Om denne download

Opdateringen er enkel, og med den nyeste firmwareversion, kan du få endnu større glæde af din Blu-ray-afspiller.

 • Frigivelsesdato: 23/12/2014
 • Navn: Firmware til Blu-ray Disc-/DVD-hjemmebiografsystem til version M12.R.0510
 • Gældende modeller: BDV-E190, BDV-E290, BDV-E490, BDV-E690, BDV-EF220, BDV-EF420
 • Fordele og forbedringer:
  • Forbedring af krypteringssikkerheden
 • Begrænsninger: kun til Blu-ray Disc-/DVD-hjemmebiografsystem solgt i Europa. Ikke alle modeller markedsføres i alle lande.

Systemkrav

Din firmware er måske allerede opdateret, særligt hvis dit Blu-ray Disc-/DVD-hjemmebiografsystem er nyt. Hvis versionsnummeret er M12.R.0510 eller højere, behøver du ikke en opdatering.

Hvis du ikke er sikker, er det nemt at kontrollere, hvilken firmwareversion du har:

 1. Tænd for Blu-ray Disc/DVD-hjemmebiografsystemet. Kontroller, at det er indstillet til den samme indgang som dit Blu-ray Disc-/DVD-hjemmebiografsystem, så hvis afspilleren er sluttet til HDMI 2-indgangen, skal du vælge HDMI 2 som indgang.
 2. Tryk på knappen "FUNCTION" (FUNKTION) gentagne gange, indtil "BD/DVD"-funktionen vises på frontpanelet.
 3. Hvis den begynder at afspille en disk, skal du trykke på STOP og vente, indtil du ser menuen XrossMediaBar™ (XMB™).
 4. På XrossMediaBarTM fremhæv Setup > System Settings (Opsætning - Systemindstillinger) og tryk derefter på ENTER ved hjælp af piletasterne på fjernbetjeningen.
 5. Fremhæv System Information (Systeminformation) og vælg ENTER.
 6. På TV-skærmen ser firmwareversionsnummeret ud som følger: "Softwareversion M07.R.0438 " - hvis versionsnummeret er M12.R.0510 eller højere, har du allerede den seneste firmwareversion.

Installer

Firmwaren på dit Blu-ray Disc-/DVD-hjemmebiografsystemet opdateres let på 2 måder:

 1. Sony Home Audio og Video: Firmware, du kan downloade  

  Vi anbefaler denne metode, da det er den nemmeste måde at opdatere på. Den tager normalt ca.15-30 minutter. Gør først udstyret klart, og hent derefter opdateringen ned på dit Blu-ray Disc/DVD-hjemmebiografsystem via internettet.

  Du skal bruge:

  • Et ethernet-kabel til at slutte til dit Blu-ray Disc/DVD-hjemmebiografsystem til internettet
  • en aktiv internetforbindelse
  • et kompatibelt TV

  Hvordan du sikrer problemfri opdatering

  Opdateringen er som regel helt enkel. Sådan kan du sikre dig, at det virker første gang:

  • Læs instruktionerne grundigt, ellers risikerer du at beskadige dit Blu-ray Disc/DVD-hjemmebiografsystem.
  • Sluk ikke Blu-ray Disc/DVD-hjemmebiografsystemet - og afbryd ikke strømmen til systemet - mens det opdaterer.
  • Tryk ikke på nogen knapper, bortset fra dem der nævnes i instruktionerne.

  Opsætning af udstyret:

  • Tænd dit tv og kontroller, at det er indstillet til den samme indgang som dit Blu-ray Disc/DVD-hjemmebiografsystem. (Så hvis afspilleren er sluttet til HDMI 2-indgangen, skal du vælge HDMI 2 som indgang.)
  • Slut LAN-terminalen på Blu-ray Disc/DVD-hjemmebiografsystemet til dit internet vha. et ethernet-kabel.
  • Tænd for Blu-ray Disc/DVD-hjemmebiografsystemet - Hvis der er en disk i afspilleren, skal du tage den ud.
  • Tryk på knappen "FUNCTION" gentagne gange, indtil funktionen "BD/DVD" vises på frontpanelets display - Du kan kun opgradere, hvis du har valgt funktionen "BD/DVD"
  • På XrossMediaBar TM vælg Setup > System Settings (systemopsætning) ved hjælp af piletasterne på fjernbetjeningen, og tryk derefter på ENTER.
  • Vælg "Quick Start Mode" med fjernbetjeningen - sørg for, at "Quick Start Mode" er indstillet på "Off", ellers er det ikke sikkert, at opgraderingen af firmwaren lykkes.

  Hent opdateringen:

  • På XrossMediaBar TM vælg Setup > Network Update (Opsætning - Netværksopdatering) ved hjælp af piletasterne på fjernbetjeningen og tryk derefter på ENTER.
  • Meddelelsen Perform version update? (Skal versionsopdateringen udføres?) vises på tv'et.
  • Vælg OK via fjernbetjeningen og tryk derefter på ENTER.
  • Opdateringen begynder.
  • Mens der opdateres, ser du meddelelsen UPDATING på frontpanelets display.
  • Når meddelelsen COMPLETE (færdig) vises på frontpanelets display, er opdateringen afsluttet. Afspilleren slukker automatisk.- Brug ikke, og sluk ikke for systemet, før opdateringen er afsluttet.
  • Tænd for systemet igen.
  • Kontroller firmwareversionen. Hvis versionsnummeret er M12.R.0510, er firmwareopdateringen fuldført korrekt.

  Fejlfinding

  Hvad du skal gøre, hvis du har problemer med at opdatere firmwaren til dit Blu-ray Disc/DVD-hjemmebiografsystem via internettet.

  • "UPDATE" and "ERROR" are displayed alternately on the front panel display, and "Update failed" is displayed on the TV screen.

   Please check the following:
   1. Check that the router and all devices connected between the TV and the router are switched on.
   2. Verify that you are using the correct type of cable (straight or crossover) between the TV and the router.
   3. Check that all the cables between the TV and the router are correctly connected.
   4. Try the update again.Still not working? Please contact Sony Customer Support

   Using the remote control select "Retry"on the display and press Enter.
   If you cannot perform the network update, try the Disc Update procedure.

  • After the network update process has started, "1/9" is displayed in the lower right but the progress bar on the display has not changed.
   Depending on your network connection, the network upgrade process can take a long time ( up to 60 minutes). That is why "1/9" is displayed in the lower right and the progress bar on the display will not change for a long time.

  • The message "Connection status cannot be confirmed" shows on the TV.
   The problem might be with the network connection.
   1. Check the LAN cable is connected.
   2. In the network settings, check you have confirmed whether or not your Blu-ray Disc / DVD Home theatre system has its own IP address. (If you use a proxy server, type the IP address of the proxy you use - instead of the proxy host name - into the Proxy Server field.)
   3. Try the update again.

  • The power went off while the update was in progress.
   Turn the Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System on and try the update again.

  • The update has been going for over 60 minutes and hasn't finished.
   If your system is connected via wireless to the network, please try to connect with a cable to the network and an try the procedure again.
   If the problem continues, the network transmission speed may be low. In that case please try to update your system following the disc procedure.

Filoplysninger

Filnavn

 • UPDATA_M12R0510.ZIP