Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:
 • DSC-RX10M2

Om denne download

 • Navn:Systemsoftwareopdatering Ver.1.30 til DSC-RX10M2 (Windows)
 • Frigivelsesdato:26/04/2016
 • Fordele og forbedringer
  • Kameraet kan nu optage XAVC S-format med kompatible SDHC- og SDXC-kort

   *Når du optager film i XAVC S-format, kræver det SD Speed Class10, UHS Speed Class U1 or eller hurtigere. (Når du optager i 100 Mbps eller mere kræves der UHS Speed Class U3).
   *Når der bruges et SDHC-hukommelseskort til at optage XAVC S-film over længere tid, vil de optagne film blive inddelt i filer på 4 GB. De delte filer, der kan blive integreret i en én fil ved hjælp af PlayMemories Home.

Systemkrav

Operativsystem

Den nyeste version af firmwareopdateringen kan bruges med følgende Microsoft Windows-versioner:
 • Windows® Vista* SP2
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® 8
 • Windows® 8.1
 • Windows® 10
  Bemærk:
  * Starter-udgave understøttes ikke.

Computerhardware

Den nyeste version af firmwareopdateringen kan bruges med følgende hardware:
 • Plads på harddiskdrevet: 200MB eller mere
 • RAM: 512MB eller mere
  Bemærk: Luk al anden applikationssoftware før opdatering af firmwaren.
 • Strømkilde til kameraet
  • Fuldt opladet genopladelig batteripakke NP-FW50
   eller
   AC-adapter AC-PW20 (sælges separat)
   Bemærk: Opdateringen kan kun udføres, når det resterende batteriniveau er (tre mærker) eller mere. Vi anbefaler, at du bruger et fuldt opladet batteri eller AC-adapter AC-PW20 (sælges separat).
 • USB-kabel følger med kameraet
  Bemærk: Opdateringsfunktionaliteten garanteres ikke med andre USB-kabler.

Download

Vigtigt:

 • Ved opdateringen af firmwaren skal du bruge en fuldt opladet genopladelig batteripakke NP-FW50
 • Fjern ikke batteriet under opdateringen; i modsat fald kan kameraet blive uanvendeligt som følge af den pludselige strømafbrydelse
 • Fjern hukommelseskortet fra kameraet på forhånd
 • Firmwareopdateringen tager ca. 15 minutter, så du skal sørge for, at computeren ikke går i dvaletilstand. Hvis computeren går i dvaletilstand, og opdateringen bliver afbrudt, skal du starte forfra med opdateringen

Sådan henter du firmware-opdateringen:

 1. Sørg for, at du er logget på med computeradministratorrettigheder.
 2. Læs ansvarsfraskrivelsen nederst på siden, og accepter vilkår og betingelser ved at markere afkrydsningsfeltet. Klik derefter på knappen Download.
 3. Overførsel af filen [Update_DSCRX10M2V130.exe] starter.
 4. Gem filen på skrivebordet (anbefales) på din computer.

  Brugere af Windows 8:

  Opdateringsfilen bliver gemt i mappen [Downloads] under de oprindelige indstillinger for Internet Explorer. Klik på flisen [Desktop] på Start-skærmen og find download-filen i mappen [Downloads] ved hjælp af Explorer.

Installer

Når filen er installeret, er du klar til at installere firmwareopdatering ver. 1.30 for DSC-RX10M2.

Trin 1: Start Firmware Updater

 1. Luk alle åbne programmer på din computer.
 2. Dobbeltklik på den overførte fil [Update_DSCRX10M2V130.exe] for at starte firmwareopdateringen.


  Firmwareopdateringsvinduet vises.

 3. Tænd for kameraet, og følg Firmware Updater-vejledningen. Vælg på kameraet: [Menu] -> [Setup] (Opsætning), underside 3 -> [USB Connection] (USB-tilslutning), og kontroller, om [Mass Storage] (Lagerenhed) er valgt. Hvis der er valgt en anden tilstand end [Mass Storage] (Lagerenhed), skal du vælge [Mass Storage].

 4. Fjern hukommelseskortet fra kameraet på forhånd. Slut kameraet til computeren ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.

  Hvis computeren ikke kan finde kameraet, vises meddelelsen "Could not find the camera for this update." (Kunne ikke finde kameraet til denne opdatering.) på computerskærmen. Prøv følgende trin, hvis dette sker.
  - Afbryd USB-kablet, og tilslut det derefter igen.
  - Hvis computeren har flere USB-terminaler, skal du forsøge med andre terminaler. Din computer har muligvis nogle USB-terminaler på bagsiden.


  En gang i mellem sker der det, når kameraet er tilsluttet computeren med USB-kabel, at der vises en meddelelse, der opfordrer til at genstarte computeren. Fjern i dette tilfælde batteripakken fra kameraet, genstart computeren, og følg procedurerne fra "2. Start Firmware Updater".
 5. Klik på Next (Næste) i vinduet Firmware Updater (Firmwareopdatering). Den nuværende version og versionen efter opdateringen vises nederst til venstre på skærmen. Hvis den nuværende firmwareversion er ver. 1.30 eller nyere, er opdateringen ikke nødvendig. Afbryd i dette tilfælde USB-forbindelsen, og klik på Finish (Afslut), sluk for kameraet, tag batteripakken og/eller AC-adapteren ud, sæt batteriet i igen, eller tilslut AC-adapteren igen, og tænd for kameraet.
 6. Klik på Next (Næste). Følgende skærm vises.
 7. Opdateringen starter efter automatisk nulstilling. Statuslinjen vises under opdateringen (dette vil tage ca. 15 minutter).
 8. Når opdateringen er gennemført, genstarter kameraet automatisk. Kontrollér, at kameraet er tændt, og vent indtil LCD-skærmen vises igen. Klik på Finish (Afslut), når LCD-skærmen vises, og tag USB-kablet ud.

  Bemærk: Efter genstart kan meddelelsen Recovering data Please wait... (Gendanner data. Vent et øjeblik) i sjældne tilfælde blive vist. Dette er normalt. Vent, indtil meddelelsen forsvinder.

Trin 2: Kontroller, at firmwareversionen på dit kamera er ver.1.30.

 1. Vælg Menu --> undersiden Setup 6 (Opsætning)] --> Version på kameraet.
 2. Firmwareversionen bliver vist som illustreret nedenfor.