Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:
 • FDR-AX1E

Om denne download

 • Navn: Firmwareopdatering ver.4.00 for FDR-AX1E
 • Frigivelsesdato:14/10/2015
 • Fordele og forbedringer
  • Overfør klip til eksterne USB-lagringsmedier
  • Overfør klip til PlayMemories Home
  • Få vist datakoder, når der afspilles klip i AVCHD-format
  • Bemærk:
   - Dette videokamera kan ikke overføre de optagne data på MS/SD-kortet ved at tilslutte videokameraet direkte til en PC eller en Mac med et USB-kabel. Brug i stedet en læser/skriver til eksterne hukommelseskort (valgfrit tilbehør)
   - Vegas Pro 12 Edit (gratis software) kan bruges til at redigere optagne AVCHD-klip

   Se i betjeningsvejledningen for at få mere at vide om de nye funktioner.

 • Find ud af, om dit kamera skal opdateres

  Kontroller versionen i systemsoftwaren ved at følge proceduren nedenfor. Hvis versionen i systemsoftwaren allerede er [Ver.4.00], behøver du ikke at opdatere.

  1. Tryk på POWER ON på dit kamera.


   Gør billede større
  2. Gå ind i menuen ved at trykke på knappen "MENU".


   Gør billede større
  3. Gå ind i "Version" i "Systemmenuen".


   Gør billede større
  4. Systemets softwareversion vises.
   Hvis versionen er V4.00, behøver du ikke at opdatere.


   Gør billede større
  5. Tryk på knappen "MENU" for at gå ud af menuen, når du har tjekket systemets softwareversion.

Systemkrav

Computerhardware

Den nyeste version af firmwareopdateringen kan bruges med følgende hardware:
 • Plads på harddiskdrevet: 200MB eller mere
 • RAM: 512 MB eller mere
  Bemærk: Luk al anden applikationssoftware før opdatering af firmwaren.
 • Strømkilde til kameraet
  • AC-adapter (AC-NB12A) leveres med kameraet.
 • Slot/grænseflade til SD- eller SDHC-hukommelseskort
 • SDHC (hastighedsklasse: 4 til 10, kapacitet 2 til 32Gb, UHS kan ikke bruges) eller SD (FAT16, kapacitet op til 2Gb) -kort formateret af kameraet.

Download

Vigtigt:

 • Når firmwaren opdateres, skal den medfølgende AC-adapter AC-NB12A bruges
 • Fjern ikke AC-adapteren under opdateringen; i modsat fald kan kameraet blive uanvendeligt som følge af den pludselige strømafbrydelse.

1. Hent firmwareopdateringen:

 1. Læs ansvarsfraskrivelsen nederst på siden, og accepter vilkår og betingelser ved at markere afkrydsningsfeltet. Klik derefter på knappen Download.
 2. Filen [FDRAX1V400_firmware.zip] hentes.
 3. Gem filen på skrivebordet (anbefales) på din computer.

  Brugere af Windows 8:

  Opdateringsfilen bliver gemt i mappen [Downloads] under de oprindelige indstillinger for Internet Explorer. Klik på flisen [Desktop] på Start-skærmen og find download-filen i mappen [Downloads] ved hjælp af Explorer.

2. Udpak den overførte fil

Når du har hentet filen, kan du pakke firmwareopdateringsfilen Ver.4.00 til FDR-AX1E ud.

 1. Luk alle åbne programmer på din computer.
 2. Pak den hentede fil ud, og pak filen ".bin" ud.

 3. Bemærk:
  • Afhængigt af computerens operativsystem, er det muligt, at den hentede fil allerede er pakket ud.
  • Afhængigt af indstillingerne på din computer, er det muligt at filtypenavnet ".bin" ikke ses.
  • Denne ".bin"-fil er kameraets systemsoftware. Det er ikke nødvendigt at dobbeltklikke på den eller åbne den.

Når filen er pakket ud, er du parat til at overføre filen til hukommelseskortet SD/SDHC.

3. Formatering af SD/SDHC-hukommelseskortet:

 • Sæt SD/SDHC-hukommelseskortet i kameraets "UTILITY SD"-slot, og tryk på POWER ON.


  Gør billede større
 • Gå ind i "MENU" med knappen MENU, og vælg "SD Card" i menuen "FORMAT MEDIA". Tryk på "Execute (Udfør)", og formater hukommelseskortet.


  Gør billede større
 • Når formateringen er afsluttet, skal du trykke på "MENU" for at lukke menuen.

4. Overførsel af den opdaterede fil til SD/SDHC-hukommelseskortet:

 • Fjern SD/SDHC-hukommelseskortet fra kameraet, når det er blevet formateret, og sæt det i computerens slot/grænseflade.
 • Overfør den opdaterede systemsoftwarefil ".bin" til SD/SDHC-hukommelseskortets rodmappe.

Installer

1. Eksekvering af firmwareopdateringen

Bemærk:
 • Det er muligt at opdateringen ikke starter, hvis SD/SDHC-hukommelseskortet ikke er formateret korrekt
 • Brug AC-adapteren (AC-NB12A) under opdateringen af systemsoftwaren. Hvis der slukkes for strømme til kameraet under opdateringen af systemsoftwaren, er det muligt, at kameraet ikke fungerer som det skal. Pas på, at kablet til AC-adapteren ikke går af.
 • Hvis mediekortet skubbes ud, mens systemsoftwaren opdateres, er det muligt, at kameraet ikke fungerer som det skal. Pas på, at mediekortet ikke skubbes ud, mens systemsoftwaren opdateres.
 1. Luk alle åbne programmer på din computer.
 2. Sæt SD/SDHC-hukommelseskortet i kameraets "UTILITY SD"-slot, og tryk på POWER ON.
 3. Tryk på knappen MENU, og gå til "System" og "Version Up".


  Gør billede større
 4. Vælg "Execute (Kør)". Meddelelsen "Please use the AC adapter Upgrade Version (Vil du bruge AC-adapterens opgraderingsversion)?" vises på skærmen.
 5. Vælg "Execute (Kør)". Meddelelsen "Version Upgrade Vx.xx - V4.00" vises på skærmen.


  Gør billede større

  Hvis dataene til systemsoftwaren ikke kan findes, vises meddelelsen "Version Upgrade No File" på skærmen. De mulige årsager vises nedenfor.
  • Opdateringsfilen til systemsoftwaren blev ikke gemt på SD/SDHC-hukommelseskortets rodmappe.
  • Der blev gemt en systemsoftwareopdateringsfil til en anden kameramodel.
  • Kunne ikke afkode opdateringsdataene i systemsoftwaren korrekt.

  Gå tilbage til proceduren "Formatering af SD/SDHC-hukommelseskortet", og prøv igen.

 6. Vælg "Execute (Kør)". Opdateringen begynder.

  Opdateringen eksekveres i to faser: Fase 1 (3 min.) og fase 2 (9 min.).

  Når opdateringen begynder, begynder lampen REC at blinke, og skærmen viser "Version Upgrade Elapsed Time XX:YY:ZZ udføres... XX%". (XX:YY:ZZ: tidsforløb, XX%: afsluttet procentdel)


  Gør billede større

  Pas på:Mellem opdateringen fase 1 og fase 2 genstarter kameraet, og meddelelsen på skærmen forsvinder.
  Selvom meddelelsen forsvinder fra skærmen, kører opdateringen stadig. Du må ikke slukke for strømmen.

 7. Når opdateringen er afsluttet, stopper lampen REC med at blinke, og skærmen viser meddelelsen "Opgradering af version OK, sluk for strømmen".

 8. Bemærk:
  • Hvis der forekommer fejl, mens der opdateres, viser skærmen meddelelsen "Opgradering af version NG: Kan ikke læse. Sluk for strømmen". Genstart kameraet, og gentag hele proceduren forfra.
  • Hvis det ikke lykkes at opdatere, viser skærmen meddelelsen "Fejl ved opgradering af version!!". Gentag hele proceduren fra begyndelsen. Hvis fejlen stadig viser sig, skal kameraet muligvis repareres. Kontakt dit lokale Sony-servicecenter.

 9. Sluk kameraet, fjern AC-adapteren, og tænd kameraet igen.

2. Bekræft, at firmwareversionen på dit kamera er ver.4.00

 1. Tryk på POWER ON på dit kamera.
 2. Gå ind i menuen ved at trykke på knappen "MENU".
 3. Gå ind i "Version" i "Systemmenuen".
 4. Systemets softwareversion vises.
  Hvis V4.00 vises, lykkedes det at opdatere firmwaren.


  Gør billede større

  Systemsoftwareversionen er ikke opdateret, kontroller proceduren, og gentag opdateringsproceduren af versionen igen.