Om denne download

 • Frigivelsesdato: 23-06-2016
 • Navn: Firmwareopdatering til ver. 2000
 • Berørte modeller: MEX-N4100BT/MEX-N4100BE/MEX-N5100BT/MEX-N5100BE
 • Fordele og forbedringer:
   • Afhjælper sjældne tilfælde, hvor lydenheden nulstiller spontant, når tændingen drejes fra ACC OFF (tilbehør fra) til ACC ON (tilbehør til)
   • Afhjælper et problem, hvor lydenheden ikke vil starte, når bilmotoren tændes
   • Bemærk: Hvis enheden ikke starter, når motoren startes, og problemet ikke kan afhjælpes ved at trykke på nulstillingsknappen på hovedenheden, skal du udføre følgende trin.

    1. Sluk bilens motor
    2. Frakobl hovedenheden fra bilbatteriets strømforsyning, og vent nogle minutter, og tilslut derefter hovedenheden til batteriets strømforsyning igen.
    3. Tænd for bilens motor, og kontroller, at hovedenheden starter.
    4. Opdater firmwaren til produktet

 • Berørte firmwareversioner:
  • Hvis firmwareversionen i din enhed er under "1900", bør du udføre opdateringen
  • Hvis firmwareversionen i din enhed er "2000" eller højere, behøver du ikke udføre opdateringen

Sådan bekræfter du hovedenhedens firmwareversion

 1. Sæt hovedenheden på "ON"
 2. Tryk på og hold knappen "SOURCE" ("SRC") inde i 1 sekund på hovedenheden for at slukke for lydkilden og få vist uret
 3. Tryk på knappen "MENU"
 4. Drej kontrolhjulet for at få vist "SET GENERAL", og tryk på kontrolhjulet
 5. Drej kontrolhjulet for at få vist "SET FIRMWARE", og tryk på kontrolhjulet
 6. Drej kontrolhjulet for at få vist "FW VERSION", og tryk på kontrolhjulet. Den nuværende firmwareversion vises derefter. Hvis den viste version er "2000" eller højere, behøver du ikke udføre opdateringen

Installer

1. Klargøring: Sådan forbereder du en USB-lagerenhed for firmwareopdateringen

 1. Tilslut USB-enheden til din PC, og sørg for at formatere den med FAT16- eller FAT32-filsystemet
 2. Kontrollér, at din PC har forbindelse til internettet
 3. Download opdateringsfilen til din PC
  • Filnavn: 15BTWR_v2000.dat
  • Filstørrelse: 3,10 MB (3.260.480 byte)
 4. Kopier opdateringsfilen under rodbiblioteket for den USB-enhed, der er tilsluttet til din PC
 5. Frakobl USB-enheden fra din PC

2. Opdatering: Sådan opdaterer du firmwaren for hovedenheden ved brug af USB-lagerenheden

Bemærk:

 • Sørg for at følge alle trinene, der er angivet herunder
 • Opdateringsproceduren i din bil tager ca. 1 minut at fuldføre
 • Parker din bil på et sikkert sted, og start motoren for at undgå et spændingsfald på ledningen til enheden

 1. Tilslut USB-hukommelsen til hovedenheden, og bekræft at der vises "USB NO MUSIC" på hovedenheden
 2. Tryk på og hold knappen "SOURCE" ("SRC") inde i 1 sekund på hovedenheden for at slukke for lydkilden og få vist uret
 3. Tryk på knappen "MENU"
 4. Drej kontrolhjulet for at få vist "SET GENERAL", og tryk på kontrolhjulet
 5. Drej kontrolhjulet for at få vist "SET AUTO OFF", og tryk på kontrolhjulet
 6. Drej kontrolhjulet for at få vist "SET A.OFF xx", og angiv denne indstilling til "NO". Bekræft, at enheden viser "SET A.OFF NO" (se de viste billeder nedenfor). Tryk derefter på kontrolhjulet 7. Drej kontrolhjulet for at få vist "SET FIRMWARE", og tryk på kontrolhjulet
 8. Drej kontrolhjulet for at få vist "FW UPDATE", og tryk på kontrolhjulet.
 9. Drej kontrolhjulet for at få vist "FW UPDATE-YES", og tryk på kontrolhjulet. Derefter starter opdateringen og viser først "CHECKING". Processen skulle vare ca. 1 minut, og hvis opdateringen lykkes, genstarter enheden automatisk fra kildens OFF-tilstand (uret vises)
 10. Bekræft, at firmwareversionen opdateres ved at følge ovenstående procedure "Sådan bekræfter du hovedenhedens firmwareversion". Hvis det viste versionsnummer er "2000", udføres opdateringen af firmwaren
 11. Hvis indstillingen AUTO OFF blev brugt før opdatering af firmwaren, skal du indstille den til AUTO OFF igen

VIGTIGT: Vi anbefaler, at du sletter enhedens Bluetooth-tilknytningsoplysninger, der er gemt på din mobiltelefon, og at du udfører tilknytning igen, for at undgå potentielle problemer med Bluetooth-forbindelsen. Hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du sletter Bluetooth-tilknytningsoplysningerne, henvises du til mobiltelefonens instruktionsvejledning.