Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:
 • DSC-QX100

Om denne download

 • Navn: Firmwareopdatering ver.3.00 for DSC-QX100 (Mac)
 • Frigivelsesdato:14/04/2014
 • Fordele og forbedringer
  • Funktionen "Pres halvt" til lukkerknappen er blevet tilføjet*
  • "NFC-one-touch-tilslutningen" er blevet forbedret*
  • * Kræver app'en PlayMemories Mobile version 4.2 eller nyere.
  • ISO-indstilling er blevet tilføjet
  • Størrelsen på MP4-filmoptagelse skifter fra 1440 x 1080(30p) til 1920 x 1080 (30p)

Systemkrav

Operativsystemer

Den nyeste version af firmware-opdateringen kan bruges med følgende Macintosh-versioner:
 • Mac OS X v.10.5 ~ 10.10

Computerhardware

Den nyeste version af firmware-opdateringen kan bruges med følgende hardware:
 • CPU: Intel-processor*
  *Core Solo- og Core Duo-processorer understøttes ikke længere
 • Plads på harddiskdrevet: 200MB eller mere
 • RAM: 512 MB eller mere
  Bemærk: Luk al anden applikationssoftware før opdatering af firmwaren.
 • Strømkilde til kameraet
  • Fuldt opladet genopladelig batteripakke NP-BN
   Bemærk: Opdateringen kan kun udføres, når det resterende batteriniveau er (tre mærker) eller mere. Vi anbefaler, at du bruger et fuldt opladet batteri.
 • USB-kabel følger med kameraet

  Bemærk: Opdateringsfunktionaliteten garanteres ikke med andre USB-kabler.

Download

Vigtigt:

 • Ved opdateringen af firmwaren skal du bruge en fuldt opladet genopladelig batteripakke NP-BN
 • Fjern ikke batteriet under opdateringen; i modsat fald kan kameraet blive uanvendeligt som følge af den pludselige strømafbrydelse
 • Fjern hukommelseskortet fra kameraet på forhånd

Sådan henter du firmware-opdateringen:

 1. Sørg for, at du er logget på med computeradministratorrettigheder.
 2. Læs ansvarsfraskrivelsen nederst på siden, og accepter vilkår og betingelser ved at markere afkrydsningsfeltet. Klik derefter på knappen Download.
 3. Overførslen af filen [Update_DSCQX100V300.dmg] starter.
 4. Gem filen på skrivebordet (anbefales) på din computer.

Installer

Når filen er installeret, er du klar til at installere firmwareopdatering ver. 3.00 for DSC-QX100.

Trin 1: Start Firmware Updater

 1. Luk alle åbne programmer på din computer.
 2. Dobbeltklik på filen [Update_DSCQX100V300.dmg], som du overførte. Tilslut ikke kameraet på dette tidspunkt.
 3. [Update_DSCQX100V300] er udvidet.
 4. Dobbeltklik på ikonet [FirmwareUpdater].
 5. For at indlæse en kerneudvidelse bliver du i meddelelsen bedt om at tillade applikationen at foretage ændringer. Indtast adgangskoden til den administrative konto. 6. Firmwareopdateringen starter. 7. Fjern hukommelseskortet fra kameraet på forhånd. Slut kameraet til computeren ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.
 8. Når du har bekræftet ovenstående, skal du klikke på Next (Næste) i firmwareopdateringsvinduet. Figur 1 vises i firmwareopdateringsvinduet, og figur 2 vises på kameraets LCD-skærm. Bemærk: Herefter må du ikke slukke kameraet, før firmwareopdateringen er gennemført.
  Figur 1Figur 2

 9. Efter bekræftelse af skærmene på figur 1 og 2 skal du klikke på Next (Næste). Den nuværende version og versionen efter opdateringen vises nederst til venstre på skærmen. (Figur 3)
 10. Efter bekræftelse [Gældende version] erunder 3.00, skal du klikke på Næste.

  Hvis gældende version er [ver.3.00], er en opdatering ikke påkrævet. Følg indholdet i meddelelsen, afbryd USB-forbindelsen, og klik på Finish (Udfør). Sluk kameraet, fjern batteripakken, sæt batteriet i igen, og tænd kameraet.
  Figur 3

 11. Skærmen på figur 4 vises.

  Figur 4


 12. Tryk på knappen [Shutter] for at nulstille kameraet.
 13. Klik på Next (Næste) i firmwareopdateringsvinduet (figur 4).
 14. Efter nulstilling verificeres gentilslutningen af kameraet, og skærmen på figur 5 vises.
 15. Klik på Run (Kør) for at starte opdateringen. Fremskridtsbjælken vises under overførslen (ca. 10 minutter).
  Bemærk: Man må ikke slukke kameraet eller fjerne USB-kablet under opdateringen.

  Figur 5


 16. Når overførslen er gennemført, vises skærmen på figur 6. Klik på Finish (Udfør) og fjern USB-kablet.

  Figur 6


 17. Sluk kameraet, fjern batteripakken, sæt batteriet i igen, og tænd kameraet igen.

Trin 2: Kontroller, at firmwareversionen på dit kamera er ver.3.00.

 1. Tilslut din smartphone eller tablet og kamera ved hjælp af app'en PlayMemories Mobile (version 4.2 eller nyere).
 2. Tryk knappen [Shutter] halvvejs ned for at fokusere. Hvis et grønt mærke er synligt (som vist nedenfor), er firmware-versionen Ver.3.00.