Om denne download

Om denne opdatering (30/06/2011)

Tak for din fortsatte interesse for Sonys produkter.

Sony er altid optaget af kvalitet og kundetilfredshed og tilbyder derfor en firmwareopdatering til version 1.17 til MHS-FS1 / FS1K / FS2 / FS2K og version 1.09 til MHS-FS3 / FS3K bloggie™ Mobile HD snap-kameraer. Se afsnittet "Download og installation" på denne side om, hvordan firmwareopdateringen hentes og installeres.

Vigtigt:

Hvis du har problemer med firmwareopdateringen, bedes du kontakte SonyBekræft firmwareversionen for dit bloggie™ Mobile HD snap-kamera

Følg nedenstående anvisninger for at kontrollere firmwareversionen på dit bloggie™ Mobile HD snap-kamera.

 1. Forvis dig om, at der er slukket for din bloggie™ Mobile HD-snapkamera.
 2. Tryk på knappen "ON/OF" (*1), og tryk derefter på knappen "Movie" (*2), og hold knappen inde, når "bloggie"-logoet vises på skærmen.

 3. Kameraet viser firmware-versionen ved siden af "Zoom-bjælken" i ca. 4 sekunder.
  Placeringen af firmware-versionen på skærmen varierer, afhængigt af kameraets orientering som vist nedenfor.

 • Til MHS-FS1 / FS1K / FS2 / FS2K:
  • Hvis firmwareversionen er ver. 1.17 eller nyere, er opdatering ikke nødvendig.
  • Hvis firmwareversionen er ver.1.16 eller ældre, bør du opdatere firmwaren.
 • Til MHS-FS3 / FS3K:
  • Hvis firmwareversionen er ver. 1.09 eller nyere, er opdatering ikke nødvendig.
  • Hvis firmwareversionen er ver.1.07 eller ældre, bør du opdatere firmwaren.

Relevante modeller:

 • MHS-FS1 / FS1K / FS2 / FS2K med firmwareversion 1.16 eller ældre
 • MHS-FS3 / FS3K med firmwareversion 1.07 eller ældre

Forbedringer

Dette program opdaterer firmware MHS-FS1 / FS1K / FS2 / FS2K til version 1.17 og firmware MHS- FS3 / FS3K til version 1.09, og tilbyder følgende fordele:

Ved opgradering af firmware MHS-FS1 / FS1K / FS2 / FS2K fra FW 1.15 til FW 1.16 eller firmware MHS- FS3 / FS3K fra FW 1.06 til FW 1.07 :

 • Forbedret fil-kompatibilitet
 • Forbedret HDMI-tilslutning

Ved opgradering af firmware MHS-FS1 / FS1K / FS2 / FS2K fra FW 1.16 til FW 1.17 eller firmware MHS- FS3 / FS3K fra FW 1.07 til FW 1.09:

 • Forbedret brugerflade


Installer

Vigtigt:

 • Før opdatering af firmwaren bør du kontrollere, at dit bloggie™ Mobile HD snap-kamera er fuldt opladet.

Trin 1: Hent firmwareopdateringen

 1. Forvis dig om, at du er logget på som bruger med admininstrative rettigheder.
 2. Du skal acceptere betingelserne i licensaftalen for slutbrugere nederst på siden. Når du har læst aftalen, skal du klikke på "Jeg har læst Vilkår for brug og accepterer betingelserne." Afkrydsningsfeltet i download-området svarer til din kameramodel.
 3. Klik på download-pilen.
 4. Download af filen [MHS-FS1.bin] eller [MHS-FS2.bin] eller [MHS-FS3.bin] (afhængig af din kameramodel) starter.
 5. Gem filen på din computers desktop (anbefales).

Trin 2: Slut bloggie™ Mobile HD snap-kameraet til computeren ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.

Til Windows:

 1. Slut kameraet til din computer ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.
  "USB Mode / Mass Storage" (USB-tilstand/Masselager) vises på LCD-skærmen. 2. Computeren registrerer to drev på følgende måde:

  Bemærk: Afhængig af computeren kan drevbogstaverne variere.
  • "BLOGGIE(D:)"
  • "Bloggie Software(E:)" eller "BLOGGIE_SW(E:)"

  Bemærk: Hvis "LUN Settings" (LUN-opsætning), (i bloggie™ under (Settings) --> [LUN Settings]) (Indstillinger (LUN-indstillinger)) sættes til "Single" (Enkelt), registrerer computeren kun et drev på følgnde måde:
  • "BLOGGIE(D:)"


På Mac OS:

 1. Slut kameraet til din computer ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.
  "USB Mode / Mass Storage" (USB-tilstand/Masselager) vises på LCD-skærmen. 2. Computeren registrerer to drev på følgende måde:
  • "BLOGGIE"
  • "BLOGGIE_SW"

  Bemærk: Hvis "LUN Settings" (LUN-opsætning), (i bloggie™ under (Settings) --> [LUN Settings]) (Indstillinger (LUN-indstillinger)) sættes til "Single" (Enkelt), registrerer computeren kun et drev på følgende måde:
  • "BLOGGIE"

Trin 3: Kopier firmwaren over i bloggie™ Mobile HD snap-kameraets interne hukommelse

Til Windows:

  • Hvis din computer identificerede 2 drivere ved trin 2:
   1. Dobbeltklik på driveren, der har det mindste driverbogstav. .
    ("BLOGGIE(D:)" i eksemplet ved trin 2)
    NB: Driverbogstaverne kan være forskellige, afhængigt af brugerfladen på din computer.
   2. Kopier den overførte fil "MHS-FS1.bin" eller "MHS-FS2.bin" eller "MHS-FS3.bin" (afhængig af din kameramodel) fra skrivebordet på din computer over på dette drev.
  • Hvis din computer kun identificerede 1 driver ved trin 2:
   1. Dobbeltklik på driveren, der er identificeret.
    ("Bloggie(D:)" i eksemplet ved trin 2)
   2. Kopier den overførte fil "MHS-FS1.bin" eller "MHS-FS2.bin" eller "MHS-FS3.bin" (afhængig af din kameramodel) fra skrivebordet på din computer over på dette drev.
 1. Kobl kameraet fra computeren som beskrevet nedenfor:
  1. Dobbeltklik på proceslinjen.  2. Klik på (USB Mass Storage Device (USB-lagermedie)) --> [Stop].
  3. Bekræft enheden i bekræftelsesvinduet, og klik derefter på [OK].
  4. Klik på [OK].
  5. Enheden afbrydes.

   Bemærk: Trin 4 er ikke nødvendigt for Windows XP.
 2. Kobl USB-kablet fra kameraet.


På Mac OS:

  • Hvis din computer identificerede 2 drivere ved trin 2:
   1. Dobbeltklik på driveren "BLOGGIE".
   2. Kopier den overførte fil "MHS-FS1.bin" eller "MHS-FS2.bin" eller "MHS-FS3.bin" (afhængig af din kameramodel) fra skrivebordet på din computer over på dette drev.
  • Hvis din computer kun identificerede 1 driver ved trin 2:
   1. Dobbeltklik på driveren, der er identificeret.
   2. Kopier den overførte fil "MHS-FS1.bin" eller "MHS-FS2.bin" eller "MHS-FS3.bin" (afhængig af din kameramodel) fra skrivebordet på din computer over på dette drev.
 1. Kobl kameraet fra computeren som beskrevet nedenfor:
  • Træk og slip drevikonet i ikonet "Trash" (Skraldespand), inden du afbryder.
 2. Kobl USB-kablet fra kameraet.


Trin 4: Start firmwareopdateringen

 1. Bekræft, at batteriikonet i øverste højre hjørne på LCD-skærmen er fuldt.
 2. Sluk for kameraet ved at trykke på knappen "ON/OFF".
 3. Tryk på knappen "ON/OFF" igen for at tænde kameraet.
 4. Firmwareopdateringen starter automatisk.
 5. En animeret meddelelse vises på LCD-skærmen som vist nedenfor. 6. Når der er gået 30 sekunder, slukker kameraet automatisk.

  Bemærk: Sluk ikke for kameraet under opdatering af firmwaren, da dette kan beskadige kameraet.

Trin 5: Kontroller, at dit bloggie™ Mobile HD snap-kamera fungerer korrekt, og kontroller firmwareversionen

 1. Tænd for kameraet og kontroller, at systemet starter korrekt.
 2. Kontroller, at firmwareversionen er 1.17 (til MHS-FS1 / FS1K / FS2 / FS2K) eller 1.09 (MHS-FS3 / FS3K) ved hjælp af følgende fremgangsmåde beskrevet øverst på siden under afsnittet "Om denne opdatering".


Bemærk:

Hvis dit kamera ikke kan starte efter firmwareopdateringen, bedes du kontakte Sony

Filoplysninger

Filnavn

 • MHS-FS2.bin