Relevante modeller:

Denne information gælder for følgende modeller af Blu-ray Disc-afspillere:

 • BDP-S470 / S570

Om denne download

Opdateringen er enkel, og med den nyeste firmwareversion, kan du få endnu større glæde af din Blu-ray-afspiller.

 • Navn: Blu-ray-afspiller firmwareopdatering til version M04.R.789
 • Frigivelsesdato: 24/12/2014
 • Fordele og forbedringer:
  • Forbedring af krypteringssikkerheden
 • Begrænsninger: kun til brug sammen med Blu-ray-afspillere, der sælges i Europa. Ikke alle modeller markedsføres i alle lande.

Systemkrav

Din firmware er måske allerede opdateret, særligt hvis din Blu-ray-afspiller er en ny model. Hvis versionsnummeret er M04.R.789 eller højere, behøver du ikke en opdatering.

Hvis du ikke er sikker, er det nemt at kontrollere, hvilken firmwareversion du har:

 1. Tænd for dit TV og kontroller, at det er indstillet til den samme indgang som din Blu-ray-afspiller, så hvis afspilleren er sluttet til HDMI 2-indgangen, skal du vælge HDMI 2 som indgang.
 2. Tænd for Blu-ray-afspilleren. Hvis den begynder at afspille en disk, tryk STOP og vent, til du ser menuen XrossMediaBar (XMB™).
 3. På XrossMediaBarTM fremhæv Setup > System Settings (Opsætning - Systemindstillinger) og tryk derefter på ENTER ved hjælp af piletasterne på fjernbetjeningen.
 4. Fremhæv Quick Start Mode (Lynstart-tilstand), og bekræft, at den står på OFF (Fra). Opdateringen lykkes muligvis ikke, hvis "ON" (Til) er valgt.
 5. Fremhæv System Information (Systeminformation) og vælg ENTER.
 6. På TV-skærmen ser firmwareversionsnummeret ud, som følger:
  "Softwareversion M04.R.789 " - hvis versionsnummeret er M04.R.789 eller højere, har du allerede den seneste firmwareversion.

Installer

Der er to enkle måder at opdatere firmwaren på din Blu-ray-afspiller:

 1. Sony Home Audio og Video: Firmware, du kan downloade  

  BDPDin model er: Advarsel: Hvis dette ikke er din BD-afspillermodel, skal du klikke her for at vælge den rigtige model.

  Netværksopgraderingsfunktionen er ligetil, så det anbefales, at du bruger denne metode til firmwareopgraderingen af din Blu-ray-afspiller.

  • Læs alle oplysningerne omhyggeligt igennem, før du henter og installerer filen. Hvis vejledningen ikke følges, ophører afspilleren muligvis med at reagere eller må sendes til reparation.
  • Dette program er kun til brug med Blu-ray-afspillere, som markedsføres i Europa. Ikke alle modellerne markedsføres i alle lande.
  • For at kunne bruge denne opgraderingsmetode er det nødvendigt, at afspilleren er tilsluttet en aktiv internetforbindelse på korrekt vis.
  • For at kunne udføre firmwareopgraderingen er det nødvendigt, at afspilleren er koblet til et kompatibelt fjernsyn på korrekt vis.
  • Firmwareopgraderingsprocessen varer normalt omkring 15 til 30 minutter afhængig af systemkonfiguration og netværksforbindelse.

  Anvisninger:

  • Før du går i gang:
  1. Tænd for fjernsynet, og kontrollér, at det er indstillet til de indgange, som Blu-ray Disc-afspilleren er tilsluttet.
  2. Slut LAN-terminalen på Blu-ray-Disc-afspilleren til dit internet vha. et ethernet-kabel.
  3. Tænd for Blu-ray Disc-afspilleren.
  4. Hvis der sidder en disk i afspilleren, skal du fjerne disken.
  • Gennemførelse af opgraderingen:
  1. I menuen xross media bar™ skal du bruge fjernbetjeningens pileknapper til at vælge "Setup" (Indstillinger) - "Network Update" (Netværksopdatering) og derefter trykke på ENTER.
  2. Meddelelsen "Perform version update?" (Skal versionsopdateringen udføres?) vises på fjernsynsskærmen.
  3. Vælg OK, og tryk derefter på ENTER.
  4. Overførselsprocessen begynder, og overførselsskærmen vises på fjernsynet.
  5. Under overførslen vises meddelelsen "DL */9" på fjernsynsskærmen og på afspillerens frontpanel.Bemærk: I stedet for symbolet "*" vises "0" til "9", som angiver overførselsprocessen.
  6. Efter overførslen er fuldført, begynder opgraderingen og meddelelsen VUP vises på afspillerens frontpanel.
  7. Under installeringen af opgraderingen vises meddelelsen "VUP */9" på afspillerens frontpanel.Bemærk: I stedet for symbolet "*" vises "0" til "9", som angiver opgraderingsprocessen.
  8. Firmwareopgraderingen er færdig, når "FINISH" (UDFØRT) vises på afspillerens frontpanel.ADVARSEL!! Du må ikke betjene eller slukke afspilleren, inden denne meddelelse vises. Hvis du gør det, kan det forårsage, at Blu-ray Disc-afspilleren ikke reagerer efterfølgende eller må sendes til reparation.
  9. Blu-ray Disc-afspilleren slukker automatisk.
  10. Tænd for Blu-ray Disc-afspilleren.
  11. Kontrollér den aktuelle firmwareversion for at bekræfte, at opgraderingen er blevet installeret korrekt.Bemærk: Hvis de sidste tre tal af versionsnummeret er 789, er firmwareopgraderingen gennemført korrekt.

  Mulige problemer vedrørende netværksopgraderingen  "SYS ERR" eller "VUP NG" vises på afspillerens frontpanel.

  1. Tryk og hold "POWER"-knappen nede i flere sekunder, indtil enheden er slukket.
  2. Tænd for strømmen på Blu-ray Disc-afspilleren.
  3. Gennemgå proceduren til netværksopgraderingen igen.
  4. Hvis genopgraderingen ikke afhjælper problemet, skal du kontakte Sony.


  Når netværksopgraderingen køres, viser fjernsynet "Connection status cannot be confirmed" (Forbindelsesstatus kan ikke bekræftes), og du kan ikke opgradere firmwaren.

  Dette problem kan skyldes netværksforbindelsen. Bekræft, at Blu-ray Disc-afspillerens netværksindstillinger er egnede.

  1. Kontrollér, at LAN-kablet er sat i stikket.
  2. Kontrollér netværksindstillingen, herunder om Blu-ray Disc-afspilleren har sin egen IP-adresse. Hvis du bruger en proxyserver, skal du skrive IP-adressen på den proxy, du bruger i stedet for proxyværtsnavnet i "Proxy Server"-indtastningsfeltet.
  3. Udfør proceduren til netværksopgraderingen igen.


  Strømmen blev afbrudt under opdateringen.

  Tænd for afspilleren igen. Derefter skal proceduren til netværksopgraderingen udføres igen.  Når afspilleren tændes efter opgraderingen, vises konstant meddelelsen "WELCOME" (VELKOMMEN) eller "WAIT" (VENT) på frontpanelet.

  Så skal du kontakte Sony.  Firmwareopgraderingen (dette er ikke en filoverførsel) afsluttes ikke efter at have kørt i mere end 30 minutter.

  Så skal du kontakte Sony.

Filoplysninger

Filnavn

 • UPDATA_M04R789.ZIP

Filstørrelse

 • -