Om denne download

Opdateringen er enkel, og med den nyeste firmwareversion, kan du få endnu større glæde af din Blu-ray-afspiller.

 • Frigivelsesdato: 12/04/2012
 • Navn: Blu-ray-afspiller firmwareopdatering til version 6.20
 • Gældende modeller: BDP-S300
 • Fordele og forbedringer:
  • Forbedrer BD-Java-kompatibilitet for at øge interaktivitet med nogle BD-ROM'er
 • Begrænsninger: kun til brug sammen med Blu-ray-afspillere, der sælges i Europa. Ikke alle modeller markedsføres i alle lande.

Systemkrav

Din firmware er måske allerede opdateret, særligt hvis din Blu-ray-afspiller er en ny model. Hvis versionsnummeret er 6.20 eller højere, behøver du ikke en opdatering.

Hvis du ikke er sikker, er det nemt at kontrollere, hvilken firmwareversion du har:

 1. Tænd for dit TV og kontroller, at det er indstillet til den samme indgang som din Blu-ray-afspiller, så hvis afspilleren er sluttet til HDMI 2-indgangen, skal du vælge HDMI 2 som indgang.
 2. Tænd for Blu-ray-afspilleren. Hvis den begynder at afspille en disk, tryk STOP og vent, til du ser Sony-Blu-ray-skærmen på tv-skærmen.
 3. Tryk på SYSTEM MENU på fjernbetjeningen.
 4. Fremhæv Setup på skærmen "SYSTEM MENU", og vælg ENTER.
 5. Fremhæv Video Setup , og vælg ENTER.
 6. Fremhæv TV-type , og vælg ENTER.
 7. Tryk på knappen BLUE på fjernbetjeningen.
 8. Firmware-versionen vises på tv-skærmen - hvis versionsnummeret er 6.20 eller højere, har du allerede den seneste firmware-version.

Installer

Du skal bruge...

 • En computer med en CD-brænder
 • En helt ny, brændbar CD-R, ren og uden ridser

Bemærk:

 • Den downloadede fil vil oprette et ISO-billede (et diskbillede af et ISO 9660-filsystem).
 • De fleste CD-brænderprogrammer kan skrive ISO-filer til en disk. For flere oplysninger henvises til hjælpefilerne i softwaren.

Hvordan du sikrer problemfri opdatering

Opdateringen er som regel helt enkel. Sådan kan du sikre dig, at den fungerer første gang:

 • Læs instruktionerne grundigt, ellers risikerer du at beskadige din Blu-ray-afspiller.
 • Sluk ikke Blu-ray-afspilleren - eller afbryd strømmen til den - mens den opdaterer.
 • Tryk ikke på nogen knapper, bortset fra dem der nævnes i instruktionerne.

Overfør opdateringen til din computer.

 1. Læs og accepter betingelser og vilkår
 2. Overfør filen UPDATE_BDPS300_VER0620.exe til din computer - og husk, hvilket bibliotek du gemmer den i.
 3. Find filen på din computer, højreklik på den og klik på Egenskaber. Kontroller, at størrelsen er 50,1 MB (52.554.752 byte).

  Fil-egenskaber

Opret disken:

 1. Udpak filen på din computer ved at dobbeltklikke på den- der udpakkes et ISO-billede.
 2. Udskriv den udpakkede ISO-fil til en tom CD-R, der kan optage. Bruges der CD-brændersoftware? Husk at vælge "Burn Image", når disken fremstilles.

Overfør opdateringen til din afspiller

Gør først udstyret klart, og overfør derefter opdateringen til din afspiller.

Klargøring af udstyret:

 1. Tænd dit tv og kontroller, at det er indstillet til den samme indgang som din Blu-ray-afspiller. (Så hvis afspilleren er sluttet til HDMI 2-indgangen, skal du vælge HDMI 2 som indgang.)
 2. Tænd for Blu-ray-afspilleren.
 3. Sæt disken i afspilleren, og luk diskskuffen.

Overfør opdateringen:

 1. Efter indlæsningen til disken starter opdateringen automatisk.
 2. Meddelelsen DISC-DWLD vises på forsidedisplayet.
 3. Afspilleren slukker og tænder automatisk. - Undlad at bruge eller slukke afspilleren, indtil opdateringen er gennemført.
 4. En række meddelelser vises på forsidedisplayet.- Undlad at bruge eller slukke afspilleren, indtil opdateringen er gennemført.
 5. Efter ca. 20 minutter åbnes diskskuffen. - Undlad af fjerne disken fra afspilleren eller lukke skuffen. Opdateringen er stadig i gang.
 6. Opdateringen er afsluttet, når meddelelsen DL OKvises på forsidedisplayet.
 7. Fjern disken, og sluk afspilleren. - Det tager ca. 90 sekunder for afspilleren at vise et billede på tv'et.
 8. Kontrollér afspillerens firmware-version igen ved at følge trinnene i Er det nødvendigt at opdatere?

Spørgsmål og svar

Fejlfinding

Hvad du skal gøre, hvis du har problemer med at opdatere firmwaren til din Blu-ray-afspiller via din pc og en disk.

 • Opdateringsdisken skubbes ikke ud, selv om "DL OK" vises på forsidedisplayet.
  Gennemgå følgende trin:
  1. Tænd for afspilleren, og tryk straks (inden for et sekund) på knappen STOP på afspilleren.- Det virker ikke at trykke på STOP-knappen på fjernbetjeningen.
  2. Diskskuffen åbnes, og afspilleren slukker automatisk.

 • Meddelelsen "WRT FAILED" vises på afspillerens forsidedisplay
  Gennemgå følgende trin:
  1. Sluk for afspilleren ved at trykke på knappen POWER i nogle få sekunder.
  2. Tryk på knappen POWER igen.
  3. Processen genstarter automatisk.
  Fortsætter problemet?
  1. Fjern disken fra afspilleren.
  2. Slet den downloadede opdateringsfil på din computer.
  3. Gentag hele opdateringsproceduren fra begyndelsen.

 • Meddelelsen "DISC-DWLD" vises ikke på frontpanelet, når disken sættes i.
  1. Fjern disken fra afspilleren.
  2. Slet den downloadede opdateringsfil på din computer.
  3. Gentag hele opdateringsproceduren fra begyndelsen.

 • Alle mine personlige indstillinger er blevet slettet ved opdateringen
  Dette er helt normalt. Afspilleren nulstilles til fabriksindstillingerne.

 • Hvordan kan jeg tjekke, at opdateringsdisken er oprettet korrekt med min cd-brændersoftware?
  Se efter, om disknavnet er "BDPV-00620", efter at disken er blevet oprettet.

 • Strømmen blev afbrudt under opdateringen.
  Tænd for afspilleren med opdateringsdisken i bakken. Opdateringen genstarter automatisk.

 • Når jeg dobbeltklikker på den downloadede fil UPDATE_BDPS300_VER0620.exe, oprettes ISO-filen ikke, og følgende fejlmeddelelse vises: "Win32 Cabinet Self-Extraction".
  Overførslen er muligvis mislykkedes. Slet filen, og download den på ny.

 • Når jeg tænder for afspilleren, efter at opdateringen er gennemført, vises der intet på tv-skærmen.
  Hvis der ikke vises noget efter 2 minutter, skal du kontakte contact Sony Customer Support.

 • Når jeg tænder for afspilleren, efter at opdateringsproceduren er afsluttet, vises meddelelsen "POWER ON" på tv-skærmen eller på afspillerens forsidedisplay.
  Kontakt contact Sony Customer Support.

 • Opdateringen har været i gang i 50 minutter og er ikke gennemført endnu
  Kontakt contact Sony Customer Support.

 • Meddelelsen "INCOMPLETE"/"NEED DISC" vises på afspillerens forsidedisplay.
  Opdateringen blev ikke fuldført.
  1. Læg disken tilbage i afspilleren.
  2. Sluk for afspilleren ved at trykke på knappen "POWER" på afspilleren i 5 sekunder
  3. Tænd for afspilleren igen for automatisk at genstarte opdateringsproceduren.

Filoplysninger

Filnavn

 • UPDATE_BDPS300_VER0620.exe