Relevante modeller:

 • BDP-CX7000ES

Om denne download

Fordele og forbedringer:

Dette program opdaterer firmwaren Blu-ray Disc™-afspiller til version 020, og tilbyder følgende fordele:

 • Forbedret kompatibilitet øger interaktiviteten med nogle BD-ROM'er

Forberedelser

Kontrollér afspillerens firmwareversion:

 • Tænd for fjernsynet, og kontrollér, at det er indstillet til de indgange, som Blu-ray Disc™-afspilleren er tilsluttet.
 • Tænd for Blu-ray Disc™-afspilleren.
 • Brug fjernbetjeningens pileknapper til at vælge "Setup" - "System Settings" (Opsætning - Systemindstillinger), og tryk derefter på ENTER (placeret i midten af piletasterne).
 • Brug pileknapperne til at vælge "System Information" (Systeminformation), og tryk derefter på ENTER (placeret i midten af piletasterne).
 • Den aktuelle firmwareversion, der er installeret på Blu-ray Disc™-afspilleren, vil blive vist som på fjernsynsskærmen nedenfor:

  Softwareversion xx.x.xxx

  Hvis de tre sidste tal i versionsnummeret er 020 eller højere, er det ikke nødvendigt at installere denne firmwareopdatering.

 • Opdatering via netværk:
  • Netværksopdateringsfunktionen er ligetil, så det anbefales, at du bruger netværksopdateringsmetoden.
  • Du skal så koble Blu-ray Disc™-afspilleren til dit internet vha. et ethernet-kabel.

Klik for at se anvisningerne

Klik for at se anvisningerne

Updating over the internet 

Netværksopgraderingsfunktionen er ligetil, så det anbefales, at du bruger denne metode til firmwareopgraderingen af din Blu-ray-afspiller.

 • Læs alle oplysningerne omhyggeligt igennem, før du henter og installerer filen. Hvis vejledningen ikke følges, ophører afspilleren muligvis med at reagere eller må sendes til reparation.
 • Dette program er kun til brug med Blu-ray-afspillere, som markedsføres i Europa. Ikke alle modellerne markedsføres i alle lande.
 • For at kunne bruge denne opgraderingsmetode er det nødvendigt, at afspilleren er tilsluttet en aktiv internetforbindelse på korrekt vis.
 • For at kunne udføre firmwareopgraderingen er det nødvendigt, at afspilleren er koblet til et kompatibelt fjernsyn på korrekt vis.
 • Firmwareopgraderingsprocessen varer normalt omkring 15 til 30 minutter afhængig af systemkonfiguration og netværksforbindelse.

Anvisninger:

 • Før du går i gang:
 1. Tænd for fjernsynet, og kontrollér, at det er indstillet til de indgange, som Blu-ray Disc™-afspilleren er tilsluttet.
 2. Slut LAN-terminalen på Blu-ray-Disc-afspilleren til dit internet vha. et ethernet-kabel.
 3. Tænd for Blu-ray Disc™-afspilleren.
 • Gennemførelse af opgraderingen:
 1. I menuen Home skal du bruge fjernbetjeningens pileknapper til at vælge "Setup" (Indstillinger) - "Network Update" (Netværksopdatering) og derefter trykke på ENTER.
 2. Meddelelsen "Perform version update?" (Skal versionsopdateringen udføres?) vises på fjernsynsskærmen.
 3. Vælg OK, og tryk derefter på ENTER.
 4. Overførselsprocessen begynder, og overførselsskærmen vises på fjernsynet.
 5. Under overførslen vises meddelelsen "DOWNLOAD */9" på fjernsynsskærmen og på afspillerens frontpanel.
  Bemærk: I stedet for symbolet "*" vises "0" til "9", som angiver overførselsprocessen.
 6. Efter overførslen er fuldført, begynder opgraderingen og meddelelsen VERSION UP vises på afspillerens frontpanel.
 7. Under installeringen af opgraderingen vises meddelelsen "VERSION UP */9" på afspillerens frontpanel.
  Bemærk: I stedet for symbolet "*" vises "0" til "9", som angiver opgraderingsprocessen.
 8. Firmwareopgraderingen er færdig, når "FINISH" (UDFØRT) vises på afspillerens frontpanel.
  ADVARSEL!! Du må ikke betjene eller slukke afspilleren, inden denne meddelelse vises. Hvis du gør det, kan det forårsage, at Blu-ray Disc™-afspilleren ikke reagerer efterfølgende eller må sendes til reparation.
 9. Blu-ray Disc™-afspilleren slukker automatisk.
 10. Tænd for Blu-ray Disc™-afspilleren.
 11. Kontrollér den aktuelle firmwareversion for at bekræfte, at opgraderingen er blevet installeret korrekt.
  Bemærk: Hvis de sidste tre tal af versionsnummeret er 020, er firmwareopgraderingen gennemført korrekt.

Mulige problemer vedrørende netværksopgraderingen

"SYSTEM ERROR" eller "VERSION UP NG" vises på afspillerens frontpanel.

 1. Tryk og hold "POWER"-knappen nede i flere sekunder, indtil enheden er slukket.
 2. Tænd for strømmen på Blu-ray Disc™-afspilleren.
 3. Gennemgå proceduren til netværksopgraderingen igen.
 4. Hvis genopgraderingen ikke afhjælper problemet, skal du kontakte Sony.


Når du eksekverer netværksopdateringen, viser tv'et nogle fejlmeddelelser, og du kan ikke udføre firmware-opdateringen.

Dette problem kan skyldes netværksforbindelsen. Bekræft, at Blu-ray Disc™-afspillerens netværksindstillinger er egnede.

 1. Kontrollér, at LAN-kablet er sat i stikket.
 2. Kontrollér netværksindstillingen, herunder om Blu-ray Disc™-afspilleren har sin egen IP-adresse. Hvis du bruger en proxyserver, skal du skrive IP-adressen på den proxy, du bruger i stedet for proxyværtsnavnet i "Proxy Server"-indtastningsfeltet.
 3. Udfør proceduren til netværksopgraderingen igen.


Strømmen blev afbrudt under opdateringen.

Tænd for afspilleren igen. Derefter skal proceduren til netværksopgraderingen udføres igen.Firmwareopgraderingen (dette er ikke en filoverførsel) afsluttes ikke efter at have kørt i mere end 30 minutter.

Så skal du kontakte Sony.

Update using a recordable CD-R and your PC

Hvis du har opdateret din Blu-ray Disc™-afspiller korrekt vha. "Netværksopdateringen", behøver du ikke at bruge denne fremgangsmåde.

Advarsel:

 • Dette program er kun til brug med Blu-ray Disc™-afspillere, som markedsføres i Europa. Ikke alle modellerne markedsføres i alle lande.
 • Følg opdateringsvejledningerne omhyggeligt. Hvis vejledningerne ikke følges, kan opdateringsprocessen blive afbrudt med det resultat, at optageren måske ikke reagerer efterfølgende eller må sendes til reparation.
 • Afbryd ikke strømforsyningen til afspilleren, f.eks. ved at trække stikket ud. Mangel på strøm under installationen af firmwareopdateringen kan forårsage, at afspilleren ikke reagerer efterfølgende eller må sendes til reparation.
 • Brug en helt ny skrivbar CD-R-disk, når du skal brænde firmwareopdateringen. Afspilleren kan ikke altid læse en beskidt eller ridset disk korrekt.
 • Det anbefalede operativsystem for computeren, der skal hente firmwareopdateringen:
  • Windows® Vista®, Windows® XP eller Windows® 7, Mac OS X 10.6.3 anbefales.
 • Du skal bruge en computer med en CD-brænder.

Fremgangsmåde for filoverførsel:

 1. Hent filen UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE til en midlertidig mappe eller en downloadmappe (noter navnet på mappen som reference).
 2. Gå til mappen, som filen blev overført til, og bekræft, at filstørrelsen på filen UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE er 47.269.888 byte.
 3. Højreklik på filen UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE, og klik derefter på "Properties" (Egenskaber).
 4. På skærmen " UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE Properties" (Egenskaber), skal du bekræfte, at "Size:" (Størrelsen:) er 45,0 MB (47.269.888 byte). 5. Dobbeltklik på filen UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE for at starte udpakningsprocessen for firmwareopdateringen.
 6. I dialogboksen UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE skal du taste en placering eller klikke på knappen "Browse..." (Gennemse) for at vælge en placering til den ikke-komprimerede opdatering og derefter klikke på OK. Filen UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.ISO udpakkes til den angivne placering.
 7. For at brænde disken til firmwareopdateringen skal de udpakkede filer (UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.ISO) skrives til rodmappen på en CD-R. (Undgå at bruge ISO9660-formatet, hvis du bruger skrivesoftware).

  Opret ikke en datadisk. For at få opdateringsdisken til at virke skal du oprette den via funktionen "Burn Image" (Brænd billede) på din CD-brændersoftware.

Vigtigt:

 • Sørg for, at disken er afsluttet.
 • Kontrollér, at disken er brændt rigtigt uden fejl. Hvis du er i tvivl, skal du brænde en ny opdateringsdisk.
 • Brugen af ISO9660-formatet kan resultere i en mangelfuld opdateringsdisk.
 • Opdateringsdisken må ikke brændes på andre måder end den ovenfor beskrevne.

Fremgangsmåde for firmwareopdatering:

 • Advarsel:

  - Undlad at slukke for eller afbryde strømmen til afspilleren under opdateringsprocessen. I modsat fald kan afspilleren blive beskadiget og ubrugelig, hvorefter reparation vil være påkrævet.

  - Du må ikke trykke på andre knapper end angivet, før opdateringen er gennemført. I modsat fald kan afspilleren blive beskadiget og ubrugelig, hvorefter reparation vil være påkrævet.
 • Før du går i gang:
 1. Tænd for fjernsynet, og kontrollér, at det er indstillet til de indgange, som Blu-ray Disc™-afspilleren er tilsluttet.
 2. Tænd for Blu-ray Disc™-afspilleren.
 3. Tryk på knappen OPEN/CLOSE (ÅBN/LUK) på fjernbetjeningen eller på frontpanelet for at åbne frontdækslet.
 4. Isæt opdateringsdisken og tryk på knappen OPEN/CLOSE (ÅBN/LUK) på fjernbetjeningen eller på frontpanelet for at lukke frontdækslet.
 • Opdateringsproceduren:
 1. Brug pileknapperne på fjernbetjeningen til at vælge opdateringsdisken i "Other Discs" (Andre diske) under kategoriikonerne ("Video" eller "Music" eller "Photo"), og tryk på "ENTER" (placeret i midten af piletasterne).
 2. Når disken er blevet registreret, vises meddelelsen "Perform version update?" (Skal versionsopdateringen udføres?) på fjernsynsskærmen.
 3. Brug fjernbetjeningens pileknapper til at vælge OK og tryk derefter på ENTER (placeret i midten af piletasterne).
 4. Opdateringen begynder, og "VERSION UP */9" vises på afspillerens frontpanel.
  Bemærk: "*" ændres fra "0" til "9", som angiver opdateringsprocessen.
 5. Firmwareopdateringen er gennemført, når "FINISH" (UDFØR) vises på afspillerens frontpanel.
  Du må ikke betjene eller slukke afspilleren, inden denne meddelelse vises. Hvis du gør det, kan det forårsage, at afspilleren ikke reagerer efterfølgende eller må sendes til reparation.
 6. Blu-ray Disc™-afspilleren slukker automatisk.
 7. Tænd for Blu-ray Disc™-afspilleren.
 8. Fjern opdateringsdisken fra afspilleren.
 9. Kontrollér firmwareversionen. Hvis versionsnummeret er 020, er firmwareopdateringen gennemført korrekt.

Mulige problemer vedrørende opdateringsdiskmetoden

"SYSTEM ERROR" (SYSTEMFEJL) eller "VERSION UP NG" (VERSION OP NG) vises på afspillerens frontpanel.

 1. Tryk og hold "POWER"-knappen nede i flere sekunder, indtil enheden er slukket.
 2. Tænd for afspilleren.
 3. Følg vejledningen for diskopdateringen igen.
 4. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Sony.


Opdateringsdisken vises ikke under "Other Discs" (Andre diske) i menuen HOME (HJEM), når opdateringsdisken indsættes.

Fjern opdateringsdisken fra afspilleren, og slet opdateringsfilerne fra din computer. Hent opdateringen igen, og følg hele proceduren ovenfor for at brænde en ny opdateringsdisk og installere firmwareopdateringen.Når jeg dobbeltklikker på opdateringsfilen UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE, som jeg hentede fra opdateringshjemmesiden, brændes filen UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.ISO ikke, og følgende fejlmeddelelse vises: "Win32 Cabinet Self-Extraction".

Overførslen er muligvis mislykkedes. Slet de hentede filer, og hent opdateringsfilen igen.Firmwareopdateringen afsluttes ikke efter at have kørt i mere end 30 minutter.

Så skal du kontakte Sony.