Om denne download

Om denne opdatering (13/03/2013)

Med denne fil opdatere softwaren i dit TV til version 1.752EA.

Forbedringer i denne version

 • Autotuning springer ikke over services, i tilfælde af et aktivt RF-input er i brug.
 • Eventoplysninger i EPG er tilknyttet relevante services
 • Funktion til programsletning genaktiveret.

For at installere denne opgradering skal tv'et geninstalleres ved at aktivere Automatisk opstart.

Opdatering omhandler følgende modeller:

 • KDL-22E5300 / E5310
 • KDL-32E5500 / E5510 / E5520 / V5500 / V5610 / W5500 / W5710 / W5720 / W5730 / W5740
 • KDL-37V5500 / V5610 / W5500 / W5710 / W5720 / W5730 / W5740
 • KDL-40E5500 / E5510 / E5520 / V5500 / V5610 / W5500 / W5710 / W5720 / W5730 / W5740 / WE5 / Z5500 / Z5710
 • KDL-46V5500 / V5610 / W5500 / W5710 / W5720 / W5730 / W5740 / WE5 / Z5500
 • KDL-52V5500 / V5610 / W5500 / Z5500

Advarsel

 • Følg opdateringsvejledningen omhyggeligt. Hvis vejledningen ikke følges, kan opdateringen blive afbrudt med det resultat, at TV'et måske ikke reagerer og må sendes til reparation.
 • Der må ikke slukkes for TV'et, og stikket må ikke tages ud af stikkontakten. Hvis der afbrydes for strømmen til TV'et under installationen af softwareopdateringen, kan det resultere i, at TV'et enten ikke reagerer og må sendes til reparation.

Typiske spørgsmål

 • Hvordan kan jeg kontrollere mit TV´s software version?
  • Tænd for TV'et og tryk på knappen HOMEpå fjernbetjeningen for at åbne Home Menu (XMB™) (menuen Hjem).
  • Gå til kategorien Set-up (Opsætning) og tryk på OK for at vælge denne.
  • Gå til Product Information (Produktinformation) og vælg denne.
  • Versionsnummerer vises i tredje linie.
 • Bliver mine personlige indstillinger slettet ved opdateringen?
  • Alle dine brugerindstillinger bevares.
 • Må jeg installere en tidligere firmwareversion?
  • Installation af tidligere firmwareversioner understøttes ikke. Det er for at sikre, at dit tv fortsat fungerer optimalt.
 • Hvorfor slukker TV'et under opdateringen?
  • TV'et bliver normalt genstartet under opdateringen. Du vil muligvis opleve, at TV'et er længere om at genstarte end normalt, mens den nye software installeres.

Installer

 1. Du skal acceptere ansvarsfraskrivelsen nedenfor, før du kan downloade filen.

  Læs alle oplysningerne omhyggeligt, før du downloader og installerer filen. Hvis vejledningen ikke følges, kan det resultere i, at TV'et ikke reagerer og må sendes til reparation.

 2. Når du har accepteret ansvarsfraskrivelsen, skal du gemme opdateringsfilen på skrivebordet på din computer. Desktop.

  Når opdateringen er downloadet, skal du kontrollere, at filen fylder 12,567,268 byte.
  Det gør du ved at højreklikke på filen, vælge "Egenskaber" og kontrollere, at der står følgende på fanen "Generelt":


  Hvis den viste filstørrelse afviger herfra, skal du slette den downloadede fil, slette internetbrowserens data og downloade filen igen.

 3. Åbn Windows Stifinder, find den downloadede fil "firmware.upd", og kopier filen til rodmappen på USB-enheden

  Vigtigt:
  • Kontroller, at der er tilstrækkelig plads på USB-enheden.

Fremgangsmåde for opdatering af firmwaren


 • TV'et må ikke slukkes, og strømmen må ikke afbrydes under opdateringen. TV'et kan blive beskadiget og vil derefter skullesendes til reparation.

 • Du må ikke trykke på andre knapper end som anvist, indtil opdateringen er fuldført. Ellers kan TV'et blive beskadiget, så det skal sendes til reparation.

Opdateringen af softwaren kan tage op til 10 minutter. Læs først hele fremgangsmåden, før du går i gang med at opdatere softwaren i TV'et.

 1. Tænd for TV'et

 2. Sæt USB-enheden med filen "firmware.upd" i USB-stikket på siden af TV'et.

 3. Tryk om nødvendigt på HOME på fjernbetjeningen og kontroller, at TV Home Menu (XMB™) (menuen TV Hjem) bliver vist

 4. Brug fjernbetjeningen til at gå til ikonet System Update (Opdater system) og vælg det ved at trykke på OK 5. Der bliver vist en række meddelelser på tv-skærmen. Følg den viste vejledning.

 6. POWER-lampen lyser grønt i 30 sekunder, hvorefter lampen for Sluk billede/Aut. tænd blinker gult, og STANDBY-lampen lyser rødt. Efter nogle minutter slukker tv'et og tænder derefter igen automatisk for at fuldføre opdateringen.

  OBS: Under installationen af firmwaren må USB-enheden ikke tages ud, og der må ikke slukkes for tv'et/stikket må ikke tages ud.

 7. Når opdateringen af softwaren er fuldført, bliver der vist en meddelelse på tv'et i 5 sekunder. 8. Tag USB-enheden ud af USB-stikket på korrekt vis

 9. Sådan kontrollerer du TV'ets softwareversion:
  • Tænd for TV'et og tryk på knappen HOME på fjernbetjeningen for at åbne Home Menu (XMB™) (menuen Hjem).
  • Gå til kategorien Set-up (Opsætning) og tryk på OK for at vælge denne.
  • Gå til Product Information (Produktinformation) og vælg denne.
  • Kontroller versionsnummeret.
  • Hvis det viste versionsnummer på 3. linje er 1.752EA, er dit TV opdateret med den korrekte version.

"Systemopdatering mislykkedes" bliver vist på TV'ets skærm.

Benyt følgende fremgangsmåde:

 1. Kontroller, at USB-enheden fungerer korrekt og udfør fremgangsmåden for at downloade filen igen.
 2. Sluk for TV'et ved at trykke på POWER-knappen på TV'et.
 3. Tryk på POWER-knappen igen, og udfør installationen igen.

"Der er ikke fundet opdateringsdata til nyere version" bliver vist på TV'ets skærm

Betyder, at den nyeste firmware allerede er installeret i TV'et.

Filoplysninger

Filnavn

 • firmware.upd

Filstørrelse

 • -