Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • XAV-1500

VIGTIGT: Denne fil er kun til brug sammen med de angivne modeller. Ikke alle modeller sælges i alle lande.

Om denne download

Fordele og forbedringer

 • Retter et problem med, at FLAC-filer hakker i begyndelsen af afspilningen, når lyddataene ligger i den første del af filen
 • Forbedrer produktets firmwaresikkerhed

Tidligere fordele og forbedringer

 • Retter et problem med, at touch-kontrol ikke fungerer i WebLink Cast-tilstand, når Host-appen bruges på iOS 13.4 eller nyere

Filoplysninger

Navn på zip-fil

 • XAV-1500_v112.zip

Filversion

 • 1.12

Filstørrelse

 • 8,14 MB (8.537.384 byte)

Udgivelsesdato

 • 05-11-2020

Forberedelser

Kontroller firmwareversionen

Følg disse trin for at kontrollere den aktuelt installerede firmwareversion på enheden:
Hvis versionen vises som 1.12, behøver du ikke at opdatere firmwaren.

 1. Sæt hovedenheden på "ON".
 2. Vælg "Settings" (Indstillinger) på startskærmen.
 3. Vælg "General" (Generelt).
 4. Vælg "Firmware Version" (Firmwareversion). Den nuværende firmwareversion vises derefter.

Download og installer

Sådan downloader du opdateringen

 1. Tilslut en USB-lagerenhed til din PC med min. 10 MB ledig plads, og brug en enhed med maks. 32 GB USB-hukommelse (FAT16/FAT32).
  Bemærkninger:
  • USB-hukommelse med exFAT-format understøttes ikke.
  • USB-hukommelse med kapacitet på over 32 GB understøttes ikke.
 2. Sørg for, at din PC har forbindelse til internettet.
 3. Download opdateringsfilen til din PC.
 4. Udpak den downloadede zip-fil. Der er 3 filer (SLSO1120.FIR/SLMC1120.U88/SLDS1120.up6).
 5. Kopier alle tre filer til rodbiblioteket for den USB-hukommelse, der er tilsluttet til din PC.
 6. Frakobl USB-hukommelsen fra din PC.

Vigtig bemærkning

 • Parkér din bil på et sikkert sted, og start motoren for at undgå et spændingsfald i enhedens strømforsyning.
 • Sluk ikke for enheden under opdateringen.
 • Undlad at frakoble USB-hukommelsen under opdateringen.
 • Indstil dato og klokkeslæt efter opdateringen.

Trin 1: Installer opdateringen

 1. Tilslut USB-hukommelsen til USB-porten på hovedenheden.
 2. Vælg "Settings" (Indstillinger) på startskærmen. Hvis du ikke kan finde ikonet for "Settings" (Indstillinger), skal du stryge op fra bunden af startskærmen og derefter fra højre til venstre.
 3. Vælg "General" (Generelt).
 4. Vælg "Firmware Version" (Firmwareversion).
 5. Vælg "Update" (Opdater).
  • Kontroller filstrukturen på USB-hukommelsen, hvis du ikke kan trykke på knappen "Update" (Opdater). Opdateringsfilen er muligvis ikke gemt det rigtige sted på USB-hukommelsen, eller filtypen understøttes muligvis ikke.
  • Hvis meddelelsen "Please visit the support site and connect the USB device (with Update firmware) to USB port" (Besøg supportwebstedet, og tilslut USB-enheden (med Update firmware (Opdater firmware) til USB-porten) vises på enheden, skal du kontrollere filerne i USB-hukommelsen. USB-hukommelsen indeholder muligvis ikke den korrekte opdateringsfil.
  • Download den nyeste opdateringsfil, hvis den viste version ikke er 1.12. Du bruger muligvis ikke den korrekte opdateringsfil.
 6. Vælg "Update" (Opdater) igen. Enheden begynder derefter at opdatere.
  Opdateringen tager ca. 5 minutter.

Trin 2: Bekræft, at opdateringen lykkedes

 1. Sæt hovedenheden på "ON".
 2. Vælg "Settings" (Indstillinger) på startskærmen.
 3. Vælg "General" (Generelt).
 4. Vælg "Firmware Version" (Firmwareversion). Den nuværende firmwareversion vises derefter. Når 1.12 vises som "versionsnummer", betyder det, at firmwareopdateringen er færdig.

Hvis du ikke kan opdatere firmwaren, skal du prøve igen med en anden USB-enhed.

Spørgsmål og svar

Fejlfinding

Knappen Update (Opdater) er nedtonet: Kontroller, at filerne SLSO1120.FIR, SLMC1120.U88 og SLDS1120.up6 er gemt korrekt i rodbiblioteket på USB-lagerenheden.

Meddelelsen [This data is not compatible] (Disse data er ikke kompatible) vises: USB-lagerenheden er muligvis defekt eller indeholder ikke de korrekte opdateringsfiler. Slet de eksisterende filer fra USB-lagerenheden, eller brug en anden USB-lagerenhed, og gentag derefter hele download- og opdateringsprocessen fra begyndelsen.