Forberedelser

Om denne opgradering (24/05/2011):

Dette program opgraderer firmwaren Blu-ray-Disk/DVD-hjemmebiografsystemet til version 011, og tilbyder følgende fordele:


 • Forbedret BD-ROM-afspilning

Fordele fra tidligere opgraderinger og som er inkluderet i version 011:

 • Funktionen "afspilning i langsomt tempo" er blevet tilføjet til Blu-ray- og DVD-afspilning.
 • Funktionen "enkeltbillede fremad" er blevet tilføjet til Blu-ray- og DVD-afspilning.
 • Forbedret kompatibilitet øger interaktiviteten med nogle BD-ROM'er.
 • Forbedret BD-ROM-afspilning

Gældende model:

 • BDV-E300
 • BDV-E800W
 • BDV-E801
 • BDV-Z7

Vælg den metode du ønsker at benytte til opdateringen af din Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System-afspiller:


 • Opgradering via netværk:
  • Netværksopgraderingsfunktionen er ligetil, så det anbefales, at du bruger denne metode.
  • Du skal så koble Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System-afspilleren til dit internet vha. et ethernet-kabel.

Klik for at se anvisningerne

Klik for at se anvisningerne

Opgradering via netværk:

bdp
 • Læs alle oplysningerne omhyggeligt igennem, før du henter og installerer filen. Hvis vejledningen ikke følges, ophører afspilleren muligvis med at reagere eller må sendes til reparation.
 • Dette program er kun til brug med Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System afspillere, som markedsføres i Europa. Ikke alle modellerne markedsføres i alle lande.
 • For at kunne bruge denne opgraderingsmetode er det nødvendigt, at afspilleren er tilsluttet en aktiv internetforbindelse på korrekt vis.
 • For at kunne udføre firmwareopgraderingen er det nødvendigt, at afspilleren er koblet til et kompatibelt fjernsyn på korrekt vis.
 • Firmwareopgraderingsprocessen varer normalt omkring 15 til 30 minutter afhængig af systemkonfiguration og netværksforbindelse.

Anvisninger:

 • Før du går i gang:
 1. Tænd for fjernsynet, og kontrollér, at det er indstillet til de indgange, som Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System-afspilleren er tilsluttet.
 2. Slut LAN-terminalen på Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System til dit internet vha. et ethernet-kabel.
 3. Tænd for Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System afspilleren.
 4. Hvis der sidder en disk i afspilleren, skal du fjerne disken.
 • Gennemførelse af opgraderingen:
 1. I menuen xross media bar™ skal du bruge fjernbetjeningens pileknapper til at vælge "Setup" (Indstillinger) - "Network Update" (Netværksopdatering) og derefter trykke på ENTER.
 2. Meddelelsen "Perform version update?" (Skal versionsopdateringen udføres?) vises på fjernsynsskærmen.
 3. Vælg OK, og tryk derefter på ENTER.
 4. Overførselsprocessen begynder, og overførselsskærmen vises på fjernsynet.
 5. Under overførslen vises meddelelsen "*/9" på fjernsynsskærmen og på afspillerens frontpanel.

  Bemærk: I stedet for symbolet "*" vises "0" til "9", som angiver overførselsprocessen.
 6. Efter overførslen er fuldført, begynder opgraderingen og meddelelsen VUP vises på afspillerens frontpanel.
 7. Under installeringen af opgraderingen vises meddelelsen "UPDATING" på afspillerens frontpanel.
 8. Firmwareopgraderingen er færdig, når "COMPLETE" vises på afspillerens frontpanel.

  ADVARSEL!! Du må ikke betjene eller slukke afspilleren, inden denne meddelelse vises. Hvis du gør det, kan det forårsage, at Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System-afspilleren ikke reagerer efterfølgende eller må sendes til reparation.
 9. Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System-afspilleren slukker automatisk.
 10. Tænd for Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System-afspilleren.
 11. Kontrollér den aktuelle firmwareversion for at bekræfte, at opgraderingen er blevet installeret korrekt.

  Bemærk: Hvis de sidste tre tal af versionsnummeret er 011, er firmwareopgraderingen gennemført korrekt.

Mulige problemer vedrørende netværksopdateringen

Meddelelserne OPDATER og UFULDSTÆNDIG vises skiftevis på frontpanelet.

 1. Træk fjernsynets stik ud, og sæt det i igen.
 2. Tænd for Blu-ray Disc/DVD-hjemmebiografsystemet.
 3. Udfør proceduren til netværksopgraderingen igen.
 4. Hvis genopgraderingen ikke afhjælper problemet, skal du kontakte Sony.


Når netværksopgraderingen køres, viser fjernsynet "Connection status cannot be confirmed" ["Forbindelsesstatus kan ikke bekræftes"], og du kan ikke opgradere firmwaren.

Dette problem kan skyldes netværksforbindelsen. Bekræft, at netværksindstillingerne for Blu-ray Disc/DVD-hjemmebiografsystemet er egnede.

 1. Kontrollér, at LAN-kablet er sat i stikket.
 2. Kontrollér netværksindstillingen, herunder at Blu-ray Disc/DVD-hjemmebiografsystemet har sin egen IP-adresse. Hvis du bruger en proxyserver, skal du skrive IP-adressen på den proxy, du bruger i stedet for proxyværtsnavnet i Proxy Server-indtastningsfeltet.
 3. Udfør proceduren til netværksopgraderingen igen.


Strømmen gik under opdateringen.

Tænd for systemet igen. Derefter skal proceduren til netværksopgraderingen udføres igen.Når Blu-ray Disc/DVD-hjemmebiografsystemet tændes efter opgraderingen, vises konstant VELKOMMEN-meddelelsen på frontpanelet.

Så skal du kontakte Sony.Firmwareopgraderingen (dette er ikke en filoverførsel) afslutter ikke efter at have kørt i mere end 30 minutter.

 1. Tag stikket ud (netledning) af stikkontakten (strømforsyning), og tilslut igen efter nogle minutter.
 2. Tænd for Blu-ray Disc/DVD Home Theatre-systemet.
 3. Foretag netværksopgraderingsproceduren igen.
 4. Så skal du kontakte Sony.


Systemet udsender ikke et 3D-signal efter 3D-opdatering, selv om systemet er sluttet til et 3D-kompatibelt TV.


Slut det 3D-kompatible TV til en HDMI-tilslutning.
Gør følgende:

 1. Tryk på "HOME".
  Hjemmemenuen vises på TV-skærmen.
 2. Tryk på for at vælge "Setup" (Opsætning).
 3. Tryk på for at vælge "Screen Settings" (Skærmindstillinger), og tryk derefter på Enter.
 4. Tryk på for at vælge "Output Video Format" (Uddata i videoformat), og tryk derefter på Enter.
 5. Tryk på for at vælge "HDMI", og tryk derefter på Enter.
 6. Vælg "Auto", og følg instruktionerne på skærmen for at afslutte opsætningen.

Sådan oprettes en opgraderingsdisk, som skal sættes i din Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System-afspiller

Hvis du har opgraderet dit Blu-ray-system korrekt vha. "Netværksopgraderingen", behøver du ikke at bruge denne fremgangsmåde.

Gældende model:

 • BDV-E300
 • BDV-E800W
 • BDV-E801
 • BDV-Z7

Hvis dette ikke er din BD-systemmodel, skal du klikke her for at vælge den rigtige model.

Advarsel:

 • Dette program er kun til brug med Blu-ray Disc/DVD-hjemmebiografsystemet, som markedsføres i Europa. Ikke alle modellerne markedsføres i alle lande.
 • Følg opgraderingsvejledningerne omhyggeligt. Hvis vejledningerne ikke følges, kan opgraderingsprocessen blive afbrudt med det resultat, at systemet måske ikke reagerer efterfølgende eller må sendes til reparation.
 • Afbryd ikke strømforsyningen til systemet, f.eks. ved at trække stikket ud. Mangel på strøm under installationen af firmwareopgraderingen kan forårsage, at systemet ikke reagerer efterfølgende eller må sendes til reparation.
 • Dit Blu-ray Disc/DVD-hjemmebiografsystem vil blive tilbagestillet til fabriksstandardens indstillinger. Når du har installeret opgraderingen, skal du konfigurere systemet på ny.
 • Brug en helt ny skrivbar CD-R-disk, når du skal brænde firmwareopgraderingen. Systemet kan ikke altid læse en beskidt eller ridset disk korrekt.
 • De anbefalede operativsystemer til computeren, der skal hente firmwareopgraderingen:
  • Windows® Vista®, Windows® XP eller Windows® 7 anbefales.
 • Du skal bruge en computer med en CD-brænder.

Sådan kontrollerer du firmwareversionen for hjemmebiografsystemet

 • Tænd for fjernsynet, og kontroller, at det er indstillet til de indgange, som BDV-E300/E800W/E801/Z7-hjemmebiografsystemet er tilsluttet.
 • Tænd for BDV-E300/E800W/E801/Z7 hjemmebiografsystemet.
 • Hvis hjemmebiografsystemet begynder at afspille en disk, skal du trykke på knappen "STOP" og vente, til den blå Sony Blu-ray Disc™-skærm vises på fjernsynet, før du fortsætter.
 • Ved "xross media bar" (XMB™) skal du bruge fjernbetjeningens pileknapper til at vælge "Setup" > "System Settings" og derefter trykke på ENTER.
 • Brug fjernbetjeningens pileknapper til at vælge "System Information", og tryk derefter på ENTER.
 • Den aktuelle firmwareversion, der er installeret på BDV-E300/E800W/E801/Z7, vil blive vist som på fjernsynsskærmen nedenfor:

  SOFTWARE VERSION XX.X.006

  Hvis versionsnummeret er 011 eller højere, er det ikke nødvendigt at installere denne firmwareopdatering.

Fremgangsmåde for filoverførsel:

 1. Hent filen UPDATA_13x011.ZIP til en midlertidig mappe eller en downloadmappe (notér navnet på mappen som reference).
 2. Gå til mappen, som filen blev overført til, og bekræft, at filstørrelsen på filen UPDATA_13x011.ZIP er 48,165,706 byte.
 3. Højreklik på filen UPDATA_13x011.ZIP, og klik derefter på "Properties" (Egenskaber).
 4. På skærmen "UPDATA_13x011.ZIP Properties (Egenskaber)" skal du bekræfte, at størrelsen (Size): er 46,9 MB (48,165,706 byte). 5. Pak filen UPDATA_13x011.ZIP ud til den ønskede placering.
 6. De udpakkede filer navngives "BD13-VUD.BIN" og "SONY_VUP.ID"
 7. For at brænde disken til firmwareopgraderingen skal de udpakkede filer ("BD13-VUD.BIN" og "SONY_VUP.ID") skrives til rodmappen på en CD-R (undgå at bruge ISO9660-formatet, hvis du bruger skrivesoftware).

Vigtigt:

 • Når du bruger en software, der kan brænde dvd/dc, skal du vælge UDF-format.
 • Sørg for, at disken er afsluttet.
 • Kontrollér, at disken er brændt rigtigt uden fejl. Hvis du er i tvivl, skal du brænde en ny opgraderingsdisk.
 • Brugen af ISO9660-formatet kan resultere i en mangelfuld opgraderingsdisk.
 • Opgraderingsdisken må ikke brændes på andre måder end den ovenfor beskrevne.

Fremgangsmåde for firmwareopgraderingen:

 • Advarsel:

  - Undlad at slukke for eller afbryde strømmen til systemet under opgraderingsprocessen. I modsat fald kan systemet blive beskadiget og blive ubrugeligt, hvorefter reparation vil være påkrævet.

  - Du må ikke trykke på andre knapper end angivet, før opgraderingen er gennemført. I modsat fald kan systemet blive beskadiget og blive ubrugeligt, hvorefter reparation vil være påkrævet.
 1. Tænd for fjernsynet, og kontrollér, at det er indstillet til de indgange, som BD/DVD-hjemmebiografsystemet tilsluttet.
 2. Tænd for BD/DVD-hjemmebiografsystemet.
 3. Sæt opdateringsdisken i systemet, og luk diskskuffen.
 4. Når disken er blevet registreret, vises meddelelsen Perform version update? [Skal versionsopdateringen udføres?]. 5. Vælg OK, og tryk derefter på ENTER .
 6. Overførselsprocessen startes, og OPDATERING vises i systemets frontpanel.
 7. Under opdateringen:
  UPDATE */9 ("*" skifter fra 0 til 9 som viser status) vises på frontpanelet. 8. Firmwareopdateringen er gennemført, når GENNEMFØRT! vises på hjemmebiografsystemets frontpanel.
  Du må ikke betjene eller slukke systemet, inden denne meddelelse vises. Hvis du gør det, kan det forårsage, at BD/DVD-hjemmebiografsystemet ikke reagerer efterfølgende, eller må sendes til reparation.
 9. Fjern opdateringsdisken fra systemet.
 10. Tænd for BD/DVD-hjemmebiografsystemet.
 11. Sådan kontrollerer du firmwareversionen:Mulige problemer vedrørende opgraderingsdiskmetoden

"SYS ERR" eller "UPDATE NG" vises på hjemmebiografsystemets frontpanel.

 1. Træk fjernsynets stik ud, og sæt det i igen.
 2. Tænd for Blu-ray Disc/DVD-hjemmebiografsystemet.
 3. Hvis genopgraderingen ikke afhjælper problemet, skal du fjerne opgraderingsdisken fra systemet, og slette opgraderingsfilerne fra din computer.
 4. Hent opgraderingen igen, og følg hele proceduren ovenfor for at brænde en ny opgraderingsdisk og installere firmwareopgraderingen.
 5. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Sony.


Meddelelsen "UPDATE" [OPDATERER] vises ikke på frontpanelet, når opgraderingsdisken sættes i.

Fjern opgraderingsdisken fra systemet, og slet opgraderingsfilerne fra din computer. Hent opgraderingen igen, og følg hele proceduren ovenfor for at brænde en ny opgraderingsdisk og installere firmwareopgraderingen.STRØMMEN gik under opdateringen.

Tænd for systemet igen med opgraderingsdisken i bakken. Opgraderingen burde nu genstarte automatisk.Opgraderingsfilen UPDATA_13x011.ZIP, som jeg har hentet fra opgraderingshjemmesiden, kan ikke pakkes ud.

Overførslen er muligvis mislykket. Slet de hentede filer, og hent opgraderingsfilen igen.Firmwareopgraderingen afsluttes ikke efter at have kørt i mere end 30 minutter.

 1. Tag stikket ud (netledning) af stikkontakten (strømforsyning), og tilslut igen efter nogle minutter.
 2. Tænd for Blu-ray Disc/DVD Home Theatre-systemet.
 3. Udfør diskopgraderingsproceduren igen
 4. Kontakt venligst Sonyhvis symptomerne ikke forsvinder efter genopgradering.