende måde:
  • "BLOGGIE"

Trin 3: Kopier firmwaren over i bloggie™ touch Mobile HD snap-kameraets interne hukommelse

Til Windows:

  • Hvis din computer registrerede 2 drev under trin 2:
   1. Dobbeltklik på det drev, der har det laveste drev-bogstav.
    ("BLOGGIE(D:)" i eksemplet under trin 2)
    Bemærk: Afhængig af computeren kan drevbogstaverne variere.
   2. Kopier den downloadede "FIRMWARE.BIN"-fil fra skrivebordet på din computer over på dette drev.
  • Hvis din computer kun registrerede 1 drev under trin 2:
   1. Dobbeltklik på det registrerede drev.
    ("Bloggie(D:)" i eksemplet under trin 2)
   2. Kopier den downloadede "FIRMWARE.BIN"-fil fra skrivebordet på din computer over på dette drev.
 1. Kobl kameraet fra computeren som beskrevet nedenfor:
  1. Dobbeltklik på proceslinjen.  2. Klik på (USB Mass Storage Device (USB-lagermedie)) --> [Stop].
  3. Bekræft enheden i bekræftelsesvinduet, og klik derefter på [OK].
  4. Klik på [OK].
  5. Enheden afbrydes.

   Bemærk: Trin 4 er ikke nødvendigt for Windows XP.
 2. Kobl USB-kablet fra kameraet.


På Mac OS:

  • Hvis din computer registrerede 2 drev under trin 2:
   1. Dobbeltklik på det drev, der hedder "BLOGGIE".
   2. Kopier den downloadede "FIRMWARE.BIN"-fil fra skrivebordet på din computer over på dette drev.
  • Hvis din computer kun registrerede 1 drev under trin 2:
   1. Dobbeltklik på det registrerede drev.
   2. Kopier den downloadede "FIRMWARE.BIN"-fil fra skrivebordet på din computer over på dette drev.
 1. Kobl kameraet fra computeren som beskrevet nedenfor:
  • Træk og slip drevikonet i ikonet "Trash" (Skraldespand), inden du afbryder.
 2. Kobl USB-kablet fra kameraet.


Trin 4: Start firmwareopdateringen

 1. Bekræft, at batteriikonet i øverste højre hjørne på LCD-skærmen er fuldt.
 2. Sluk for kameraet ved at trykke på knappen "ON/OFF".
 3. Tryk på knappen "ON/OFF" igen for at tænde kameraet.
 4. Firmwareopdateringen starter automatisk.
 5. En animeret meddelelse vises på LCD-skærmen som vist nedenfor. 6. Efter 10 sekunder genstarter kameraet automatisk.

  Bemærk: Sluk ikke for kameraet under opdatering af firmwaren, da dette kan beskadige kameraet.

Trin 5: Kontroller, at dit bloggie™ touch Mobile HD snap-kamera fungerer korrekt, og kontroller, at firmwareversionen er 1.05

 1. Tænd for kameraet og kontroller, at systemet starter korrekt.
 2. Kontroller, at firmwareversionen er 1.05 ved at følge proceduren beskrevet øverst på siden under afsnittet "Om denne opdatering".


Bemærk:

Hvis dit kamera ikke kan starte efter firmwareopdateringen, bedes du kontakte Sony

Filoplysninger

Filnavn

 • FIRMWARE.BIN

Filstørrelse

 • -