Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:
 • HDR-AS100V

Om denne download

Systemkrav

Operativsystemer

Den nyeste version af firmware-opdateringen kan bruges med følgende Microsoft Windows-versioner:
 • Windows(r) Vista* SP2
 • Windows(r) 7 SP1
 • Windows(r) 8
 • Windows(r) 8.1

  Bemærk:
  * Starter-udgave understøttes ikke.

Computerhardware

Den nyeste version af firmware-opdateringen kan bruges med følgende hardware:
 • Plads på harddiskdrevet: 200MB eller mere
 • RAM: 512 MB eller mere
  Bemærk: Luk al anden applikationssoftware før opdatering af firmwaren.
 • Strømkilde til kameraet
  • Fuldt opladet genopladelig batteripakke NP-BX1
   Bemærk: Opdateringen kan kun udføres, når det resterende batteriniveau er (tre mærker) eller mere. Vi anbefaler, at du bruger et fuldt opladet batteri.
 • USB-kabel følger med kameraet

  Bemærk: Opdateringsfunktionaliteten garanteres ikke med andre USB-kabler.

Download

Vigtigt:

 • Ved opdateringen af firmwaren skal du bruge en fuldt opladet genopladelig batteripakke NP-BX1.
 • Fjern ikke batteriet under opdateringen; i modsat fald kan kameraet blive uanvendeligt som følge af den pludselige strømafbrydelse.
 • Fjern hukommelseskortet fra kameraet på forhånd.

Sådan henter du firmware-opdateringen:

 1. Sørg for, at du er logget på med computeradministratorrettigheder.
 2. Læs ansvarsfraskrivelsen nederst på siden, og accepter vilkår og betingelser ved at markere afkrydsningsfeltet. Klik derefter på knappen Download.
 3. Overførsel af filen [Update_HDRAS100VV200.exe] starter.
 4. Gem filen på skrivebordet (anbefales) på din computer.

  Brugere af Windows 8:

  Opdateringsfilen bliver gemt i mappen [Downloads] under de oprindelige indstillinger for Internet Explorer. Klik på flisen [Desktop] på Start-skærmen og find download-filen i mappen [Downloads] ved hjælp af Explorer.

Installer

Når filen er installeret, er du klar til at installere firmwareopdatering ver. 2.00 for HDR-AS100V.

Trin 1: Start Firmware Updater

 1. Luk alle åbne programmer på din computer.
 2. Dobbeltklik på den overførte fil [Update_HDRAS100VV200.exe] for at starte firmwareopdateringen.


  Firmwareopdateringsvinduet vises.

 3. Fjern hukommelseskortet fra kameraet på forhånd. Slut kameraet til computeren ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.
  Bemærk: USB Mode (USB-tilstand) vises på kameraets LCD-skærm.

  Hvis computeren ikke kan finde kameraet, vises meddelelsen "Could not find the camera for this update." (Kunne ikke finde kameraet til denne opdatering.) på computerskærmen. Prøv følgende trin, hvis dette sker.
  - Afbryd USB-kablet, og tilslut det derefter igen.
  - Hvis computeren har flere USB-terminaler, skal du forsøge med andre terminaler. Din computer har muligvis nogle USB-terminaler på bagsiden.


  En gang i mellem sker der det, når kameraet er tilsluttet computeren med USB-kabel, at der vises en meddelelse, der opfordrer til at genstarte computeren. Fjern i dette tilfælde batteripakken fra kameraet, genstart computeren, og følg procedurerne fra "2. Start Firmware Updater".
 4. Bekræftelsesikonet "Safely Remove Hardware" (Sikker fjernelse af hardware) vises på proceslinjen i nederste højre hjørne på computerskærmen.
 5. Når du har bekræftet ovenstående, skal du klikke på Next (Næste) i firmwareopdateringsvinduet. Figur 1 vises i firmwareopdateringsvinduet, og figur 2 vises på kameraets LCD-skærm.

  Bemærk: Herefter må du ikke slukke kameraet, før firmwareopdateringen er gennemført.

  Figur 1Figur 2

 6. Efter bekræftelse af skærmene på figur 1 og 2 skal du klikke på [Next] (Næste). Den nuværende version og versionen efter opdateringen vises nederst til venstre på skærmen. (Figur 3)
 7. Efter at det er bekræftet, at Gældende version er Ver.1.00, skal du klikke på [Næste].
  Hvis skærmen på figur 4 vises, er det ikke nødvendigt at opdatere. Følg indholdet i meddelelsen, afbryd USB-forbindelsen, og klik på Finish (Udfør). Sluk kameraet, fjern batteripakken, sæt batteriet i igen, og tænd kameraet.

  Figur 3: Opdatering er påkrævet.

  Figur 4: Opdatering er ikke påkrævet.

 8. Klik på ikonet "Safely Remove Hardware" (Sikker fjernelse af software) på proceslinjen i nederst til højre på computerskærmen for at afbryde USB-tilslutningen som vist på figur 5.
  Bemærk: Sørg for, at USB-kablet fortsat er tilsluttet efter afbrydelse af USB-tilslutningsprocessen på computeren med ovenstående handling.
  Figur 5

 9. Tryk på knappen [ENTER] for at tilbagestille kameraet.

  Bemærk: Skærmen slukkes ved tryk på knappen [ENTER]. Gå videre til næste trin.
 10. Klik på Next (Næste) i firmwareopdateringsvinduet (figur 5).
 11. Efter nulstilling verificeres gentilslutningen af kameraet, og skærmen på figur 6 vises.
 12. Klik på Run (Kør) for at starte opdateringen. Fremskridtsbjælken vises under overførslen (ca. 10 minutter).
  Bemærk: Sluk ikke for kameraet, og afbryd ikke USB-kablet under opdateringen.
  Figur 6

 13. Når overførslen er gennemført, vises skærmen på figur 7. Klik på Finish (Udfør) og fjern USB-kablet.
  Figur 7

 14. Sluk kameraet, fjern batteripakken, sæt batteriet i igen, og tænd kameraet igen.

  Bemærk: For at kunne bruge Live Streaming-funktion er det nødvendigt at downloade den yderligere pc-software "Netværksopsætningsværktøj" og foretage indstillingerne på kameraet. For flere oplysninger, se venligst "Streaming af videoer på USTREAM" http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/download/apps/nst/win/en.html.

Trin 2: Kontroller, at firmwareversionen på dit kamera er ver.2.00.

 1. Tryk på knappen NEXT (NÆSTE) for at få vist [LIVE]. Hvis [LIVE] vises, er firmwareversionen ver.2.00.