Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:
 • DSC-RX10M2

Om denne download

 • Navn:Systemsoftwareopdatering Ver.1.30 til DSC-RX10M2 (Mac)
 • Frigivelsesdato:26/04/2016
 • Fordele og forbedringer
  • Kameraet kan nu optage XAVC S-format med kompatible SDHC- og SDXC-kort

   *Når du optager film i XAVC S-format, kræver det SD Speed Class10, UHS Speed Class U1 or eller hurtigere. (Når du optager i 100 Mbps eller mere kræves der UHS Speed Class U3).
   *Når der bruges et SDHC-hukommelseskort til at optage XAVC S-film over længere tid, vil de optagne film blive inddelt i filer på 4 GB. De delte filer, der kan blive integreret i en én fil ved hjælp af PlayMemories Home.

Systemkrav

Operativsystem
Operativsystem

Den nyeste version af firmwareopdateringen kan bruges med følgende Mac-versioner:
 • Mac OS X v.10.9 ~ 10.11

Computerhardware

Den nyeste version af firmwareopdateringen kan bruges med følgende Mac-hardware:
 • CPU: Intel processor*
  * Core Solo- og Core Duo-processorer understøttes ikke længere.
 • Plads på harddiskdrevet: 200MB eller mere
 • RAM: 512MB eller mere
  Bemærk: Luk al anden applikationssoftware før opdatering af firmwaren.
 • Strømkilde til kameraet
  • Fuldt opladet genopladelig batteripakke NP-FW50
   eller
   AC-adapter AC-PW20 (sælges separat)
   Bemærk: Opdateringen kan kun udføres, når det resterende batteriniveau er (tre mærker) eller mere. Vi anbefaler, at du bruger et fuldt opladet batteri eller AC-adapter AC-PW20 (sælges separat).
 • USB-kabel følger med kameraet
  Bemærk: Opdateringsfunktionaliteten garanteres ikke med andre USB-kabler.

Download

 • Ved opdatering af firmwaren skal du bruge et fuldt genopladeligt batteri NP-FW50 eller AC-adapteren AC-PW20 (sælges separat).
 • Fjern ikke batteriet eller AC-adapteren under opdateringen; i modsat fald kan kameraet blive uanvendeligt som følge af den pludselige strømafbrydelse.
 • Fjern hukommelseskortet fra kameraet på forhånd.
 • Firmware-opdateringen varer ca. 15 minutter, du skal derfor sørge for, at din computer ikke går i dvaletilstand. Hvis din computer går i dvaletilstand, afbrydes opdateringen, og du bliver nødt til at starte opdateringen forfra.
 • Vælg ikke About This System Software Updater (Om dette opdateringsprogram til systemsoftware) i menuen SystemSoftwareUpdater. Hvis du gør det, kan opdateringssoftwaren gå ned, især under opdatering.

Download firmwareopdateringen

 1. Sørg for, at du er logget på med computeradministratorrettigheder.
 2. Efter at have læst ansvarsfraskrivelsen skal du klikke på knappen [Download] nedenfor.
 3. Overførslen af filen [Update_DSCRX10M2V130.dmg] starter.
 4. Gem filen på din computer.

Installer

 1. Luk alle åbne programmer på din computer.
 2. Dobbeltklik på filen [Update_DSCRX10M2V130.dmg], som du overførte. - Tilslut ikke kameraet på dette tidspunkt.
 3. Dobbeltklik på ikonet [Update_DSCRX10M2V130], der vises på skrivebordet.
 4. Dobbeltklik på ikonet [FirmwareUpdater].
 5. For at indlæse en kerneudvidelse bliver du i meddelelsen bedt om at tillade applikationen at foretage ændringer. Indtast adgangskoden til den administrative konto. 6. Firmwareopdateringen starter.


  Klik for at forstørre


 7. Tænd kameraet.
 8. Følg anvisningerne i firmwareopdateringsvinduet ved at vælge Menu --> Setup subpage 4 (Opsætning) --> USB Connection (USB-tilslutning) på kameraet, og kontroller, at Mass Storage (Masselager) er valgt.
  Hvis der er valgt en anden tilstand end Mass Storage (Masselager), skal du vælge Mass Storage. 9. Slut kameraet til computeren med vedlagte USB-kabel, kameraets LCD-skærm slukkes. Gå videre til næste trin.
  Bemærk: Hvis LCD-skærmen på kameraet ikke slukker, skal du prøve en af følgende metoder:
  • Afbryd USB-kablet fra videokameraet, og slut så USB-kablet til igen.
  • Hvis der er en anden ledig USB-terminal på computeren, skal USB-kablet sluttes til denne terminal.
 10. Klik på Næste i firmwareopdateringsvinduet. Følgende vindue vises på computerskærmen:


  Klik for at forstørre


  Samtidigt vises meddelelsen "Følg computerinstruktioner" på kameraets LCD-skærm. -Herefter må du ikke slukke kameraet, før firmwareopdateringen er gennemført.
 11. Klik på Next (Næste). Følgende skærm vises.


  Klik for at forstørre
 12. Opdateringen starter efter automatisk nulstilling. Statuslinjen vises under opdateringen (dette vil tage ca. 15 minutter).

  Klik for at forstørre
 13. Når opdateringen er gennemført, genstarter kameraet automatisk. Kontrollér, at kameraet er tændt, og vent indtil LCD-skærmen vises igen. Klik på Finish (Afslut), når LCD-skærmen vises, og tag USB-kablet ud.

  Klik for at forstørre

 14. Bemærk: Efter genstart kan meddelelsen Recovering data Please wait... (Gendanner data. Vent et øjeblik) i sjældne tilfælde blive vist. Dette er normalt. Vent, indtil meddelelsen forsvinder.

Kontroller, at firmwareversionen på dit kamera er ver 1.30.

 1. Vælg menuen --> Setup subpage 6 --> Version på dit kamera.
 2. Firmwareversionen bliver vist som nedenfor.