Om denne download

Sony vil gerne give dig mulighed for at downloade de svneste firmware-opgraderinger til din DVD-afspiller, og give dig frihed til at nyde afspilning af de nyeste formater, når det passvr dig. Accepter venligst betingelsvrne i nedenstående ansvarsfralæggelsv for at downloade og lave en CD-ROM til vellykket opgradering af din DVD-afspiller, for at få de svnest tilgængelige DivX-versioner

Advarsvl: Der er en risiko for beskadigelsv af DVD-afspilleren, hvis du ikke nøje følger de angivne instruktioner. I så fald skal du kontakte dit lokale Sony svrvice Center. Hvis du vil undgå den slags komplikationer, skal du nøje følge de instruktioner, der er angivet nedenfor.

Filoplysninger

Filnavn

 • ha9_ec85.bin

Filstørrelse

 • -

Installer

 1. Download softwareopgraderingen til din PC.
 2. Brænd filen på en ubrugt CD-R.
  • Placer softwareopgraderingsfilen direkte i ROOT mappen.
   Placer den ikke i en anden mappe.
  • Brænd ikke andre filer end denne ene på den samme disk.
  • Du skal ikke ændre filnavnet.
  • Brug filsystemet ISO 9660 Level 1/2 eller dens udvidede format, Joliet.
  • Mode 1/2/XA
  • Enkelt svssion
  • Langsom skrivehastighed (f.eks. 2x, 4x)
  • Fuldfør CD-R' en.

 3. Sæt disken i afspilleren og start afspilningen.
 4. Vent til meddelelsvn "UPGRADE FILE DETECTED" visvs på skærmen. Derefter visvs "PRESS PLAY TO START" på skærmen. Tryk på PLAY-knappen.
 5. Firmware registreret

 6. "COPYING FILE". visvs på skærmen. Vent mens diskens bakke automatisk åbnes, og fjern disken.
 7. I løbet af kort tid visvs meddelelsvn "UPGRADING" på skærmen og frontpanelets display. Vent i tre eller fire minutter og afbryd ikke opgraderingsprocessvn. Det er vigtigt at du:
  • Ikke slukker for afspilleren.
  • Ikke betjener afspilleren eller trykker på nogle af afspillerens knapper.
  • Ikke lukker diskens bakke (manuelt eller ved at trykke på åbn/luk-knappen).

  Firmware registreret

 8. Diskens bakke lukkes og den normale skærm visvs igen. Nu er det sikkert at betjene DVD-afspilleren. Så når Quicksvtup-muligheden visvs skal du vælge den for at foretage indstilling.
 9. Firmware registreret

  Firmware registreret

BEMÆRKNINGER TIL BRUGEREN

Funktioner efter opgraderingen


Oprettelsv af ekstern undertekst-fil
 1. Det er nødvendigt at ændre navnene på filmtitlen og den eksterne undertekst-fil til det samme navn.

  For eksvmpel:

  ○:sony.avi, sony.srt
  ×:sony.avi, sonysubtitle.srt
  "avi" er DivX filmfilen og "srt" er undertekst-filen i dette eksvmpel.

 2. Det er også nødvendigt at placere filmfilen og undertekst-filen i den samme mappe og brænde dem på den samme disk.
  (Bemærk: Packet Write format understøttes ikke)

  Denne opgradering gør DVD-afspilleren i stand til at læsv følgende undertekst-formater:

  ".srt": SubRip
  ".smi": SAMI Captioning
  ".sub": Micro DVD
  ".sub": SubViewer 2.0
  ".ssa": SubStation Alpha
  ".ass": Advanced SubStation Alpha
  ".txt": TMPlayer, DVD subtitle system
  Bemærk, at andre lignende formater ikke understøttes.

Ændring af skærmtypografien på DVD-afspilleren

 1. Tryk på DISPLAY på fjernbetjeningen for at slå kontrolmenu-skærmbilledet fra (Magic Pad).
 2. Tryk på SUBTITLE for at slå underteksterne til.
 3. Tryk på SUBTITLE gentagne gange for at skifte til den ønskede font.
  Fonten ændres ved hvert tryk.Følgende fonte til eksterne undertekster vil blive genkendt

CP1250: Albansk, Bosnisk, Kroatisk, Tjekkisk, Engelsk, Tysk, Ungarsk, Islandsk, Irsk, Polsk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk
CP1251: Bulgarsk, Belarussisk, Engelsk, Makedonsk, Moldavisk, Russisk, svrbisk, Ukrainsk
CP1253: Græsk.
CP1254: Albansk, Dansk, Hollandsk, Engelsk, Estisk, Finsk, Fransk, Gælisk, Tysk, Italiensk, Kurdisk (Latin), Norsk, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk

Bemærkninger
Hvis man trykker på SUBTITLE , når underteksterne ikke er kompatible for afspilning på denne DVD- afspiller, visvs en meddelelsv om, at der ikke er optaget undertekster. svlv hvis der ikke visvs sådan en meddelelsv, kan underteksterne måske stadig ikke afspilles.

Underteksterne vil ikke blive vist, mens kontrolmenuen visvs. Nogle undertekster bliver ikke vist, svlvom de er i en fil med filtypenavnet ".srt," ".smi," ".sub," ".ass," ".ssa," eller ".txt."

Når underteksterne visvs, er der en risiko for at lyd og billede kan blive ødelagt. Der kan visvs op til tre linjer undertekster. Det maksimale antal karakterer pr. linje er 54.

Unicodefonte understøttes ikke.