Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:
 • DSC-RX10

Om denne download

 • Navn: Firmwareopdatering ver.2.00 for DSC-RX10 (Mac)
 • Frigivelsesdato:28/08/2014
 • Fordele og forbedringer
  • Gør det muligt at optage film i 60p/30p/24p/120p i formatet XAVC S, som understøtter høje bithastigheder
   (1920×1080) 50p/25,(1280×720) 100p, (1920×1080) 60p/30p/24p,(1280×720) 120p
   Bemærk: Ved optagelse af film i formatet XAVC S skal der anvendes et SDXC-kort, class 10, eller hurtigere.

Systemkrav

Operativsystemer

Den nyeste version af firmware-opdateringen kan bruges med følgende Macintosh-versioner:
 • Mac OS X v.10.6 ~ 10.10

Computerhardware

Den nyeste version af firmware-opdateringen kan bruges med følgende hardware:
 • CPU: Intel-processor*
  *Core Solo- og Core Duo-processorer understøttes ikke længere
 • Plads på harddiskdrevet: 200MB eller mere
 • RAM: 512 MB eller mere
  Bemærk: Luk al anden applikationssoftware før opdatering af firmwaren.
 • Strømkilde til kameraet
  • Fuldt opladet genopladelig batteripakke NP-FW50
   Bemærk: Opdateringen kan kun udføres, når det resterende batteriniveau er (tre mærker) eller mere. Vi anbefaler, at du bruger et fuldt opladet batteri.
 • USB-kabel følger med kameraet

  Bemærk: Opdateringsfunktionaliteten garanteres ikke med andre USB-kabler.

Download

Vigtigt:

 • Ved opdateringen af firmwaren skal du bruge en fuldt opladet genopladelig batteripakke NP-BX1
 • Fjern ikke batteriet under opdateringen; i modsat fald kan kameraet blive uanvendeligt som følge af den pludselige strømafbrydelse
 • Fjern hukommelseskortet fra kameraet på forhånd
 • Firmwareopdateringen tager ca. 15 minutter, så du skal sørge for, at computeren ikke går i dvaletilstand. Hvis computeren går i dvaletilstand, og opdateringen bliver afbrudt, skal du starte forfra med opdateringen

Sådan henter du firmware-opdateringen:

 1. Sørg for, at du er logget på med computeradministratorrettigheder.
 2. Læs ansvarsfraskrivelsen nederst på siden, og accepter vilkår og betingelser ved at markere afkrydsningsfeltet. Klik derefter på knappen Download.
 3. Overførsel af filen [Update_DSCRX10V200.dmg] starter.
 4. Gem filen på skrivebordet (anbefales) på din computer.

Installer

Når filen er installeret, er du klar til at installere firmwareopdatering ver. 2.00 for DSC-RX10.

Trin 1: Start Firmware Updater

 1. Luk alle åbne programmer på din computer.
 2. Dobbeltklik på filen [Update_DSCRX10V200.dmg], som du overførte. Tilslut ikke kameraet på dette tidspunkt.
 3. [Update_DSCRX10V200] er udvidet.
 4. Dobbeltklik på ikonet [FirmwareUpdater].
 5. For at indlæse en kerneudvidelse bliver du i meddelelsen bedt om at tillade applikationen at foretage ændringer. Indtast adgangskoden til den administrative konto. 6. Firmwareopdateringen starter. 7. Tænd for kameraet, og følg Firmware Updater-vejledningen. Vælg på kameraet: [Menu] -> [Setup] (Opsætning), underside 3 -> [USB Connection] (USB-tilslutning), og kontroller, om [Mass Storage] (Lagerenhed) er valgt. Hvis der er valgt en anden tilstand end [Mass Storage] (Lagerenhed), skal du vælge [Mass Storage].

 8. Fjern hukommelseskortet fra kameraet på forhånd. Slut kameraet til computeren ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.
 9. Når du har bekræftet ovenstående, skal du klikke på Next (Næste) i firmwareopdateringsvinduet. Figur 1 vises i firmwareopdateringsvinduet, og figur 2 vises på kameraets LCD-skærm. Bemærk: Herefter må du ikke slukke kameraet, før firmwareopdateringen er gennemført.
  Figur 1Figur 2

 10. Efter bekræftelse af skærmene på figur 1 og 2 skal du klikke på Next (Næste). Den nuværende version og versionen efter opdateringen vises nederst til venstre på skærmen. (Figur 3)
 11. Efter bekræftelse [Gældende version] erunder 2.00, skal du klikke på Næste.

  Hvis gældende version er [ver.2.00], er en opdatering ikke påkrævet. Følg indholdet i meddelelsen, afbryd USB-forbindelsen, og klik på Finish (Udfør). Sluk kameraet, fjern batteripakken, sæt batteriet i igen, og tænd kameraet.
  Figur 3

 12. Skærmen på figur 4 vises.

  Figur 4


 13. Tryk midt på kontrolhjulet for at nulstille kameraet.

  Bemærk: Skærmen slukker, når der trykkes på knappen. Gå videre til næste trin.
 14. Klik på Next (Næste) i firmwareopdateringsvinduet (figur 4).
 15. Efter nulstilling verificeres gentilslutningen af kameraet, og skærmen på figur 5 vises.
 16. Klik på Run (Kør) for at starte opdateringen. Fremskridtsbjælken vises under overførslen (ca. 10 minutter).
  Bemærk: Man må ikke slukke kameraet eller fjerne USB-kablet under opdateringen.

  Figur 5


 17. Når opdateringen er fuldført, bliver skærmbilledet i figur 7 vist. Kameraet genstarter automatisk.

  Bemærk: Meddelelsen "Recovering data. Please wait..." (Gendanner data. Vent...) kan blive vist i nogle minutter, inden kameraet genstarter. Sørg for, at kameraet er tændt, og vent, indtil der er billede på LCD-skærmen igen.

  Klik på [Finish] (Udfør), når der er billede på LCD-skærmen, og tag USB-ledningen ud.
  Fig. 7

 18. Sluk kameraet, fjern batteripakken, sæt batteriet i igen, og tænd kameraet igen.

Trin 2: Kontroller, at firmwareversionen på dit kamera er ver.2.00.


På kameraet: Vælg [Menu] -> [Setup] (Opsætning), underside 6 -> [Version]. Hvis der står Ver. 2.00 (som vist nedenfor), er firmwareversionen ver. 2.00.
Trin 3: Udfør initialisering

Kameraet skal initialiseres, når firmwareopdateringen er fuldført.
Trin 1: På kameraet: Vælg [Menu], gå
til [Setup] (Opsætning), underside 6, og vælg
[Setting Reset] (Nulstilling af indstillinger)
Trin 2: Vælg [Initialize] (Initialiser)Trin 3: Bekræft ved at trykke 2 gange på [OK]

Kameraet genstarter automatisk efter initialiseringen.

Bemærk: Hvis kameraet ikke initialiseres, kan optagelse med XAVC S blive inaktiveret. Hvis det sker, skal du tage batterisættet ud og derefter sætte det i igen. Udfør dette trin igen.